მომვლელი CV – გაიდლაინი გამორჩეული CV-ის შესაქმნელად

დღევანდელ კონკურენტულ სამუშაო ბაზარზე, მნიშვნელოვანია გამოირჩეოდეთ სხვა აპლიკანტებისგან. თქვენი CV ემსახურება პირველი შთაბეჭდილების შექმნას პოტენციურ დამსაქმებლებზე, რაც ზრდის თქვენს შანსებს დაიკავოთ სასურველი პოზიცია. მაგრამ დამაჯერებელი CV-ის შედგენა არის ხელოვნება, რომელიც მოითხოვს დახვეწილობას და დეტალებისადმი ყურადღებას.

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

ეს არის გადამწყვეტი ელემენტი ინტერვიუებისა და, საბოლოო ჯამში, თქვენი ოცნების სამუშაოს მისაღებად. ამ მოგზაურობის განმავლობაში ჩვენ გამოვიკვლევთ გამორჩეული CV-ის არსებით ელემენტებს, ჩავუღრმავდებით ეფექტური ნარატივების თხრობის ძალას და გავიგებთ, როგორ გამოვავლინოთ თქვენი უნარები და მიღწევები საუკეთესო ფრამტში.

💡დაიმახსოვრეთ, კარგად შემუშავებულ CV-ს შეუძლია მოგაპოვებინოთ ის სასურველი მომვლელის სამუშაო, რომეზლეც დიდი ხანი ოცნებობდით!

ამ სტატიაში მიიღებთ კონკრეტულ მითითებებს თუ როგორ შეადგინოთ დახვეწილი CV მომვლელისთვის, როგორ დაჰყოთ დოკუმენტი სექციებად და გახადოთ იგი საკმაოდ საინტერესო!

მომვლელი CV

Სარჩევი

CV-ის მაგალითი მომვლელთათვის

მომვლელი CV

[ თქვენი სახელი]
[თქვენი მისამართი]
[ქალაქი, ქვეყანა, ZIP კოდი]
[თვენი ელ – ფოსტის მისამართი]
[თქვენი ტელეფონის ნომერი]

რეზიუმე:
თანამგრძნობი და თავდადებული მომვლელი, რომელსაც აქვს დადასტურებული გამოცდილება პირებზე განსაკუთრებული ზრუნვისა და მხარდაჭერის კუთხით. ვცდილობ გნვავითარო ჩემი უნარები, როგორც მომვლელი დასაქმებული თბილისში, საქართველოში, წარმოვაჩინო ჩემი მზრუნველი ბუნება, ორგანიზაციული უნარები და თანაგრძნობა, რათა შევქმნა უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ჩემი მზრუნველობის ქვეშ მყოფთათვის.

განათლება:
საშუალო სკოლის დიპლომი
[საშუალო სკოლის დასახელება], თბილისი, საქართველო
გამოსაშვები წელი

სამუშაო გამოცდილება:
მომვლელი
[კომპანიის/ორგანიზაციის დასახელება], თბილისი, საქართველო
თვე წელი – დღემდე

 • თანაგრძნობა და დახმარება ხანდაზმული კლიენტებისადმი, რათა უზრუნველყოს მათი ყოველდღიური საჭიროებები და აქტივობები და მოეკიდოს მათ თანაგრძნობით და მოთმინებით.
 • მოვლა და ზრუნვა, მათ შორის ჩაცმა და ბანაობა, დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა ღირსების შენარჩუნებით.
 • მედიკამენტების მიწოდება დადგენილი ინსტრუქციის მიხედვით, ზუსტი ჩანაწერების შენახვა, მედიკამენტების სათანადო მართვის უზრუნველსაყოფად.
 • ორგანიზება და მონაწილეობა რეკრეაციულ აქტივობებში, რათა ხელი შეუწყოს ფიზიკურ და გონებრივ კეთილდღეობას.
 • თანამშრომლობა სამედიცინო პროფესიონალებთან, ოჯახებთან და სხვა მომვლელებთან, რათა უზრუნველყოთ ყოვლისმომცველი მოვლის გეგმის ეფექტურად განხორციელება.
 • შეინარჩუნოს სუფთა და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო, განახორციელეთ მსუბუქი საყოფაცხოვრებო მოვალეობები და უზრუნველყოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა.

