რედაქტორის CV: რჩევები საუკეთესო რეზიუმეს მარტივად და სწრაფად შესაქმნელად

რედაქტორის პროფესია პროფილური  მრავალფეროვნებით გამოირჩევა და ენობრივი, გრამატიკული და სტილისტური ნორმების ზედმიწევნით ცოდნას ეფუძნება.  რედაქტორები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ მარკეტინგული ტექსტების ხარისხის სრულყოფაში, შესაბამისად, მათი როლი თანამედროვე ბიზნეს პროცესების სწორად წარმართვისთვის სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. 

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები

ფუნქციების მრავალფეროვნებასთან ერთად, რედაქტორის პროფესიული ღირსება მახვილი თვალითა და დეტალებზე ორიენტირებით განისაზღვრება.  კონკრეტული პრინციპების პრაქტიკაში ინტეგრირება და ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელი სტანდარტების დაცვა რედაქტორს შესაძლებლობას აძლევს ეფექტურად განსაზღვროს სამიზნე აუდიტორია და შესაბამისად მოარგოს მას კონტენტი.

რედაქტორის პროფესიული კრედო სრულყოფილებისკენ მუდმივ სწრაფვაში მდგომარეობს. შესაბამისად, სასურველი პოზიციის დაკავების მიზნით შექმნილი რედაქტორის CV დელიკატურად უნდა ირეკლავდეს თქვენს პროფესიულ კვალიფიკაციასა და კონკურენტულ უპირატესობას!

რედაქტორი CV

Სარჩევი

რედაქტორი CV: საუკეთესო ნიმუში

👇 წარმოგიდგენთ რედაქტორის CV-ს ნიმუშს, რომელიც ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს შესაძლებლობებს და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების საფუძველზე ზრდის თქვენი წარმატების შანსს:

მარიამ გეგუჩაძე
რედაქტორი
+995 555 123123
mariamgeguchadze@email.com
თბილისი, საქართველო
Linkedin.com/in/mariamgeguchadze

პროფესიული შეჯამება
“განვითარებაზე ორიენტირებული რედაქტორი საგანმანათლებლო მასალების რედაქტირების 5 წლიანი გამოცდილებით. პროფესიით ფილოლოგს, ზედმიწევნით შემიძლია დავიცვა წერასთან დაკავშირებული საუკეთესო სტანდარტები. სრულყოფილად ვფლობ რედაქტირებისთვის საჭირო პროგრამულ უზრუნველყოფებს და შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევების ქონის საფუძველზე შემიძლია ეფექტურად ვადაპტირდე ახალ სამუშაო გარემოსთან.”

სამუშაო გამოცდილება 
რედაქტორი
შპს „წიგნების თარო“
თბილისი, საქართველო
თებერვალი 2017 – აპრილი 2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • ვამზადებდი საგანმანათლებლო პროექტებს და მათ წარმართვასთან დაკავშირებული პროცესის მართვას უზრუნველვყოფდი;
 • ვარედაქტირებდი საგანმანათლებლო ხასიათის ტექსტებს;
 • უზრუნველვყოფდი ტექსტების სტილისტურ გამართვას და ისინი კონკრეტულ ასაკობრივ კატეგორიასთან მომყავდა  შესაბამისობაში;
 • შესაბამისი წესების საფუძველზე აღმოვფხვრიდი როგორც მორფოლოგიურ, აგრეთვე სინტაქსურ, ორთოგრაფიულ და პუნქტუაციურ შეცდომებს.

განათლება
ფილოლოგიის ბაკალავრი
ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2017 წლის სექტემბერი – 2021 წლის ივნისი

შესაბამისი კურსები:

 • ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები;
 • ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი და კრიტიკული შეფასება;
 • კომენტირება და ინტერპრეტირება;
 • ქართული ენის ფონეტიკა, მორფოლოგია და სინტაქსი;

ჟურნალისტიკის მაგისტრი
შავი ზღვის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2021 წლის სექტემბერი – 2024 წლის მაისი
შესაბამისი კურსები:

 • მედიაწიგნიერება;
 • ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები;
 • ქართული მეტყველების კულტურა;
 • ანალიტიკური ჟურნალისტიკა;
 • ჟურნალისტური ეთიკა.

