მენეჯერის CV – გაიდლაინი წარმატებული CV – ის შესაქმნელად

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მენეჯმენტის სამყაროში, სადაც ლიდერობა, სტრატეგიების შედგენა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი ორგანიზაციების ჩამოსაყალიბებლად და წარმატების მისაღწევად უმთავრესი წინაპირობაა. მენეჯერის როლი ნებისმიერი წარმატებული ბიზნესის არსებითი ქვაკუთხედია და საქართველო ამ კუთხით არ განსხვავდება სხვა ქვეყნებისგან.

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები

კავკასიის რეგიონის გულში მდებარე საქართველო გამოირჩევა მდიდარი ისტორიით, თვალწარმტაცი პეიზაჟებით და აღმოსავლეთ ევროპისა და დასავლეთ აზიის კულტურების უნიკალური ნაზავით, რომელიც ასევე აისახება ორგანიზაციულ კულტურასა თუ სახვადასხვა საქმიანობაში. ამ სტატიაში, საქართველოში მენეჯმენტის სფეროს შესახებ ინფორმაციის გაცნობის შემდგომ, გაიგებთ საინტერესო ფაქტებს რაც ამ პოზიციას კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის: მაგალითად, რა არის საჭირო რათა ამ პოზიციაზე დასაქმდეთ, რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ, და რა ძირითადი უნარები უნდა გქონდეთ რომ აღნიშნული თანამდებობა დაიკავოთ.

მენეჯერი CV

საქართველოში ზოგადად მენეჯერებს ევალებათ განვითარებადი საბაზრო ეკონომიკის დინამიურ ლანდშაფტზე ნავიგაცია. სწრაფად მზარდი ბიზნეს სექტორით და ტურიზმის სფეროზე ფოკუსირებით, ქართველი მენეჯერები საინტერესო გამოწვევებისა და შესაძლებლობების წინაშე დგანან. ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სტრატეგიების ჩამოყალიბებაში და განხორციელებაში, რათა ხელი შეუწყონ ზრდის, ინოვაციების და კონკურენტუნარიანობის განვითარებას მრავალფეროვან ინდუსტრიებში, დაწყებული სოფლის მეურნეობიდან – სტუმართმოყვარეობით და წარმოებით დამთავრებული.

💡 საქართველოში კარგი მენეჯმენტის ერთ-ერთი საინტერესო ასპექტია გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარით, მონაცემთა სწრაფი დამუშავებით, ენების ცოდნით და ეფექტური საკონტაქტო კომუნიკაციის ფლობით.

ზოგადად, ქართველები გამოირჩევიან სტუმართმოყვარეობით და მჭიდრო სოციალური კავშირებით, რომელიც ვრცელდება პროფესიულ სფეროზეც. ძლიერი კომუნიკაციის ქსელების შექმნა და ინტერპერსონალური კავშირების შენარჩუნება გადამწყვეტია მენეჯერებისთვის, რადგან ისინი ავითარებენ ნდობას და ხელს უწყობენ თანამშრომლობის განვითარებას თავიანთ ორგანიზაციებში და მის ფარგლებს გარეთ. შესაბამისად, დასაქმების შანსებს ზრდის თქვენი უნარი იყოთ სამუშაო პერსონალზე ორიენტირებული და გაუზიაროთ გამოცდილება და ცოდნა თქვენს თანამშრომლებს.

კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი საქართველოში მენეჯერების შესახებ არის მათი ადაპტირების უნარები და გამძლეობა სწრაფად ცვალებადი ბიზნეს გარემოს პირობებში. საქართველომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მნიშვნელოვანი გარდაქმნები განიცადა და შესაბამისად, სხვადასხვა სფეროში მომუშავე მენეჯერებს მოუწიათ ნავიგაცია სრწაფად ცვალებად გარემოში რომელიც ეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლილებების გავლენით იყო გამოწვეული. მენეჯერების უნარი შეეგუონ ახალ გარემოებებს და მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები შეღუდულს დროში დასტურია იმისა რომ მათ გააჩნიათ ძირითადი უნარები და გამოცდილება რომ გაუმკალვდნენ სამუშაო პოზიციაზე არსებულ მოთხოვნებს.

ქართველი მენეჯერები სულ უფრო მეტად ითვისებენ მენეჯმენტის ინოვაციურ მიდგომებს, აერთიანებენ თანამედროვე პრაქტიკას და ტექნოლოგიებს თავიანთ ორგანიზაციებში. მათ ესმით გლობალური ტენდენციებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების ნიშვნელობა და იაზრებენ მათ პასუხისმგებლობას როგორც მენეჯერი.