უნარები:

 1. თანამგრძნობი და მომთმენი მომვლელი, რომელიც ორიენტირებულია განსაკუთრებული ზრუნვით გაჭირვებულთათვის.
 2. შესანიშნავი ორგანიზაციული უნარები, დახელოვნებულია განრიგის, დანიშვნებისა და ყოველდღიური რუტინის მართვაში.
 3. ეფექტური კომუნიკაციის უნარები, როგორც ვერბალური, ასევე წერილობითი, რაც საშუალებას აძლევს კლიენტებთან და მათ ოჯახებთან მკაფიო და თანაგრძნობით ურთიერთქმედებას.
 4. ფლობს მედიკამენტების მიღებას და დადგენილი მოვლის გეგმების შესრულებას.
 5. მრავალ დავალების შესრულების უნარი სხვადასხვა პასუხისმგებლობების შესასრულებლად, დეტალებისადმი ყურადღების მიქცევის დროს.
 6. თავისუფლად ფლობს ქართულს [და სხვა შესაბამის ენებს].

რეკომენდაციები:
ხელმისაწვდომია მოთხოვნისამებრ

მომვლელის ხელფასი საქართველოში

მომვლელი CV

საქართველოში მომვლელის ხელფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორიცაა მდებარეობა, გამოცდილება და სამუშაოს კონკრეტული პასუხისმგებლობა.

💡საქართველოში მომვლელის საშუალო თვიური ხელფასი დაახლოებით 800 ლარიდან 1200 ლარამდე მერყეობს. თუმცა, ეს მაჩვენებელი შეიძლება იყოს უფრო მაღალი მათთვის, ვისაც მეტი გამოცდილება და დამატებითი პასუხისმგებლობა აქვს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ხელფასის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება მერყეობდეს დროთა განმავლობაში ეკონომიკური ცვლილებების, შრომის ბაზრის პირობებისა და სხვა ფაქტორების გამო. საქართველოში მომვლელების ხელფასის ყველაზე ზუსტი და აქტუალური მონაცემების მისაღებად, გირჩევთ მიმართოთ ცნობილ სამუშაო ვებსაიტებს, სახელმწიფო შრომის სტატისტიკის სააგენტოს ან დაუკავშირდეთ ადგილობრივ დასაქმების სააგენტოებს ქვეყანაში.

როგორ შევადგინოთ მომვლელის CV

მომვლელი CV

დამაჯერებელი CV-ის შედგენა აუცილებელია საქართველოში, როგორც მომვლელის უნარებისა და გამოცდილების წარმოჩენისთვის. კარგად დაწერილ რეზიუმეს შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს პოტენციურ დამსაქმებლებზე, გაზარდოს თქვენი სასურველი სამუშაოს მიღების შანსები. ამ განყოფილებაში ჩვენ მოგაწვდით ზოგად ინსტრუქციებს CV-ის დასაწერად, მომვლელებისთვის პერსონალიზებულ რჩევებს, იდეალურ განლაგებასა და საუკეთესო სტრუქტურას თქვენი პროფილიდან გამომდინარე.

ზოგადი მითითებები რეზიუმეს დაწერისთვის:

 • საკონტაქტო ინფორმაცია: CV-ის ზედა ნაწილში მიუთითეთ თქვენი სრული სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და პროფესიული ელ.ფოსტის მისამართი.
 • მიზანი/რეზიუმე: დაწერეთ მოკლე განცხადება, რომელიც ხაზს უსვამს თქვენს გამოცდილებას, უნარებსა და მიზნებს, როგორც მომვლელი.
 • სამუშაო გამოცდილება: ჩამოთვალეთ თქვენი შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, მათ შორის სამუშაოს დასახელება, კომპანიის/ორგანიზაციის სახელი, მდებარეობა და დასაქმების თარიღები. აღწერეთ თქვენი პასუხისმგებლობა, მიღწევები და ნებისმიერი მნიშვნელოვანი წვლილი.
 • განათლება: მიუთითეთ თქვენი საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია, მათ შორის დაწესებულების დასახელება, მიღებული ხარისხი და დამთავრების წელი.
 • უნარები: მონიშნეთ შესაბამისი უნარები, როგორიცაა კომუნიკაცია, თანაგრძნობა, ორგანიზებულობა, პირველადი დახმარება და ზრუნვასთან დაკავშირებული სხვა შესაძლებლობები.
 • სერთიფიკატები და ტრენინგი: ჩართეთ ნებისმიერი სერთიფიკატი ან ტრენინგი, რომელიც დაკავშირებულია ზრუნვასთან ან პირველად დახმარებასთან.
 • მითითებები: სურვილისამებრ, შეგიძლიათ მიუთითოთ მითითებები ან განაცხადოთ, რომ ისინი ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.