ხისტი უნარები

 • AP Stylebook
 • Microsoft Word’s Track Changes
 • Adobe Acrobat Pro
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • სინტაქსის, გრამატიკისა და პუნქტუაციური ნორმების სრულყოფილი ცოდნა
 • საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • ადაპტაციის უნარი

რბილი უნარები 

 • დეტალებზე ორიენტირება
 • შესანიშნავი წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი
 • პრობლემის გადაჭრის უნარი
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციული უნარები
 • გუნდური მუშაობა
 • პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა

სერტიფიკატები

 • 2017 წელი – ჟურნალისტური ხარისხის სერტიფიკატი;
 • 2020 წელი – ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა და იუნისეფის სპეციალური სერთიფიკატი;
 • 2022 წელი – მედიის განვითარების ფონდის სერტიფიკატი;

ენები

 • ინგლისური (C1)
 • გერმანული (B2)

რედაქტორი CV

Რედაქტორად დასაქმების შესაძლებლობა საქართველოში 2023 წელს

💡 ფაქტი: Worldsalarie-ის მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოში დასაქმებული რედაქტორის ყოველთვიური ანაზღაურება დაახლოებით 69 580 ლარია.

საგულისხმოა, რომ რედაქტორის პროფესიული პროფილისა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული მოვალეობების სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა ანაზღაურების ეს ოდენობა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს.

🎁 იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში დასაქმებული ადამიანის ყოველთვიური საშუალო ანაზღაურება 1773 ლარია, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რედაქტორის პროფესია ნამდვილად მიეკუთვნება მაღალშემოსავლიან საქმიანობათა კატეგორიას.

Რა უნდა გაითვალისწინოთ რედაქტორის CV-ს შექმნისას

რედაქტორის CV-ს ეფექტურად შედგენა და მის გავრცელებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა მეტად კომპლექსური პროცესია. თუმცა, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება აღნიშნულ პროცესს მეტად საინტერესოს ხდის.

👇 სწორედ ამ მიზანს ემსახურება სტატიის ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტული რეკომენდაციებისა და რჩევების წარმოდგენით შეგიწყობთ ხელს საუკეთესოდ წარმოაჩინოთ საკუთარი თავი და დამსაქმებლის დაინტერესების გზით გაზარდოთ სასურველი პოზიციის დაკავების პოტენციალი.

 • მკაფიოდ ისაუბრეთ თქვენს კონკურენტულ უპირატესობებზე:რეზიუმე თქვენი განათლების, სამუშაო გამოცდილებისა და უნარების ანარეკლია. სწორედ ამიტომ, აუცილებელია, ის საუკეთესოდ წარმოაჩენდეს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობებს და თქვენს საუკეთესო მახასიათებლებს უსვამდეს ხაზს.სწორედ ამიტომ, გირჩევთ, ყურადღებით გაეცნოთ სასურველი ვაკანსიით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და მათი მხედველობაში მიღების საფუძველზე აღწეროთ თქვენი შესაძლებლობები.
 • შეარჩიეთ ვიზუალურად მარტივად აღსაქმელი ფორმატი:CV-ს ეფექტური სტრუქტურირებისთვის, პირველ რიგში, რელევანტური ფორმატის შერჩევაა საჭირო. ხშირად, სწორედ ფორმატი განსაზღვრავს რეზიუმეს მთლიან ვიზუალს და თვალის ერთი შევლების საფუძველზე აძლევს დამსაქმებელს შესაძლებლობას აღიქვას თქვენი ორგანიზაციული უნარები.სწორად შერჩეული ფორმატი ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს კვალიფიკაციას, უნარებსა და გამოცდილებას. ეს კი, უდავოდ, დაიმსახურებს პოტენციური დამსაქმებლის ყურადღებას და მასზე არსებით გავლენას მოახდენს.
 • მეტი სიცხადისთვის, უპირატესობა ინფორმაციის კონკრეტული ფაქტობრივი მონაცემებით გამყარებას მიანიჭეთ:   რედაქტორის რეზიუმე შესაძლებლობას იძლევა, რომ აპლიკანტმა საკუთარი პროფესიული იდენტობა ფაქტობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების გამოყნებით გაამყაროს. ეს მიდგომა მეტ სიცხადეს სძენს თქვენ მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას და მათი ქრონოლოგიური აღქმის საშუალებას აძლევს დამსაქმებელს.მაგალითად, მიღებული განათლებისა და პროფესიული გამოცდილების სექციებში წარმოდგენილი წლები მეტ სიცხადეს შესძენს თქვენი პროფესიული განვითარების გზას.
 • ყურადღება მიაქციეთ რეზიუმეს სტრუქტურას: რედაქტორის პოზიციისთვის შესაფერისი კადრების შერჩევისას დამსაქმებელი ყურადღებას აქცევს როგორც CV-ის შინაარსობრივ მხარეს, აგრეთვე მის სტრუქტურასა და ვიზუალს.სწორედ ამიტომ, რედაქტორის რეზიუმეს ვიზუალური მხარე და მისი სტრუქტურა შესაძლოა მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდეს თქვენი აპლიკაციის შეფასებისას. იმისთვის, რომ CV ვიზუალურად საინტერესო და ადვილად აღსაქმელი გახადოთ, სასურველია, უპირატესობა მკაფიო სათაურებს, გამოყოფილ პუნქტებსა და შესაბამის შრიფტს მიაქციოთ.

