ძიძას CV – გაიდლაინი გამორჩეული CV-ის შესაქმნელად

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ძიძების სამყაროში, სადაც ბავშვის გონებრივ აღზრდას დიდი ყურადღება ექცევა. ეს გახლავთ საკმაოდ საპასუხისმეგბლო პროფესია, რომელიც გულისხმობს პატარა ბავშებისა და მოზარდების ზედამხევდებლობას, არა მხოლოდ სახლში, არამედ გარე სივრცეშიც.

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

საქართველო ოდითგანვე განთქმული იყო ძიძის კულტურით და აღნიშნული ტიტული გულისხმობდა, ბავშვებისთვის არა მხოლოდ ბაზისური განათლების მიწოდებას და მათზე ზედამხედველობას, არამედ ქართული კულტურული ღირებულებების გადაცემას. ეს კონკრეტული გულისხმობდა ბავშვებისთვის კულინარიის, ლიტერატურის, ცეკვის და სხვა ტრადიციული მიმართულებების სწავლებას. დღესაც არსებობს აღნიშნული ტრადიცია ბავშებისადმი სპციალური ცოდნის გადაცემისა.

რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში აღნიშნული სამუშაო პოზიცია იხვეწებოდა და იცვლებოდა ბაზარზე მოთხოვნები. ამ ეტაპზე საქართველოში ძიძის პოზიცია საკმაოდ მოთხოვნადი სფეროა და კვალიფიციურ კადრებს დიდი მნიშვნელობა და პრიორიტეტი ენიჭებათ აღნიშნულ საქმიანობაში. არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ძიძა სანამ ის დასაქმდება ოჯახში.

ძიძა CV

გარდა ამისა, საქართველოში ძიძებს ხშირ შემთხვევაში აფასებენ მათი თანდაყოლილი უნარით, გამოიყენონ წარმოსახვის უნარი ბავშვების მიმართ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სხვადასხვა სახის თამაშის მოგონება, შემოქმედებითი ხელოვნების ჩართა ბავშის რუტინაში ან ხელსაქმით მოზარდის დატვირთვა, ყველაზე გამორჩეულ ძიძებს აქვთ უნარი აქციონ ჩვეულებრივი მომენტები არაჩვეულებრივ მოგონებებად.

ამ სტატიაში ისწავლით თუ როგორ შეიძლება თქვენი, როგორც ძიძის გამორჩეული CV-ის ფორმირება და ამ დოკუმენტის ისე ფორმატირება, რომ იგი გამოირჩეოდეს სხვა კანდიდატურებისგან. თუ თქვენ ეძებთ და გსურთ რომ იპოვოთ მაღალანაზღაურებდი მომვლელის სამსახური, მაშინ ეს სტატია თქვენთვისაა!

ჩვენ ფეხდაფეხ გავივლით CV-ში შემავალ მნიშვნელოვან თავსართებს და მოგცემთ მითითებებს თუ როგორ ჩართოთ ყველაზე საჭირო ინფორმაცია რეზიუმეში, თუ ეძებთ სამუშაოს ძიძის პოზიციაზე და ისე რომ ერთი შეხედვით მიმზიდველი ჩანდეს თქვენი განცხადება.

Სარჩევი

CV-ის მაგალითი ძიძებისთვის

ძიძა CV

ნინო რობაქიძე
ძიძა
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: [ტელეფონის ნომერი] ელფოსტა: [ელ.ფოსტის მისამართი]

რეზიუმე:
მოტივირებული და თავდადებული ძიძა, რომელიც გამოირჩევა ბავშვებისადმი განსაკუთრებული მზრუნველობითა და ინტერესით. მოწოდებულია უზრუნველყოს უსაფრთხო, მოსიყვარულე და მასტიმულირებელი გარემო ბავშების გონებისთვის განსავითარებლად.

განათლება:
ბაკალავრის ხარისხი ადრეული ასაკის ბავშვების განვითარებასა და ფსიქოლოგიაში
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
დაამთავრა: 2018

უნარები:

ბავშვზე ზრუნვა: სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებზე ზრუნვის და მოვლის დიდი გამოცდილება. დახელოვნებულია საინტერესო აქტივობების შექმნაში, საშინაო დავალების შესრულებაში და ფიზიკური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობაში.

უსაფრთხოება და პირველადი დახმარება: ფლობს ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის უნარს, უსაფრთხოების პროტოკოლების დაცვას და საგანგებო სიტუაციებში ეფექტურად რეაგირებას. სერთიფიცირებულია CPR-სა და პირველად დახმარებაში.

კომუნიკაცია: შესანიშნავი ინტერპერსონალური და კომუნიკაციის უნარები, შეუძლია ბავშვებთან და მშობლებთან ეფექტური ურთიერთობის დამყარება. ინფორმაციის ეფექტურად გადაცემის და კომუნიკაციის ძლიერი უნარი.

ორგანიზაცია: მაღალორგანიზებული და დეტალებზე ორიენტირებული, შეუძლია ოსტატურად შეადგინოს და მიჰყვეს დღის განრიგს, კოორდინაცია გაუწიოს დავალებების შესრულებას და უზრუნველყოს ყველა პუნქტის ეფექტურად შესრულება.