რჩევები განლაების შესახებ:

 • დააფორმატირეთ CV სუფთად და პროფესიონალურად, პერსონალიზებული შრიფტის და თანმიმდევრული ფორმატირების გამოყენებით.
 • გამოიყენეთ პუნქტები, რათა ინფორმაცია ადვილად წასაკითხი გახადოთ დამსაქმებლებისთვის.
 • მიმართეთ Bold ან Italic შრიფტის გამოყენებას მნიშვნელოვანი დეტალების ან სათაურების ხაზგასასმელად.
 • შეზღუდეთ თქვენი CV ერთი ან ორი გვერდით, აქცენტი გააკეთეთ ყველაზე რელევანტურ ინფორმაციაზე.

ფორმა და სტრუქტურა:

ქრონოლოგიური რეზიუმეს ფორმატი ხშირად ყველაზე შესაფერისია მომვლელის პროფილისთვის. ეს ფორმატი წარმოგიდგენთ თქვენს სამუშაო გამოცდილებას საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, დაწყებული თქვენი უახლესი სამუშაოდან. ეს საშუალებას აძლევს დამსაქმებლებს დაინახონ თქვენი კარიერული წინსვლა და მარტივად შეაფასონ თქვენი შესაბამისი გამოცდილება. თუმცა, თუ თქვენ იცვლით კარიერას ან გაქვთ ხარვეზები თქვენს სამუშაო ისტორიაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნქციური რეზიუმეს ფორმატი. ეს ფორმატი ხაზს უსვამს თქვენს უნარებსა და მიღწევებს და არა თქვენი სამუშაო ისტორიის ვადებს. რეზიუმეს შერეული ან კომბინირებული ფორმატისთვის, შეგიძლიათ აურიოთ როგორც ქრონოლოგიური, ასევე ფუნქციური რეზიუმეების ელემენტები, ხაზგასმით აღნიშნოთ თქვენი უნარები და ამავე დროს უზრუნველყოთ ქრონოლოგიური სამუშაო ისტორიის სტრუქტუირება.

არ დაგავიწყდეთ თქვენი CV მორგება თითოეულ ვაკანსიაზე, რომელიც ხაზს გაუსვამს იმ უნარებსა და გამოცდილებას, რომლებიც შეესაბამება კონკრეტულ მზრუნველ პოზიციას, რომელზეც განაცხადს ავსებთ. გულდასმით გადაამოწმეთ თქვენი CV, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის უშეცდომოა!

პირადი ინფორმაციის სეგმენტი

მომვლელი CV

თქვენი CV-ის სათაური უნდა შეიცავდეს თქვენს სრულ სახელს და საკონტაქტო ინფორმაციას. მნიშვნელოვანია, რომ ეს განყოფილება იყოს ნათელი და ადვილად ხელმისაწვდომი პოტენციური დამსაქმებლებისთვის.