რედაქტორი CV

Როგორ განვალაგოთ სექციები?

რეზიუმეს სექციების გონივრული  განლაგება მის მარტივად აღქმას უზრუნველყოფს. ეს კი, თავის მხრივ, დამსაქმებლის დაინტერებას უფრო მარტივს ხდის. თუ რეზიუმეში წარმოდგენილი სექციები თამიმდევრულად და სტრატეგიულად გამოკვეთს თქვენს ყველა ძლიერ მხარეს, მაშინ  სასურველი პოზიციის დაკავების ალბათობა იმაზე მეტია ვიდრე წარმოგიდგენიათ!

📌 რჩევა: სასურველია რეზიუმე საკონტაქტო ინფორმაციის წარმოდგენით დაიწყოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადახვიდეთ პროფესიულ შეჯამებაზე. ეს ორი სექცია კუმულაციურად ქმნის თქვენს პროფესიულ პროფილს და დამსაქმებელს ძირითადი ინფორმაციის მისაღებად ამზადებს.

პროფესიული შეჯამების შემდეგ ყურადღება მიღებულ განათლებასა და სამუშაო გამოცდილებაზე გაამახვილეთ. ეს ინფორმაცია დამსაქმებელს თქვენი კვალიფიკაციისა და პროფესიული ზრდის ტემპის შეფასებაში დაეხმარება.

👉 ნუ დაივიწყებთ პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და დამატებითი სექციების განყოფილებებს. მათი როლი თქვენი აპლიკაციის განხილვისას ხშირად გადამწყვეტია.

სწორედ ამიტომ, ეცადეთ, უნარების სექცია სრულფასოვნად გამოკვეთდეს რედაქტორის პროფესიასთან დაკავშირებულ თქვენს ძირითად უნარ-ჩვევებს. დამატებით სექციაში კი მთავარი აქცენტი თქვენი პროფესიული კვალიფიკაციის სრულყოფაზე გააკეთეთ.

რეზიუმეს ფორმატი და სტრუქტურა

👇 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რეზიუმეს ეფექტურ სტრუქტურირებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს თქვენი პროფესიული შესაძლებლობების საუკეთესოდ წარმოჩენისთვის.

სწორედ ამიტომ, დამსაქმებლის წინაზე თქვენი პოზიციის კიდევ უფრო მეტად გასამყარებლად წარმოგიდგენთ 3 ძირითადი ტიპის ფორმატს, რომელთაგან თითოეული კონკრეტულ მიზანს ემსახურება და  თქვენი კარიერული გზის შესაბამისად ახდენს თქვენი გამოცდილების პრეზენტაციას:

 • ქრონოლოგიური ფორმატიქრონოლოგიური ფორმატი მონაცემთა კონკრეტული თანმიმდევრობით, უახლესი დროიდან წარსულისკენ  განალაგებს გულისხმობს. მისი მიზანი ხანგრძლივი კარიერული ისტორიის მქონე ადამიანების უპირატესობის ნათლად წარმოჩენაა.ქრონოლოგიური ფორმატი დამსაქმებელს აჩვენებს, რომ არ წყვეტთ პროფესიულ განვითარებას და სტაბილურად განაგრძობთ სასურველი კარიერული მიზნისკენ სვლას. სწორედ ამიტომ, დამსაქმებელთა უმრავლესობა უპირატესობას ფორმატის სწორედ ამ ტიპს ანიჭებს.
 • ფუნქციური ფორმატიქრონოლოგიური ფორმატისგან განსხვავებით, ფუნქციური ფორმატი აპლიკანტის უნარ-ჩვევებზეა ორიენტირებული და სწორედ მათზე აქცენტირებით წარმოაჩენს თქვენს როგორც თქვენს მიღწევებს, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პროფესიულ კვალიფიკაციებს.ფუნქციური ფორმატის გამოყენება იმ ადამიანებისთვის არის რეკომენდირებული, რომელთაც არაერთხელ მოუწიათ პროფესიული სფეროს ცვლილება და რედაქტორისთვის საჭირო სამუშაო გამოცდილება არ აქვთ.
 • შერეული ფორმატისახელიდან გამომდინარე მარტივად მისახვედრია, რომ შერეული ფორმატი ქრონოლოგიური და ფუნქციური ფორმატების ნიშან-თვისებათა ერთგვარი შერწყმაა და ორივე მათგანისთვის დამახასიათებელ ნიუანსებს საუკეთესოდ წარმოაჩენს.შერეული ფორმატის CV კანდიდატის რელევანტურ პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა, ამავდროულად, ხაზგასმით წარმოაჩენს მის პროფესიულ გამცდილებას და შესაბამის განათლებას.

Სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი და პროფესიული კვალიფიკაცია  რეზიუმეს შესავალი ნაწილია, რომელიც საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად ქმნის თქვენს პიროვნულ პროფილს და დამსაქმებელს შესაბამისად განაწყობს თქვენდამი.

საკონტაქტო ინფორმაციის სექციაში წარმოდგენილი დეტალები ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონულ ფოსტასთან ერთად ადგილმდებარეობისა და პროფესიული სოციალური პლათფორმის შესახებაც მოიცავს ინფორმაციას.

👇 რედაქტორის CV-სთვის საჭირო ეფექტური სათაურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის სექციის მოსამზადებლად, გირჩევთ, ყურადღება შემდეგ რეკომენდაციებს მიაქციოთ:

 • პროფესიული სათაურის განსათავსებლად უპირატესობა  ფურცლის ზედა მხარეს მიანიჭეთ;
 • პროფესიული სათაური შეძლებისდაგვარად ლაკონურად მიუთითეთ და უფრო ვრცლად თქვენი საქმიანობია შესახებ პროფესიულ შეჯამებაში ისაუბრეთ;
 • ეცადეთ საკონტაქტო ინფორმაციის სექცია მხოლოდ საჭირო ინფორმაციით შეავსოთ და დამატებითი დეტალების შესახებ სხვა სექციებში ისაუბროთ.
✔️ კარგი სათაურის მაგალითი
მარიამ გეგუჩაძე
რედაქტორი
თბილისი, საქართველო | +995 555 123123 | mariamgeguchadze@email.com
Linkedin.com/in/mariamgeguchadze
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი
რედაქტორი
მარიამ გეგუჩაძე
555 555 555
Email account: Ios-device-1990@email.com
Linkedin.com/in/cv maker mariamgeguchadze
Facebook – cv-maker-mariam-geguchadze
Birth data: 23/10/1990
Personal websites: protect-data .com
Previous work company: “Ios Products Apps”
Additional information: ჩემი პროფესიული საქმიანობის სფერო ძირითადად ლიტერატურული ჟანრის ნაწარმოებების რედაქტირებას უკავშირდება.

რედაქტორი CV

პროფესიონალური შეჯამება

რედაქტორის რეზიუმეს პროფესიონალური შეჯამებისთვის მნიშვნელოვანია თქვენი უნარების, გამოცდილებისა და მიღწევების ხაზგასმა ლაკონური, მაგრამ დამაჯერებელი ფორმით.

📌 რჩევა: ახსენეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც სარედაქციო პროცესის წარმატებით წარმართვას, ეფექტური რედაქტირების პროცესების განხორციელებას ან პროფესიულ აღიარებას უკავშირდება.

წერის პროცესში გამოიყენეთ სფეროსთვის დამახასიათებელი ის საკვანძო სიტყვები და ფრაზები. რომლებიც კიდევ ერთხელ გაუსვამენ ხაზს თქვენს პროფესიულ კვალიფიკაციას.

✔️ რეზიუმეს შეჯამების სწორი მაგალითი
განვითარებაზე ორიენტირებული რედაქტორი საგანმანათლებლო მასალების რედაქტირების 5 წლიანი გამოცდილებით. პრეფესიით ფილოლოგს ზედმიწევნით შემიძლია დავიცვა წერასთან დაკავშირებული საუკეთესო სტანდარტები. სრულყოფილად ვფლობ რედაქტირებისთვის საჭირო პროგრამულ უზრუნველყოფებს და შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევების ქონის საფუძველზე შემიძლია ეფექტურად ვადაპტირდე ახალ სამუშაო გარემოსთან.
❌ რეზიუმეს შეჯამების არასწორი მაგალითი
მე გახლავართ გამოცდილი რედაქტორი მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილებით. ჩემი პროფესიული მახასიათებლებიდან განსაკუთრებით გამოვარჩევდი time management უნარს.

ვფლობ რედაქტირებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს და მზად ვარ ნებისმიერ გამოწვევას შესაბამისი შემართებით შევხვდე, რადგან ამ ცნობილი note-ის თანახმად, “You should access the benefits to understand and learn, but sometimes you need to press the button to delete order and work towards creating products, apps, and websites. Update information, access knowledge, and unlock opportunities in time as you provide the power to learn, create, and become a CV maker.”