კრეატიულობა: უნარი აქვს წარმოსახვითი და საგანმანათლებლო აქტივობების შექმნის კუთხით. აღნიშნული ეხმარება ბავშვს ინტელექტუალური და ემოციური ზრდის გასაძლიერებლად. დახელოვნებულია ხელოვნებასა და ხელნაკეთობებში, თხრობაში და ინტერაქტიულ თამაშებში.

სამუშაო გამოცდილება:
ძიძა
კერძო სახლი, თბილისი, საქართველო
06.2021 – 08. 2022

 • სრულ განაკვეთზე 4 და 6 წლის ბავშვებზე ზრუნვა
 • შექმნა და განახორციელა ასაკის შესაბამისი აქტივობები, მათ შორის დანერგა ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების შესწავლის აქტივობები, საგანმანათლებლო თამაშები, რომელიც მორგებულია შიდა და გარე სივრცეზე
 • ეხმარებოდა ბავშვებს საშინაო დავალებების შესრულების დროს
 • ამზადებდა სპეციალურ საჭმელებს ბავშვებისთვის, ნებისმიერი დიეტური შეზღუდვისა თუ მითითების გათვალისწინებით.
 • უზრუნველყოფდა უსაფრთხო გარემოს შექმნას ბავშვებისთვის
 • მშობლებთან ღია და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება, ბავშვების კეთილდღეობის, პროგრესისა და ყოველდღიური აქტივობების შესახებ მათთვის რეგულარულად ინფორმაციის მიწოდება.

ძიძა
საბავშვო ბაღი “მაკნატუნა”, თბილისი, საქართველო
05.2019 – 08.2020

 • 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ზრუნვა.
 • ხელმძღვანელობდა ყოველდღიურ საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ აქტივობებს, მათ შორის ზღაპრების, მუსიკისა და ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების აქტივობების განხორციელების ჩათვლით.
 • უზრუნველყოფდა სუფთა და ორგანიზებულ საკლასო გარემოს.
 • ხშირად ეხმარებოდა ბავშვებს ჭამის დროს, მათ შორის უზრუნველყოფდა ჯანსაღი კვების ჩვევების წახალისებას.
 • თანამშრომლობდა კოლეგებთან და მშობლებთან დამხმარე და ინკლუზიური გარემოს შესაქმნელად.

დამატებითი ინფორმაცია:
ენები: თავისუფლად ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს.
ხელმისაწვდომობა: სრული განაკვეთი, მოქნილი გრაფიკი.

ცნობები:
ხელმისაწვდომია მოთხოვნისამებრ
სურვილისამებრ შეივსება განცხადება

ძიძების ხელფასი საქართველოში

ძიძა CV

საქართველოში და თბილისში, ოჯახში დასაქმებული პირებბის ხელფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორიცაა პირის გამოცდილება, კვალიფიკაცია, სამუშაოს მდებარეობა და დასაქმების კონკრეტული პირობები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2020 წელს „საყოფაცხოვრებო პერსონალის“ საშუალო თვიური მთლიანი ხელფასი იყო დაახლოებით 824 ლარი.

აღსანიშნავია, რომ ოჯახში დასაქმებული პირების ხელფასები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ინდივიდუალური მოლაპარაკებების საფუძველზე. არსებობს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა სამუშაო საათების რაოდენობა, საცხოვრებლის მდებარეობა, დამატებითი შეღავათები და ძიძის მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი ბავშვების რაოდენობა, შეიძლება გავლენა იქონიოს მთლიან თვიურ ხელფასზე.

💡სასურველია, რომ სანამ დააპირებთ აღნიშნულ სფეროში ოფიციალურად დასაქმებას და ეძებთ ძიძის პოზიციაზე ვაკანტურ ადგილს, კარგად გაიკითხოთ სხვადასხვა ფორუმებსა თუ ახლობლებში, თუ რამდენს უხდიან საშუალოდ ძიძას, რა თქმა უნდა სხვადასხვა პირობების გათვალისწინებით, და შემდეგ შევსოთ განცხადება სასურველ პოზიციაზე.

როგორ შევადგინოთ ძიძას CV

ძიძა CV

საქართველოში ძიძის თანამდებობაზე განაცხადის შეტანისას, კარგად შემუშავებულმა CV-მ შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს თქვენი სამუშაოზე მიღების შანსები. CV ემსახურება როგორც თქვენი კვალიფიკაციის, გამოცდილების და უნარების წარმოჩენას, არამედ საშუალებას აძლევს პოტენციურ დამსაქმებლებს შეაფასონ თქვენი შესაბამისობა ამ როლისთვის.

ამ განყოფილებაში ჩვენ განვიხილავთ ძიძა CV-ის დაწერის ზოგად ინსტრუქციებს და შემოგთავაზებთ პერსონალიზებულ რჩევებს, რომლებიც მორგებულია აღნიშნულ სექტორზე.

ზოგადი მითითებები რეზიუმეს დაწერისთვის:

პირადი ინფორმაცია: დაიწყეთ თქვენი სრული სახელით, საკონტაქტო ინფორმაციით (ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი) და მდებარეობით (ქალაქი, ქვეყანა). თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩართოთ პროფესიონალური პროფილი ან რეზიუმე, რომელიც ხაზს უსვამს თქვენს გატაცებას ძიძად მუშაობისადმი და ნებისმიერ კონკრეტულ უნარსა თუ კვალიფიკაციას, რომელსაც ფლობთ.