🔎 თუ თქვენ ეძებთ სამუშაოს მენეჯერის პოზიციაზე, ეს სტატია დაგეხმარებათ სწორას შეადგინოთ თქვენი მენეჯერი cv, რათა კარგად წარმოაჩინოთ ძირითადი სამუშაო გამოცდილება, ენების ცოდნა, მენეჯერის შესაფერისი უნარები და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ დასაქმების შანსების გაზრდით, სწორედ ამ მიზნით უნდა გაეცნოთ სიღრმისეულად ჩვენს სტატიას!

Სარჩევი

CV-ის მაგალითი მენეჯერებისთვის

👇აი, მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს მენეჯერის cv

ნათია კობახიძე
პირადი ინფორმაცია:
სრული სახელი: ნათია კობახიძე
მისამართი: თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 555 123456
ფოსტა: natia.kobakhidze@email.com
LinkedIn: linkedin.com/in/natiakobakhidze

რეზიუმე:
გამოცდილი და მიზანსწრაფული მენეჯერი გუნდების წარმატებულად ლიდერობისა და ბიზნესის ზრდის დადასტურებული გამოცდილებით. გამოცდილია სტრატეგიული დაგეგმვის, პროექტის მენეჯმენტისა და კლიენტებთან აქტიური ურთიერთობების შენარჩუნებაში. მზად არის მიაღწიოს მიზნებს ეფექტური ლიდერობისა და პრობლემების ინოვაციური გადაჭრის გზებით. სურს მენეჯრულ პოზიციაზე დასაქმება, რათა ხელი შეუწყოს განავითაროს სამუშაო გამოცდილება და მნიშვნელოვანი გავლენა მოხდინოს თბილისის დინამიურ ბიზნეს კლიმატზე.

სამუშაო გამოცდილება:
მენეჯერი, სარეკლამო კომპანია, თბილისი, საქართველო
2017 წლის მარტი – დღემდე

 • ხელმძღვანელობს 15 პროფესიონალისგან შემდგარ გუნდს სპეციფიკურ გარემოში, რაც უზრუნველყოფს ეფექტურად ოპერაციების მართვასა და კლიენტებისთვის განსაკუთრებული მომსახურების მიწოდებას.
 • შეიმუშავა და განახორციელა სტრატეგიული გეგმები გაყიდვების ზრდის მიზნით, რამაც გამოიწვუა შემოსავლების 20%-იან ზრდა პირველ წელს.
 • მარაგების მენეჯმენტის ზედამხედველობა, მარაგის დონის ოპტიმიზაცია და ხარჯების 15%-ით შემცირება ეფექტური პროგნოზირებისა და მომწოდებლებთან მოლაპარაკების გზით.
 • ხელი შეუწყო პოზიტიური და თანამშრომლობითი მუშაობის კულტურის დამკვიდრებას ორგანიზაციაში, უზრუნველყო გუნდის წევრების ქოუჩინგი და მენტორინგი, რამაც გაზარდა მომუშავე პირების გამოცდილება და ცნობიერების ამაღლება იმის შესახებ თუ რა როლის მატარებელია მენეჯერი ორგანიზაციაში.
 • აქტიურად აწარმოებს მოლაპარაკებებს დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის მომწოდებლებთან, მოვაჭრეებთან და მომხმარებლებთან, რამაც გააუმჯობესა პარტნიორობის გაუმჯობესება და მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზრდა.

მენეჯერის ასისტენტი, ავიაკომპანია, თბილისი, საქართველო
2014 წლის ივნისი – 2023 წლის თებერვალი

 • ეხმარებოდა მენეჯერს ყოველდღიური ოპერაციების ზედამხედველობაში, უზრუნველჰყო უწყვეტი სამუშაო პროცესი და ზედმიწევნით იცავდა კომპანიის პოლიტიკას და აკონტორლებდა შესაბამის პროცედურებს.
 • ჩაატარა ბაზრის კვლევა და კონკურენტული ანალიზი განვითარებადი ტენდენციების იდენტიფიცირებისთვის და პროდუქტის განვითარებისა და ფასების სტრატეგიების შემუშავების მიზნით.
 • თანამშრომლობდა მრავალ ფუნქციურ გუნდებთან პროცესის გაუმჯობესების მიზნით, რის შედეგადაც წარმოების ხარჯები 25%-ით შემცირდა.
 • დაეხმარა მთავარ მენეჯერს 10 თანამშრომლისგან შემდგარი გუნდის მენეჯმენტში, ტრენინგების ჩატარებასა და ზედამხედველობაში, რამაც ხელი შეუწყო პოზიტიური და პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნას და კომუნიკაციის გაუმჯობესებას.