გჭირდებათ ფოტოსურათი რედაქტორის CV-ში?

რედაქტორის რეზიუმეში პირადი სურათის წარმოდგენა არარელევანტურად მიიჩნევა, ვინაიდან, რეზიუმე, უპირველეს ყოვლისა, საკუთარი კვალიფიკაციის, უნარებისა და პროფესიული გამოცდილების წარმოჩენას ემსახურება.

სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, აქცენტი გარეგნობის ნაცვლად თქვენს ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე გაამახვილოთ.

👉 მიკერძოებისა და დისკრიმინინაციის თავიდან ასაცილებლად, საერთაშორისო ორგანიზაციები დამსაქმებლებს მოუწოდებენ უარი თქვან რეზიუმეში ფოტოს განთავსების მოთხოვნაზე და გადაწყვეტილებები მხოლოდ აპლიკანტის დამსახურების, კვალიფიკაციისა და შესაბამისი გამოცდილების საფუძველზე მიიღონ.

პროფესიული კვალიფიკაცია

რედაქტორის პროფესია ტექნიკურ ცოდნას სცილდება და როგორც ავტორის ხმისა და განზრახვის შენარჩუნებას, აგრეთვე ნაწარმოების საერთო ხარისხის სრულყოფას ემსახურება. სწორედ ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე, სამუშაო გამოცდილება რედაქტორს პროფესიულ  გამოწვევებთან გამკლავებაში და მაღალი სტანდარტების დაცვით კონკრეტული ტექსტების დამუშავებაში ეხმარება.

👇 გთავაზობთ რედაქტორის პროფესიულ გამოცდილებასთან დაკავშირებულ ორ მაგალითს, რომელთა განხილვა დაგეხმარებათ განსაზღვროთ თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ეს კონკრეტული სექცია.

მაგალითი 1

რედაქტორი
შპს “გაზეთი ბათუმელები”
თბილისი, საქართველო
მაისი 2017 – ივნისი 2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • სტატიების მომზადება და რედაქტირება;
 • ნიუსრუმის მენეჯმენტი და რეპორტიორების ხელმძღვანელობა;
 • სტატიების დაგეგმვა და რედაქტირება;
 • მთავარი რედაქტორის მითითებების შესრულება.
მაგალითი 2

რედაქტორი
შპს „სულაკაურის გამომცემლობა“
თბილისი, საქართველო
თებერვალი 20014 – აპრილი 2016

ძირითადი მოვალეობები:

 • საგანმანათლებლო პროექტების მომზადება და მართვა;
 • საგანმანათლებლო ტექსტების რედაქტირება;
 • ტექსტების სტილისტური გამართვა და მათი მოსწავლეთა ასაკთან  ადაპტირება;
 • მორფოლოგიური, სინტაქსური, ორთოგრაფიული თუ პუნქტუაციური შეცდომების აღმოჩენა და მათი შესაბამისი წესების დაცვით შესწორება.

Როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ რედაქტორად ჯერ არ გიმუშავიათ

თუ რეზიუმეში სრულყოფილად წარმოაჩენთ თქვენ მიერ გავლილ სასწავლო კურსებს, ტრენინგებს, სტაჟირების პროგრამებსა და მოხალისეობრივ გამოცდილებას, პროფესიული გამოცდილების დეფიციტის შემთხვევაშიც კი შეძლებთ მიიპყროთ დამსაქმებლის ყურადღება

📌 რჩევა: გაითვალისწინეთ, რომ რედაქტორის პოზიციის დასაკავებლად, აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ეფექტურად წარმოაჩინოთ თქვენი ძლიერი წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარები. თქვენი პოზიციის გასამყარებლად და კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად, კი, გირჩევთ, რეზიუმეში თქვენს რეკომენდატორებთან დაკავშირებული ინფორმაციაც მიუთითოთ.
🎁 თქვენი თავისუფალი დროის ეფექტურად გამოყენების მიზნით იფიქრეთ ისეთი პროფესიული პორტფოლიოს შექმნაზე, რომელიც სათანადოდ წარმოადგენს თქვენს ნიჭსა და კრეატიულობას. ამგვარი პროაქტიული მიდგომითა და თქვენი უნარების ძლიერი დემონსტრირებით, სამუშაო გამოცდილების გარეშეც იოლად შეძლებთ რედაქტორის პროფესიასთან დაკავშირებული სასურველი პოზიციის მოპოვებას.