განათლება: აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი განათლების დონე, მათ შორის შესაბამისი ხარისხები, სერთიფიკატები ან კურსები, რომლებიც დაკავშირებულია ბავშვზე ზრუნვასთან ან ადრეულ ბავშვობაში განათლებასთან.

სამუშაო გამოცდილება: დეტალურად აღწერეთ თქვენი წინა პოზიციები ან შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება.

არ არის სასურველი თქვენს CV-ში მიუთითოთ იმ ოჯახის პერსონალური ინფორმაცია სადაც მუშაობდით, მაგალითად ისეთი ინფორმაციის ჩართვა როგორიცაა ოჯახის წევრების სახელები და გვარები და მათი მისამართი. აღნიშნული შეგიძლიათ მაშინ გაამჟღავნოთ, თუ ისინი თანახმა იქნებიან მოგცენ რეკომენდაცია.

უნარები: ხაზგასმით აღნიშნეთ თქვენი უნარები და მახასიათებლები. ეს შეიძლება მოიცავდეს ისეთ უნარებს, როგორიცაა ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა, პირველადი დახმარება და CPR სერთიფიკატი, გრაფიკის კონტროლი, კომუნიკაცია და ნებისმიერი დამატებითი ენის ცოდნა.

რეკომენდაციები: აღნიშნეთ, რომ ცნობები ხელმისაწვდომია მოთხოვნისამებრ. ზოგადად მიზანშეწონილია რეკომენდაცია გაგიწიოთ წინა დამსაქმებლებელმა ან პირებმა, რომლებსაც შეუძლიათ დაადასტურონ თქვენი გამოცდილება და შესაძლებლობები.

პერსონალიზებული რჩევები ძიძის CV-ის შექმნისათვის:

 • ხაზი გაუსვით კულტურულ ასპექტებს: მაგალითად, ქართულ კულტურის, ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების ცოდნას, რადგან ეს შეიძლება იყოს ღირებული იყოს დამსაქმებლისთვის
 • არ გამოტოვოთ ინფორმაცია ენების ცოდნის შესახებ: თუ თავისუფლად ფლობთ ქართულ და/ან ინგლისურს, ხაზგასმით აღნიშნეთ თქვენი ეს ცოდნა, რადგან ეს შეიძლება იყოს მომგებიანი როგორც ბავშვებთან, ასევე მშობლებთან ურთიერთობისას.
 • ხაზი გაუსვით უსაფრთხოების ტექნოლოგიების ცოდნას: უსაფრთხოების პროტოკოლების ცოდნას და ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის უნარი გახლავთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მიუთითეთ ნებისმიერი შესაბამისი სერთიფიკატი პირველადი დახმარების ან ბავშვის უსაფრთხოების ფლობის კუთხით.
 • კრეატიულობის წარმოჩინება: ძიძები ხშირად ერთვებიან ბავშვებთან ერთად შემოქმედებით საქმიანობაში. აღწერეთ თქვენი მხატვრული ნიჭი ან გამოცდილება საინტერესო აქტივობების ორგანიზებაში, როგორიცაა ხელოვნების დარგების ცნობა და ხელნაკეთობების კეთების სიყვარული ან მუსიკალური ნიჭი.
 • მოქნილობის დემონსტრირება: ძიძად მუშაობა ხშირად მოითხოვს ადაპტირებას და მზადყოფნას შეეგუოს ცვალებად გრაფიკს ან მოვალეობებს. აღწერეთ თქვენი უნარი იყოთ მოქნილი და შეინარჩუნოთ პოზიტიური დამოკიდებულება სხვადასხვა სტრესულ სიტუაციებში.

CV-ის განლაგება:

👇ამ სეგმენტში გაეცნობით მითითებებს თუ როგორი უნდა იყოს იდეალურად ფორმატირებული CV:

 • შეეცადეთ რომ თქვენი CV იყოს ლაკონური: გამოიყენეთ Bold სათაურები და პუნქტები, რათა თქვენი CV ადვილად შეფასებადი და წასაკითხი გახადოთ.
 • გამოიყენეთ პროფესიონალური შრიფტი და შრიფტის ზომა: უპირატესობა მიანიჭეთ მარტივ და წასაკითხ შრიფტებს, როგორიცაა Arial, Calibri ან Times New Roman შრიფტის ზომით 11 ან 12.
 • არ გადატვირთოთ დოკუმენტი: შეინარჩუნეთ საკმარისი მანძილი განყოფილებებს შორის, რათა თქვენს CV-ს სუფთა და პროფესიონალური გარეგნობა ჰქონდეს.
 • გამოიყენეთ თავსართები: სასურველია თუ დაანაწილებთ თითოუელ თავსართს და აღნიშნულს გაა-Bold-ებთ (მაგ., პერსონალური ინფორმაცია, განათლება, სამუშაო გამოცდილება, უნარები), რათა დამსაქმებლებს გაუადვილდეთ თქვენი CV-ის აღქმა და წაკითხვა.
 • სასურველია თუ მიჰყვებით თანმიმდვერობაა: შეინარჩუნეთ თანმიმდევრული ფორმატი თქვენი CV-ისთვის, დარწმუნდით, რომ თარიღები, ვაკანსიის დასახელებები და პუნქტები წარმოდგენილია ერთგვაროვნად.