✔️ კარგი მაგალითი
ნინო ჭყონია
მისამართი: საქართველო, თბილისი, მთავარი ქუჩა 123
ტელეფონი: +995 555 123456
ფოსტა: ninochkonia@email.com
❌ ცუდი მაგალითი
ნინიკო ჭყონია
123 მთავარი ქუჩა
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 555-123456
ფოსტა: niniko@email.com

განმარტება:

კარგ მაგალითში, სათაური კარგად არის ორგანიზებული, შეიცავს სრულ სახელს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს და პროფესიონალურ ელფოსტის მისამართს. სათანადო ფორმატირებისა და მკაფიო ინფორმაციის გამოყენება უადვილებს დამსაქმებლებს დაინტერესების შემთხვევაში კანდიდატთან დაკავშირებას. მეორეს მხრივ, ცუდ მაგალითს არ გააჩნია თანმიმდევრულობა ფორმატირებაში, ტელეფონის ნომრის სხვადასხვა სტილის და არაპროფესიონალური ელ.ფოსტის მისამართის გამოყენებით. ასეთმა სათაურმა შესაძლოა უარყოფითი შთაბეჭდილება მოახდინოს და დამსაქმებლებს გაუჭირდეს კანდიდატთან წვდომა.

📷საჭიროა თუ არა ფოტოს ჩართვა CV-ში?

ზოგადად არ არის რეკომენდირებული თქვენს CV-ში ფოტოს ჩართვა, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ეს არ არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა ან როდესაც დამსაქმებელი პირდაპირ არ ითხოვს ამას. ზოგიერთ რეგიონში ფოტოს ჩათვლით შეიძლება გამოიწვიოს პოტენციური მიკერძოება ან დისკრიმინაცია დაქირავების პროცესში. უმჯობესია ფოკუსირება მოახდინოთ თქვენი კვალიფიკაციის, უნარებისა და გამოცდილების წარმოჩენაზე თქვენი CV-ის შინაარსის მეშვეობით, ვიდრე დაეყრდნოთ ფოტოს.

დაიმახსოვრეთ, კარგად ორგანიზებული და მკაფიო სათაური თქვენი სახელით და საკონტაქტო ინფორმაციათ გადამწყვეტია დადებითი პირველი შთაბეჭდილების შესაქმნელად. მოერიდეთ ფოტოს ჩასმას, თუ ეს არ არის მკაფიოდ მოთხოვნილი ან გავრცელებული პრაქტიკა რეგიონში. სათაურის პროფესიონალური და ინფორმატიული შენარჩუნება დამსაქმებლებს ეხმარება ადვილად დაგიკავშირდნენ და ჩანიშნონ გასაუბრება.

სამუშაო გამოცდილების აღწერა

მომვლელი CV

თქვენი CV-ის პროფესიული გამოცდილების განყოფილება გთავაზობთ თქვენი სამუშაო ისტორიის ყოვლისმომცველ მიმოხილვას, ასახავს თქვენს უნარებს, მიღწევებს და წვლილს წინა როლებში. ეს განყოფილება აუცილებელია პოტენციური დამსაქმებლებისთვის, რათა შეაფასონ თქვენი შეაბამისობა იმ თანამდებობისთვის, რომელზეც განაცხადს ავსებთ და გაიგონ, რა ღირებულების მოტანა შეგიძლიათ მათ ორგანიზაციაში.

პროფესიული გამოცდილების ჩამონათვალის ძირითადი წესები:

 • საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა: ჩამოთვალეთ თქვენი სამუშაო გამოცდილება საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, თქვენი უახლესი სამუშაოდან დაწყებული. ეს ფორმატი დამსაქმებლებს საშუალებას აძლევს ჯერ დაინახონ თქვენი უახლესი მიღწევები, რაც მათ გაუადვილებს თქვენი ამჟამინდელი უნარების შეფასებას.
 • სამუშაოს დასახელება და კომპანია: მკაფიოდ მიუთითეთ სამუშაოს დასახელება და კომპანიის ან ორგანიზაციის დასახელება, სადაც მუშაობდით. ეს ინფორმაცია დამსაქმებლებს ეხმარება გაიგონ თქვენი წარსული როლები და თქვენი გამოცდილების კონტექსტი.
 • ხანგრძლივობა: ჩართეთ პერიოდი, რომელშიც მუშაობდით თითოეულ როლში, მიუთითეთ როგორც დაწყების, ასევე დასრულების თარიღები (თვე და წელი) ან გამოიყენეთ “დღემდე”, თუ ამჟამად დასაქმებული ხართ ამ პოზიციაზე.
 • მიღწევები და პასუხისმგებლობები: თითოეული პოზიციისთვის ხაზგასმით აღნიშნეთ თქვენი ძირითადი მიღწევები და პასუხისმგებლობები. გამოიყენეთ პუნქტები, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ლაკონური და ადვილად წასაკითხი. შეძლებისდაგვარად შეაფასეთ თქვენი მიღწევები თქვენი გავლენის დემონსტრირებისთვის.
 • სამოქმედო ზმნები: დაიწყეთ ყოველი პუნქტი ძლიერი მოქმედების ზმნებით, რათა გადმოსცეთ მიღწევისა და აქტიურობის გრძნობა თქვენს წარსულ როლებში.