განათლების სექცია

სრულყოფილი განათლების სექცია მეტ სანდოობას ჰმატებს რედაქტორის რეზიუმეს და პოტენციურ დამსაქმებლებს ღირებულ შეხედულებებს უყალიბებს ინდივიდის კვალიფიკაციის, ცოდნისა და პროფესიული ზრდის მიმართ.

👉 განათლება რედაქტორს თანამედროვე ტენდენციებისა და პრაქტიკის კვალდაკვალ განვითარების შესაძლებლობას აძლევს და ფუნქცია-მოვალეობების ეფექტურად შესასრულებლად საჭირო აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფს.

👇 წარმოგიდგენთ ორ რელევანტურ მაგალითს, რომელთა გამოყენება რედაქტორის რეზიუმეში სრულიად გამართლებული იქნებოდა:

მაგალითი 1

ჟურნალისტიკის ბაკალავრი, ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო (2018 – 2022)
კლასიკური ფილოლოგიის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2014 – 2018)

მაგალითი 2

ფილოლოგიის ბაკალავრი
ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2017 წლის სექტემბერი – 2021 წლის ივნისი

შესაბამისი კურსები:

 • ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები;
 • ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი და კრიტიკული შეფასება;
 • კომენტირება და ინტერპრეტირება;
 • ქართული ენის ფონეტიკა, მორფოლოგია და სინტაქსი;

ჟურნალისტიკის მაგისტრი
შავი ზღვის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2021 წლის სექტემბერი – 2024 წლის მაისი

შესაბამისი კურსები:

 • მედიაწიგნიერება;
 • ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები;
 • ქართული მეტყველების კულტურა;
 • ანალიტიკური ჟურნალისტიკა;
 • ჟურნალისტური ეთიკა.

ძირითადი უნარ-ჩვევები

რედაქტორის პროფესიასთან დაკავშირებული მოვალეობების დელიკატური ბალანსი უნარ-ჩვევათა სპეციფიკურ ჩამონათვალს საჭიროებს და  განსაკუთრებულ კომუნიკაციასთან ერთად, კრეატიულ და ანალიტიკურ აზროვნებასაც მოითხოვს.

დეტალებზე დაკვირვება რედაქტორს გრამატიკული, პუნქტუაციური და სინტაქსური შეცდომების დაფიქსირებისა და აღმოფხვრის შესაძლებლობას აძლევს.  დროის მენეჯმენტთან დაკავშირებული უნარები კი მას ვადების დაცვასა და მწერლებთან, კორექტორებთან და დიზაინერებთან კოორდინაციაში ეხმარება.

👇 ქვემოთ აღნიშნულია რედაქტორის პოზიციისთვის საჭირო ძირითადი უნარ-ჩვევები, რომელთა ხაზგასმით შეძლებთ დამსაქმებელი დაარწმუნოთ, რომ  შეგიძლიათ სამუშაო პროცესების ეფექტურად მართვა.

ხისტი უნარები

 • AP Stylebook
 • Microsoft Word’s Track Changes
 • Adobe Acrobat Pro
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • სინტაქსის, გრამატიკისა და პუნქტუაციური ნორმების სრულყოფილი ცოდნა
 • საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • ადაპტაციის უნარი

რბილი უნარები

 • პროფესიონალიზმი
 • დეტალებზე ორიენტირება
 • შესანიშნავი წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი
 • პრობლემის გადაჭრის უნარი
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციული უნარები
 • გუნდური მუშაობა
 • პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა

დამატებითი სექციები

დამატებითი სექციების ნაწილი შესაძლებლობას იძლევა ხაზგასმით აღნიშნოთ რედაქტორის პროფესიასთან დაკავშირებული ყველა ის ნიუანსი, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს დამსაქმებლის გადაწყვეტილებაზე.

👉 პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რეზიუმეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამატებითი განყოფილება შესაძლოა თქვენი პორტფოლიო იყოს. რედაქტირებული სტატიების ან პუბლიკაციების ნიმუშების რეზიუმეში წარმოდგენა რედაქტორის კვალიფიკაციას უსვამს ხაზს და დამსაქმებელს მისი რედაქტირების უნარების შეფასების შესაძლებლობას აძლევს.
📌 რჩევა: უცხო ენების ცოდნისა და კომპიუტერული უნარების ფლობის პარალელურად,  სასურველია, აპლიკანტმა დამატებითი სექციების გრაფაში მოხალისეობრივ საქმიანობასა და პროფესიულ ტრენინგებზეც გაამახვილოს ყურადღება.

ეს დეტალები ხაზს გაუსვამს თქვენს უნარს გაუმკლავდეთ მრავალფეროვან პროექტებს და ადაპტირდეთ სხვადასხვა წერის სტილთან.