რჩევები განლაგების გასაუმჯობესებლად:

 • გამოიყენეთ Bold ან Italic შრიფტი მნიშვნელოვანი დეტალების ან თავსართების გამოსაყოფად და ხაზგასასმელად.
 • გამოიყენეთ პუნქტები ინფორმაციის ლაკონურად წარმოსადგენად.
 • დარწმუნდით, რომ თქვენი CV ვიზუალურად მიმზიდველია
 • გადაამოწმეთ თქვენი CV ზედმიწევნით, რათა ის არ შეიცავდეს გრამატიკულ შეცდომებს.

ფორმა და სტრუქტურა:

👇საუკეთესო რეზიუმეს ფორმატი ძიძის პროფილისთვის:

ქრონოლოგიური ფორმატი, როგორც წესი, ყველაზე შესაფერისია ძიძის პროფილისთვის. ეს ფორმატი ხაზს უსვამს თქვენს სამუშაო ისტორიას, დაწყებული უახლესი სამუშაოდან დასრულებული თქვენი პირველი ოფიციალური სამსახურით. ის დამსაქმებლებს საშუალებას აძლევს შეაფასონ თქვენი სამუშაო გამოცდილება და პროფესიული პროგრესი აღნიშნულ სფეროში. ყოველი სამუშაო გამოცდილების ჩანაწერი უნდა შეიცავდეს სამუშაოს დასახელებას, დასაქმების თარიღებსა და თქვენი პასუხისმგებლობისა და მიღწევების მოკლე აღწერას.

ფუნქციური და შერეული ფორმატები ასევე შეიძლება გამოსადეგი იყოს თქვენი CV-ის ფორმატირების დროს:

ფუნქციური ფორმატი: ეს ფორმატი ფოკუსირებულია თქვენს უნარებსა და კვალიფიკაციაზე და არა ქრონოლოგიურ სამუშაო ისტორიაზე. ეს ფორმატი გამოსადეგია მაშინ, თუ თქვენ გაქვთ ტრასნფერული უნარები ან დიდი პაუზა დასაქმების ისტორიაში.

შერეული ფორმატი: ეს ფორმატი აერთიანებს როგორც ქრონოლოგიურ, ასევე ფუნქციური ფორმატის ელემენტებს. ეს საშუალებას გაძლევთ ხაზგასმით აღნიშნოთ თქვენი უნარები, და ასევე აღწეროთ თქვენი სამუშაო ისტორია საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით.

გახსოვდეთ, რომ აირჩიოთ ის ფორმატი, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კვალიფიკაციას და ძიძად მუშაობის გამოცდილებას.

პირადი ინფორმაციის სეგმენტი

ძიძა CV

როდესაც საქმე ეხება თქვენი CV-ის თავსართის დაწერას, მასში უნდა იყოს მითითებული თქვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია.

👇აქ იხილავთ კარგად და ცუდად დაწერილი თავსართის მაგალითებს:

✔️ კარგი მაგალითი
ნინო რობაქიძე
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 555 123456
ფოსტა: nrobakidze@email.com
❌ ცუდი მაგალითი
ნინო რ.
123 მთავარი ქუჩა
თბილისი, გ.ა
ტელეფონი: 555-123-4567
ფოსტა: nino@email.com

კარგ მაგალითში, სათაური შეიცავს სრულ სახელს, მდებარეობას (ქალაქი, ქვეყანა), ტელეფონის ნომერს და პროფესიონალურ ელფოსტის მისამართს. ეს ინფორმაცია ნათლად არის წარმოდგენილი და ადვილად იკითხება, რაც პოტენციურ დამსაქმებლებს საშუალებას აძლევს ადვილად დაუკავშირდნენ კანდიდატს. სრული სახელისა და პროფესიონალური ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენება CV-ს პროფესიონალიზმის განცდას მატებს.

ცუდ მაგალითში, სათაური არასრულია და აკლია არსებითი ინფორმაცია. სახელი შემოკლებულია, მისამართი არ არის სრულად მოცემული და ტელეფონის ნომრის ფორმატი არ არის სტანდარტიზებული. პირადი და არა პროფესიული ელ.ფოსტის მისამართის გამოყენებამ შეიძლება ასევე წარმოქმნას არაპროფესიონალური შთაბეჭდილება.

რაც შეეხება სათაურში ფოტოს ჩართვას, ზოგადად მიზანშეწონილია დაიცვათ კონკრეტული ქვეყნის ან რეგიონის კონვენციები და ნორმები. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ან გაერთიანებულ სამეფოში, უფრო ხშირია CV-დან ფოტოს გამორიცხვის პრაქტიკა. თუმცა, სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, უფრო მისაღები და მოსალოდნელია პროფესიონალური ფოტოს ჩამატება.

💡კარგი პერსონალური თავსართი შეიცავს თქვენს სრულ სახელს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს და პროფესიონალური ელფოსტის მისამართს. მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ნათლად და ლაკონურად წარმოდგენა. რაც შეეხება ფოტოს ჩართვას, ეს დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის ან რეგიონის პრაქტიკებზე!