განყოფილების გამოყენება შეზღუდული გამოცდილებით:

თუ თქვენ გაქვთ შეზღუდული სამუშაო გამოცდილება, შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენოთ ეს განყოფილება შესაბამისი გამოცდილების წარმოსაჩენად, როგორიცაა სტაჟირება, მოხალისეობა, თავისუფალი პროექტები ან ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოები. ფოკუსირება მოახდინეთ ამ გამოცდილებიდან მიღებულ ტრანსფერულ უნარებზე და იმაზე, თუ როგორ შეესაბამება ისინი იმ მზრუნველობის პოზიციას, რომელზეც განაცხადებთ.

მაგალითი 1:

მომვლელის თანაშემწე
ABC მოხუცთა თავშესაფარი, თბილისი, საქართველო
2022 წლის მარტი – დღემდე

 1. ხანდაზმულების დახმარება ყოველდღიურ საქმიანობაში, ჩაცმის, მოვლისა და საჭმლის მომზადებაში.
 2. რეკრეაციული აქტივობების ორგანიზება სოციალური ჩართულობისა და ფიზიკური კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის.
 3. თანამრომლობა მომვლელთა გუნდთან, რათა უზრუნველყოთ უსაფრთხო და მზრუნველი გარემო მაცხოვრებლებისთვის.
მაგალითი 2:

ბავშვთა მოვლის მოხალისე
ბავშვთა ფონდი იმედი, თბილისი, საქართველო
2021 ივლისი – 2021 დეკემბერი

 • მეთვალყურეობდა და რთავდა ბავშვებს საგანმანათლებლო და გასართობ აქტივობებში.
 • ემოციურ მხარდაჭერას და კომფორტს უწევს გაჭირვებულ ბავშვებს.
 • დაეხმარა სუფთა და ორგანიზებული სათამაშო მოედნის შენარჩუნებაში.
დაიმახსოვრეთ, პროფესიული გამოცდილების განყოფილება არის შესაძლებლობა, აჩვენოთ თქვენი შესაბამისობა და ერთგულება, როგორც მომვლელი, მაშინაც კი, თუ გაქვთ შეზღუდული ფორმალური სამუშაო გამოცდილება. ფოკუსირება მოახდინეთ თქვენი შესაბამისი უნარების გამოვლენაზე.

როგორ მივუთითოთ განათლება მომვლელის CV-ში?

მომვლელი CV

თქვენი CV-ის ტრენინგი/განათლების განყოფილება არის სადაც თქვენ ხაზს უსვამთ თქვენს აკადემიურ კვალიფიკაციას, შესაბამის სერთიფიკატებს და ნებისმიერ სპეციალიზებულ ტრენინგს, რომელიც აძლიერებს თქვენს შესაბამისობას მზრუნველობის პოზიციაზე. ეს განყოფილება აჩვენებს თქვენს ერთგულებას უწყვეტი სწავლისა და პროფესიული განვითარებისადმი, რაც გადამწყვეტია ზრუნვის სფეროში.

მაგალითი 1:

განათლება
ბაკალავრი საექთნო დარგში
საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2017 წლის სექტემბერი – 2021 წლის ივნისი
შესაბამისი კურსები: საექთნო მოვლა, სამედიცინო ეთიკა, ანატომია, ფიზიოლოგია.

დამატებითი ბმულები:

1. https://cvforma.com/%e1%83%a4%e1%83%9d%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%98-cv/

2. https://cvforma.com/it-%e1%83%a1%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1/

3. https://cvforma.com/?p=14031&preview=true

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...