უცხო ენების ცოდნა

რეზიუმეს აღნიშნული სექცია რედაქტორის ენობრივ შესაძლებლობებს წარმოაჩენს და მრავალენოვან კონტენტთან მუშაობის პოტენციალს უსვამს ხაზს. ეს თანამედროვე გლობალიზებული  სამყაროსთვის განსაკუთრებით ღირებული უნარია, რადგან დღეს მულტილინგვური შესაძლებლობები განსაკუთრებით მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე.

👇 გაითვალისწინეთ, რომ რედაქტორის რეზიუმეში წარმოდგენილი უცხო ენების სექცია აუცილებლად შესაბამისი სტანდარტის დაცვით უნდა წარმოადგენდეს თქვენი ცოდნის დონეს:

 • მშობლიური
 • თავისუფლად ფლობა (C1 ან B2)
 • შუალედური დონე (B1)
 • Საბაზისო (A2)

Სერტიფიკატები და ტრენინგები

რედაქტორის CV-ში წარმოდგენილი სერთიფიკატების სექცია დამსაქმებელს თქვენი პროფესიული განვითარების მიზანზე მიუთითებს და არწმუნებს, რომ სასერთიფიკატო კურსებისა და ტრენინგების გავლის შედეგად რედაქტორის ფუნქცია-მოვალეობების ეფექტურად შესრულებისთვის საჭირო ცოდნა და გამოცდილება შეიძინეთ.

👉 რეზიუმეში მითითებული სერთიფიკატები და ტრენინგები თქვენი, როგორც კვალიფიციური რედაქტორის სანდოობაზე მეტყველებს და მნიშვნელოვნად ამყარებს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობას.

Რეკომენდატორები

რეკომენდატორების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის წარმოდგენა ნდობის მაღალი ხარისხის ჩამოყალიბებასა და პროფესიული ღირსების წარმოჩენას ემსახურება.

ვინაიდან რეკომენდატორებს თქვენი უნარებისა და  პროფესიონალიზმის შესაბამისი არგუმენტებით დამტკიცება ევალებათ, სასურველია ეს ადამიანები კარგად იცნობდნენ როგორც თქვენს პროფესიულ ეთიკას, აგრეთვე, თქვენს უნარებსა და შესაძლებლობებს.

📌 რჩევა: გაითვალისწინეთ, რომ რეკომენდატორებთან ერთად აუცილებელია მათი საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებაც.

Მოხალისეობრივი გამოცდილება

რედაქტორის პროფესიასთან დაკავშირებული მოხალისეობრივი გამოცდილება საყვარელი პროფესიისადმი თქვენს ინტერესსა და ერთგულებას უსვამს ხაზს. Ეს კი მნიშვნელოვანია პროფესიისთვის ღირებული პრაქტიკული გამოცდილების მიღებასა და გუნდური მუშაობის კულტურის განვითარებისთვის.

ეს ყოველივე რედაქტორის პროფესიისთვის განსაკუთრებით დასაფასებელია, რადგან გუნდური მუშაობა და ადამიანებთან ეფექტური კომუნიკაცია ამ პროფესიის განუყოფელი ნაწილია.

კომპიუტერული პროგრამები

ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ კომპიუტერული უნარები თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და იშვიათია პროფესია, რომლის ფარგლებში განსახორციელებელი საქმიანობების მცირე ნაწილიც კი არ მოიცავს ტექნოლოგიებთან ინტერაქციას.

💡 ფაქტი: სწრაფად პროგრესირებადი ციფრული პროცესებისთვის ფეხის ასაწყობად რედაქტორი მუდმივად ღია უნდა იყოს ტექნოლოგიური სიახლეებისთვის და იოლად უნდა შეეძლოს მათთან ადაპტირება.