სამუშაო გამოცდილების აღწერა

ძიძა CV

❗აუცილებელია თქვენი სამუშაო გამოცდილების ეფექტურად წარმოჩენა პოტენციური დამსაქმებლების ყურადღების მიპყრობისთვის

თქვენი CV-ის პროფესიული გამოცდილების განყოფილება პოტენციურ დამსაქმებლებს აწვდის ინფორმაციას თქვენი წინა როლების, პასუხისმგებლობისა და მიღწევების შესახებ.

👇ამ სეგმენტში განვიხილავთ პროფესიული გამოცდილების ჩამოთვლის ძირითად წესებს:

პროფესიული გამოცდილების აღწერის ძირითადი წესები:

 • დაიწყეთ უახლესი პოზიციით: დაიწყეთ ძიძის უახლესი ან ამჟამინდელი პოზიციით და განაგრძეთ აღწერა საპირისპირო ქრონოლოგიით
 • არ გამოტოვოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: თითოეულ პოზიციაზე მიუთითეთ სამუშაოს დასახელება, დასაქმების თარიღები (თვე და წელი) და ადგილმდებარეობა.
 • მიუთითეთ პასუხისმგებლობები და მიღწევები: მოკლედ აღწერეთ თქვენი პასუხისმგებლობები და მიღწევები თითოეულ სამსახურში, ფოკუსირება მოახდინეთ თქვენს წვლილზე და თქვენ მიერ განხორციელებულ აქტივობებზე.
 • ხშირად გამოიყენეთ სამოქმედო ზმნები და რაოდენობრივად განსაზღვრეთ მიღწევები: შეეცადეთ თქვენი მოვალეობები და მიღწევები აღსაწეროთ მკაფიოდ და შეძლებისდაგვარად, რაოდენობრივად შეაფასეთ ისინი ციფრებით ან კონკრეტული დეტალებით.
 • მოარგეთ თქვენი გამოცდილება სამუშაოს აღწერილობას: მოარგეთ თქვენი სამუშაო გამოცდილების განყოფილება სამუშაოს აღწერაში მითითებულ კონკრეტულ მოთხოვნებს.

რას ვაკეთებთ თუ გვაქვს მწირე გამოცდილება ძიძის პოზიციაზე?

თუ თქვენ გაქვთ შეზღუდული სამუშაო გამოცდილება ძიძად, ჯერ კიდევ არსებობს გზები, რომ თქვენი პროფესიული გამოცდილების განყოფილება ეფექტური გახადოთ:

 • ჩართეთ შესაბამისი გამოცდილება: ჩართეთ ბავშვზე ზრუნვის ნებისმიერი გამოცდილება, იქნება ეს ოფიციალური თუ არაოფიციალური, აღნიშნეთ თქვენი, როგორც ძიძის გამოცდილება იყოთ საკმაოდ ყურადღებიანი და თბილი, შეგიძლიათ ასევე აღწეროთ თქვენი მოხალისეობრივი მუშაობა ბავშვებთან ან შესაბამისი სტაჟირება. აუცილებლად ჩართეთ ისეთი უნარები, როგორიცაა კომუნიკაცია, პრობლემების გადაჭრა და ადაპტირება.
 • ხაზი გაუსვით ტრანსფერულ უნარებს: მაშინაც კი, თუ აქამდე ძიძად არ გიმუშავიათ, აღწერეთ ნებისმიერი გამოცდილება, რომელიც ადასტურებს თქვენს უნარს ბავშვებთან მუშაობისა, როგორიცაა სწავლება, თამაშის უნარი და ა.შ
 • ფოკუსირება შესაბამის კურსებზე ან ტრენინგზე: თუ თქვენ გავლილი გაქვთ რაიმე შესაბამისი კურსი ან სასწავლო პროგრამა, რომელიც დაკავშირებულია ბავშვის განვითარებასთან, ადრეული ბავშვობის განათლებასთან ან CPR-თან და პირველადი დახმარების სერთიფიკატთან, ჩართეთ ისინი ამ განყოფილებაში.
 • აღნშნეთ პირადი გამოცდილება: თუ თქვენ ზრუნავდით ოჯახის წევრების ან მეგობრების შვილებზე, ახსენეთ ეს გამოცდილება თქვენს რეზიუმეში.

👇სამუშაო გამოცდილების მაგალითები:

მაგალითი 1:

ძიძა | ოჯახი, თბილისი, საქართველო
2019 წლის ივნისი – დღემდე

 • ორ ბავშვზე, (2 და 5 წლის) სრული გრაფიკით ზრუნვა
 • ასაკის შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, მათ შორის საგანმანათლებლო თამაშები, ხელნაკეთობების დამზადება და გარე სივრცეში თამაში.
 • უზრუნველყო ბავშვების უსაფრთხოება მუდმივი მეთვალყურეობის შენარჩუნებით.
 • კვების რუტინის შენარჩუნება, საჭმლის მომზადება და ჯანსაღი კვების ჩვევების პოპულარიზაცია.
 • თანამშრომლობა მშობლებთან, მათთვის ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდების მიზნით
მაგალითი 2:

ძიძა | მოხალისეთა პროგრამა, თბილისი, საქართველო
2018 წლის იანვარი – 2019 წლის მაისი

 • უზრუნველყოფდა ნახევარ განაკვეთზე სიღარიბეში მყოფ ოჯახებში ბავშვების მეთვალყურეობას, მშობლების დახმარებას საღამოს და შაბათ-კვირას.
 • ბავშების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, მათ შორის კითხვაში, თამაშებში და ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების დამზადებაში.
 • უზრუნველყო ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემო უსაფრთხოების ზომების შენარჩუნება
 • დაამყარა პოზიტიური ურთიერთობები ბავშვებთან და მათში გააღვუვა ნდობისა და კომფორტის გრძნობა.

როგორ მივუთითოთ განათლება ძიძის CV-ში?

ძიძა CV

თქვენი CV-ის ტრენინგი/განათლების განყოფილება საშუალებას გაძლევთ ხაზგასმით აღვნიშნოთ თქვენი განათლება, შესაბამისი სერთიფიკატები და ნებისმიერი სპეციალიზებული ტრენინგი, რომელიც აძლიერებს თქვენს, როგორც ძიძას კვალიფიკაციას. ეს განყოფილება აჩვენებს თქვენს ერთგულებას უწყვეტი სწავლისადმი, აჩვენებს თქვენს ცოდნას ბავშვის მოვლის სფეროში და გამოგარჩევთ თქვენ, როგორც კომპეტენტურ და კარგად მომზადებულ კანდიდატს.

ამ განყოფილებაში ჩვენ წარმოგიდგენთ მაგალითებს, თუ როგორ ჩართოთ თქვენი განათლება CV-ში:

მაგალითი 1:

ტრენინგი:
ბავშვთა განვითარების კურსი, განათლების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო, 2022 წ
პირველი დახმარება და CPR სერთიფიკატი, წითელი ჯვარი, თბილისი, საქართველო, 2021 წ

განათლება:
ბაკალავრის ხარისხი ადრეულ ასაკში განათლების სფეროში, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, 2019 წ.
შესაბამისი კურსი: ბავშვთა ფსიქოლოგია, ადრეული ასაკის ბავშვთა სასწავლო გეგმის შემუშავება, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ბავშვზე ზრუნვაში

ამ მაგალითში, კანდიდატი ფლობს შესაბამის ტრენინგს და სერთიფიკატებს, რომლებიც მათ საკმაოდ გამორჩევად კანდიდატურად წარმოაჩენს.

მაგალითი 2:

ტრენინგი:
მონტესორის სწავლების სერტიფიცირება, მონტესორის სასწავლო ცენტრი, თბილისი, საქართველო, 2020 წ.
პოზიტიური დისციპლინის სემინარი, პოზიტიური აღზრდის ასოციაცია, თბილისი, საქართველო, 2019 წ

განათლება:
უმაღლესი სკოლის დიპლომი, 21-ესაშუალო სკოლა, თბილისი, საქართველო, 2018 წ

ამ მაგალითში, კანდიდატს გავლილი აქვს სპეციალიზებული ტრენინგი, რომელიც საკმაოდ დაფასებულია აღნიშნულ სექტორში. იმის და მიუხედავად რომ პირს მხოლოდ საშუალო განათლება აქვს მიღებული, მათი სერტიფიკატი საკმარის ყურადღებას მიიქცევს რეკრუტერებში.

დაიმახსოვრეთ, რომ არ გამოტოვოთ ნებისმიერი სერთიფიკატი, დიპლომი, ან შესაბამისი სასწავლო პროგრამა, რომელიც აჩვენებს თქვენს ერთგულებას პროფესიული ზრდისა და განვითარების მიმართ. თქვენი საგანმანათლებლო მიღწევების ხაზგასმა და სპეციალიზებულმა ტრენინგმა შეიძლება მნიშვნელოვნად გააძლიეროს თქვენი კანდიდატურა და დაარწმუნოს პოტენციური დამსაქმებლები თქვენს კომპეტენციაში.

უნარები

ძიძა CV

თქვენი ძიძის CV-ის უნარების განყოფილება საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ ის სპეციფიკური შესაძლებლობები და თვისებები, რაც თქვენ საინტერესო კანდიდატად გაქცევთ აღნიშნულ თანამდებობაზე.

ის პოტენციურ დამსაქმებლებს აძლევს საშუალებას მიმოიხილოს თქვენი უნარები. ამ განყოფილებაში ჩვენ გამოვყოფთ ძირითად ხისტ უნარებსა და რბილ უნარებს, რომლებიც ღირებულია ძიძის როლისთვის.