ძირითადი რჩევების შეჯამება რედაქტორის რეზიუმესთვის

 • პროფესიული სათაური და შეჯამება CV-ს შესავალ ნაწილში წარმოადგინეთ და  ლაკონურად აღწერეთ თქვენი პროფესიული  მიღწევები.
 • მოერიდეთ ბუნდოვანი წინადადებების გამოყენებას და დარწმუნდით, რომ რეზიუმე მკაფიოდ გამოხატავს თქვენს სათქმელს. ამ მიზნით გამოიყენეთ პუნქტები და მოკლე აბზაცები, რომლებიც დამსაქმებელს ტექსტის უკეთ აღქმაში დაეხმარება.
 • სათანადო ყურადღება მიაქციეთ რეზიუმეს ვიზუალურ მხარეს და ეცადეთ თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია მაქსიმუმ 2 გვერდზე განათავსოთ.
 • პროფესიული მიღწევებისა და ძლიერი კონკურენტული უპირატესობების ნათლად წარმოსაჩენად ეცადეთ კონკრეტული მაგალითები მოიშველიოთ. ამ მიზნის მისაღწევად, შესაძლებელია რეზიუმეში რეკომენდატორებთან დაკავშირებული ინფორმაციაც მიუთითოთ.
 • რედაქტორის პროფესიასთან დაკავშირებული სამუშაო გამოცდილების დეფიციტის შემთხვევაში ყურადღება განათლებისა და უნარ-ჩვევების სექციებს მიაქციეთ. სასურველია, აგრეთვე, აქცენტი გააკეთოთ პროფესიულ ტრენინგებსა  და მოხალისეობრივ საქმიანობაზე.
 • CV-ის ქართულ ენაზე მომზადებისას, საუკეთესო ვიზუალური ეფექტის შესაქმნელად გამოიყენეთ Sylfaen. რეზიუმე PDF ფორმატში შეინახეთ და დოკუმენტის დამსაქმებელთან გაგზავნამდე იმეილის თემის ველში აუცილებლად მიუთითეთ პოზიციის დასახელება.
 • ვინაიდან რედაქტორის პროფესია სწორედ წერის გამართულ მანერასთან ასოცირდება, განსაკუთრებულუ სიფრთხილით შეამოწმეთ ტექსტი და საჭიროების შემთხვევაში  შეასწორეთ გრამატიკული და პუნქტუაციურიშეცდომები.

როდის უნდა გამოიყენოთ სამოტივაციო წერილი?

სამოტივაციო წერილი თქვენი უნიკალური კვალიფიკაციის, შესაბამისი გამოცდილებისა და პროფესიული ენთუზიაზმის შესანიშნავი პრეზენტაციაა!

რეზიუმესთან ერთად სამოტივაციო წერილის გამოყენება შესაძლებლობას გაძლევთ მკაფიოდ გამოხატოთ სფეროსადმი თქვენი ინტერესი და გატაცება. სამოტივაციო წერილი სტრატეგიულად უბიძგებს დამსაქმებელს მეტი ყურადღება მიაქციოს თქვენს აპლიკაციას.

🎁 თქვენი წერითი უნარების სრულყოფილად წარმოსაჩენად, სიამოვნებით გიზიარებთ ჩვენი რეზიუმეს მაგალითებს, რომელთა დახმარებითაც  საუკეთესოდ შეძლებთ თქვენი შესაძლებლობებისა და ძლიერი მხარეების წარმოჩენას!

სასურველი პოზიციის დაკავებასა და პროფესიული პოტენციალის სრულყოფილად გამოვლენაში რეზიუმეს მაგალითებთან ერთად, ჩვენი საუკეთესო შაბლონების გამოყენებაც მნიშვნელოვნად შეგიწყობთ ხელს!

კითხვები და პასუხები

სამუშაოს მოპოვების თვალსაზრისით რომელია ყველაზე პერსპექტიული სფერო რედაქტორებისთვის?

რედაქტორებს სამუშაო შესაძლებლობების პოვნის საუკეთესო პოტენციალი საგამომცემლო და მედია სექტორში აქვთ. გამომცემლები, ონლაინ მედია პლატფორმები, გაზეთები, ჟურნალები და კონტენტის შემქმნელი კომპანიები აქტიურად ეძებენ კვალიფიციურ რედაქტორებს მათი პუბლიკაციების ხარისხისა და ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, რაც ამ სექტორს პერსპექტიულ სფეროდ აქცევს დამწყები და უკვე გამოცდილი რედაქტორებისთვის.

რა პროფესიული სირთულეები ახლავს თან რედაქტორად მუშაობას?

რედაქტორები ხშირად აწყდებიან პროფესიულ სირთულეებს, რომელთა გადალახვა ხშირად საკმაოდ რთულია. ჩვეულებისამებრ, ეს სირთულეები მოკლე ვადებს, პროექტების ერთდროულად მართვას, სტილის პრეფერენციების შეცვლას, ავტორების კონფლიქტურ გამოხმაურებასა და რედაქტირებასთან დაკავშირებული სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღებას ეხება.

არარეგულარული სამუშაო საათებისა და მაღალი დატვირთვის გამო, ხშირად რედაქტორები ვერ ახერხებენ ცხოვრების ჯანსაღი ბალანსის შენარჩუნებას. თუმცა, ამის მიუხედავად, სწორი მიდგომითა და პროფესიისადმი განსაკუთრებული ინტერესის წყალობით ამ დაბრკოლებებთან გამკლავება სრულიად შესაძლებელია.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...