ძირითადი ხისტი უნარები ძიძის CV-სთვის:

 • ბავშვზე ზრუნვა და უსაფრთხოება: ბავშვზე ყურადღებიანი და პასუხისმგებელი ზრუნვის უნარი, ბავშვების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.
 • ასაკის შესაბამისი აქტივობები: აქტივობების დაგეგმვისა და მათში ბავშვების ჩართვის უნარი მასტიმულირებელ და ასაკთან შესაბამის საქმიანობაში, საგანმანათლებლო თამაშების, ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების და გარე სივრცეში თამაშის ჩათვლით.
 • საჭმლის მომზადება: კომპეტენცია კვებისა და საჭმლის მომზადებაში, ნებისმიერი დიეტური შეზღუდვის ან მითითების გათვალისწინებით.
 • პირველადი დახმარება და CPR: სერთიფიცირებულია პირველადი დახმარებისა და კარდიოფილტვის რეანიმაციაში (CPR).
 • ბავშვის განვითარება: ბავშვის განვითარების პრინციპებისა და ეტაპების ცოდნა, რაც საშუალებას მოგცემთ სათანადოდ შეუწყოთ ხელი ბავშვების ზრდას და განვითარებას.
 • კომუნიკაცია: ძლიერი კომუნიკაციის უნარები ბავშვებთან, მშობლებთან და ოჯახის სხვა წევრებთან ეფექტური ურთიერთობისთვის.
 • ორგანიზაცია და დროის მენეჯმენტი: ფლობს განრიგის წარმართვის უნარს, მრავალ ფუქნციური დავალების შესრულებისა და სტრუქტურირებული რუტინის შენარჩუნების უნარს.
 • საყოფაცხოვრებო მენეჯმენტი: ბავშვებთან დაკავშირებული საყოფაცხოვრებო დავალებების მართვის უნარები, მათ შორის სამრეცხაო, სუფთა და ორგანიზებული გარემოს შენარჩუნება.
 • საგანმანათლებლო განვითარება: შეუძლია უზრუნველყოს საშინაო დავალების შესრულებაში დახმარება

ძირითადი რბილი უნარები ძიძის CV-სთვის:

 • მოთმინება: სიმშვიდისა და მოთმინების შენარჩუნების უნარი, თუნდაც რთულ სიტუაციებში, რაც საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად გაუმკლავდეთ ბავშვების საჭიროებებსა და ემოციებს.
 • ადაპტაცია: მოქნილობა, რათა მოერგოს ცვალებად გარემოებებს, გრაფიკს და საყოფაცხოვრებო დინამიკას.
 • ემპათია: ბავშვების გრძნობებისა და საჭიროებების გაგებისა და თანაგრძნობის უნარი
 • კომუნიკაცია: როგორც ვერბალური, ასევე არავერბალური კომუნიკაციის უნარი, რაც საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად გამოხატოთ სათქმელი და გაიგოთ ბავშვების საჭიროებები.
 • პრობლემის გადაჭრა: პრობლემების გადაჭრის უნარი, რათა გადაჭრას ნებისმიერი საკითხი ან გამოწვევა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ბავშვზე ზრუნვის დროს.
 • სანდოობა: სანდოობის მაღალი მაჩვენებლი, რაც მშობლებს უქმნის იმის შთაბეჭდილებას, რომ მათი შვილები უსაფრთხო ხელში არიან.
 • მოქნილობა: საჭიროებისამებრ განსხვავებული გრაფიკების, მოულოდნელი ცვლილებების და დამატებითი პასუხისმგებლობების შესრულების უნარი.
 • გუნდური მუშაობა: ეფექტური თანამშრომლობის უნარი მშობლებთან, სხვა აღმზრდელებთან და საყოფაცხოვრებო პერსონალთან, რაც ხელს უწყობს თანამშრომლობისა და ჰარმონიული გარემოს შექმნას.

თქვენი CV-ის შეჯამება

რეზიუმე, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც თქვენი CV-ის საპრეზენტაციო ბარათი, არის ლაკონური და ძლიერი განცხადება, რომელიც იპყრობს პოტენციური დამსაქმებლების ყურადღებას და აჯამებს თქვენს კვალიფიკაციას და კარიერულ მიზნებს. ის, როგორც წესი, მდებარეობს თქვენი CV-ის დასაწყისში და გადამწყვეტ როლს თამაშობს პირველი შთაბეჭდილების შესაქმნელად.

👇როგორ დავწეროთ სრულყოფილი რეზიუმე:

 • იყავით ლაკონური: დაწერეთ რეზიუმე მოკლედ, იდეალურად 3-4 წინადადებაში, რათა უზრუნველყოთ მისი ადვილად გააზრება რეკრუტერებისათვის.
 • მონიშნეთ თქვენი ძირითადი კვალიფიკაციები: ფოკუსირება მოახდინეთ თქვენს ყველაზე რელევანტურ უნარებზე, გამოცდილებაზე და მიღწევებზე, რომლებიც გაგხდით ძლიერ კანდიდატს ძიძის პოზიციაზე. მოარგეთ რეზიუმე სამუშაო აღწერილობას, რათა შეესაბამებოდეს სამუშაოს კონკრეტულ მოთხოვნებს.

გამოიყენეთ სამოქმედო ზმნები და რაოდენობრივი მიღწევები: დაიწყეთ თითოეული წინადადება სამოქმედო ზმნით, რათა აჩვენოთ თქვენი მონდომება. შეძლებისდაგვარად, ჩართეთ რაოდენობრივი მიღწევები ან სამუშაოზე მიღებული შედეგები, რათა წარმოაჩინოთ პოზიტირუი გავლენა, რომელიც გქონდათ წინა სამუშაოებზე.

👇ახლა მოდით გადავხედოთ როგორც სწორი, ასევე არასწორი რეზიუმეების მაგალითებს ბარის მენეჯერის პოზიციისთვის:

✔️ სწორი მაგალითი

გამოცდილი ძიძა, რომელსაც შეუძლია ბავშვებზე იზრუნოს გამორჩეულად. აქვს ხუთ წელზე მეტი გამოცდილება ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაში. აქვს უნარი შექმნას უსაფრთხო და მასტიმულირებელი გარემო, დაგეგმოს ასაკის შესაბამისი აქტივობები და ხელი შეუწყოს პოზიტიურ ურთიერთობებს. აქვს უნარი გაუმკლავდეს სხვადასხვა საჭიროებებს და გამოწვევებს თბილი და დამხმარე ატმოსფეროს შენარჩუნებისას.

ამ მაგალითში რეზიუმე იწყება ძლიერი შესავალით, რომელიც ხაზს უსვამს კანდიდატის ერთგულებასა და გამოცდილებას, როგორც ძიძას. ეს ხაზს უსვამს წლების გამოცდილებას და მათ გატაცებას ბავშვის მოვლის მიმართ. .

❌ არასწორი მაგალითი
ვარ ძიძა და მაქვს გამოცდილება. მიყვარს ბავშვებთან მუშაობა და მსიამოვნებს მათთან დროის გატარება. შემიძლია გავაკეთო საჭმელი და ვიზრუნო მათ საჭიროებებზე. ვარ პასუხისმგებელი და მზრუნველი.

ამ მაგალითში რეზიუმე ვერ ასახავს კანდიდატის კვალიფიკაციას. იგი არის ძალიან ბუნდოვანი და ზოგადი. ის შეიცავს მინიმალურ ინფორმაციას მათი გამოცდილებისა და უნარების შესახებ. კონკრეტული დეტალებისა და მიღწევების ნაკლებობა ამცირებს კანდიდატის შანსებს გამოირჩეოდეს პოტენციური დამსაქმებლებისთვის.

დაუმატეთ თქვენს CV-ის სამოტივაციო წერილი

ძიძა CV

სამუშაო განაცხადისთვის სამოტივაციო წერილის დამატება ძალზე მომგებიანია რამდენიმე მიზეზის გამო:

 • თქვენი მოტივაციის შედარებით მკაფიოდ წარმოჩენა: სამოტივაციო წერილი საშუალებას გაძლევთ გამოხატოთ თქვენი ინტერესი პოზიციისა და კომპანიის მიმართ. ის იძლევა შესაძლებლობას ახსნათ, თუ რატომ ხართ კონკრეტულად დაინტერესებული როლით და როგორ შეესაბამება ის თქვენს კარიერულ მიზნებს. ეს დოკუმენტი ნათლად ასახას თქვენს მოტივაციას და ენთუზიაზმს, რამაც შეიძლება დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინოს დამსაქმებელზე.
 • თქვენი განაცხადის პერსონალიზაცია: სამოტივაციო წერილი საშუალებას გაძლევთ მოარგოთ თქვენი განაცხადი კონკრეტულ სამუშაოს და კომპანიას. თქვენ შეგიძლიათ ხაზგასმით აღვნიშნოთ შესაბამისი უნარები, გამოცდილება და მიღწევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება პოზიციას. თქვენი სამოტივაციო წერილის დამატებით, თქვენ აჩვენებთ, რომ დრო დაუთმეთ კომპანიის კვლევიას და გაიგეთ ინფორმაცია მათი საჭიროებების შესახებ, რაც თქვენს აპლიკაციას უფრო მიმზიდველს გახდის.
 • ხარვეზების აღმოფხვრა: თუ თქვენ გაქვთ მაგალითად, დიდი პაუზა თქვენს დასაქმების ისტორიაში ან რაიმე უნიკალური გარემოება, რომელიც შეიძლება საჭიორებდეს ახსნა-განმარტებას, სამოტივაციო წერილი იძლევა მათი ახსნის შესაძლებლობას. თქვენ შეგიძლიათ განმარტოთ ნებისმიერი გარემოება და მიაწოდოთ რეკრუტერს კონტექსტი თუ რატომ ხართ მაგალითად ძიძის პოზიციაზე საუკეთესო კანდიდატურა. ამითი თქვენ ასევე შეძლებთ აჩვენოთ თქვენი უნარი, გადალახოთ გამოწვევები და ხაზი გაუსვათ თქვენს ძლიერ მხარეებს.
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარის დემონსტრირება: კარგად დაწერილი სამოტივაციო წერილი აჩვენებს თქვენს წერილობით კომუნიკაციის უნარებს, მათ შორის თქვენი აზრების არტიკულაციის, ინფორმაციის ფორმატირებისა და თქვენი კვალიფიკაციის ეფექტურად გადმოცემის უნარს. ეს საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ თქვენი პროფესიონალიზმი და დეტალებისადმი ყურადღებიანობა, რაც ძალიან ღირებული თვისებებია ნებისმიერ სამუშაო სექტროში,
 • სხვა კანდიდატებისგან გამორჩევა: სამუშაოზე ყველა განმცხადებელი არ წარადგენს სამოტივაციო წერილებს, ამიტომ მისი ჩართვა მოგცემთ გარკვეულ უპირატესობას.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...