განათლება:
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (BBA)
საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2010 წლის სექტემბერი – 2014 წლის ივნისი
უნარები:

 • სტრატეგიული დაგეგმვა და ამოცანების შესრულება
 • გუნდის ლიდერობა და განვითარება
 • პროექტის მენეჯმენტი
 • მომხმარებელთან ეფექტური ურთიერთობა
 • ფინანსური ანალიზი და ბიუჯეტირება
 • ბაზრის კვლევა და ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრა და გადაწყვეტილების მიღება
 • შესანიშნავი კომუნიკაციისა და ინტერპერსონალური უნარები
 • ფლობს Microsoft Office Suite და CRM პროგრამას

ენები:
ქართული (მშობლიური)
ინგლისური (თავისუფლად)
რუსული (საშუალოდ)

რეკომენდაცია:
ხელმისაწვდომია მოთხოვნისამებრ

მენეჯერის ხელფასი საქართველოში

მენეჯერების ხელფასი საქართველოში შეიძლება განსხვავდებოდეს ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორიცაა ინდუსტრია, გამოცდილება და ორგანიზაციის ზომა. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შემდეგი ინფორმაცია ეფუძნება ზოგად ტენდენციებს და შეიძლება განსხვავდებოდეს კონკრეტულ შემთხვევებში.

მენეჯერი CV

👇გთავაზობთ მენეჯერების ხელფასების შესახებ ინფორმაციას საქართველოში

Payscale.com: Payscale-ის მიხედვით, საქართველოში გენერალური მენეჯერის საშუალო ხელფასი მერყეობს დაახლოებით 37500 ლარიდან 70000 ლარამდე წელიწადში, რაც დამოკიდებულია გამოცდილებასა და კომპანიის ზომაზე. ეს მონაცემები ეფუძნება სხვადასხვა ინდუსტრიაში დასაქმებული მენეჯერის ხელფასებს.

წყარო: Payscale – საქართველოში მენეჯერის ხელფასის მონაცემები (www.payscale.com/research/GE/Country=Georgia/Salary)

Numbeo.com: Numbeo-ს მონაცემებით, საქართველოში (თბილისი), მენეჯერის საშუალო თვიური სუფთა ხელფასი (დაქვითვის შემდეგ) დაახლოებით 3000-დან 4000 ლარამდეა შეფასებული. თუმცა, ეს მაჩვენებელი შეიძლება განსხვავდებოდეს კონკრეტული მენეჯერული პოზიციისა და ინდუსტრიის მიხედვით. თუ თქვენ ხართ მენეჯერი, რომელიც სამუშაო გამოცდილება და ძირითადი უნარები სხვა მენეჯერებზე ნაკლებია, შესაბამისად თქვენი ხელფასიც ნაკლები იქნება.

წყარო: Numbeo – Cost of Living in Tbilisi (www.numbeo.com/cost-of-living/in/Tbilisi)

მნიშვნელოვანია გაეცნოთ მრავალ წყაროს და გაითვალისწინოთ კონკრეტული გარემოებები ხელფასის შესახებ ინფორმაციის გასაგებას. ხელფასებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს ეკონომიკურმა ფაქტორებმა, კომპანიის ზომამ და იმ სამუშაო პასუხისმგებლობების ჩამონათვალმა რაც აღნიშნულ პოზიციაზეა გაწერილი. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდგომი კვლევების ჩატარება და კონსულტაციები ინდუსტრიის შესაბამის პროფესიონალებთან ან დასაქმების სააგენტოებთან საქართველოში ხელფასის უფრო ზუსტი და განახლებული ინფორმაციის და მონაცემთა მისაღებად, თვქენი დასაქმების შანსების შესაფასებლად.

როგორ შევადგინოთ მენეჯერის CV

ზოგადი მითითებები

როდესაც საქმე ეხება საქართველოში მენეჯერულ პოზიციას, კარგად შემუშავებულ მენეჯერი CV -ს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თქვენი კვალიფიკაციის, გამოცდილების და უნარების წარმოსაჩენად. კარგად ფორმირებულ CV-ის შეუძლია მნიშვნელოვნად გაზარდოს სხვა კანდიდატებს შორის გამორჩევის შანსები. ამ განყოფილებაში ჩვენ შემოგთავაზებთ CV-ის შედგენის ზოგად ინსტრუქციას, და საქართველოში მენეჯერების პოზიციაზე მორგებულ კონკრეტულ რჩევებს.

მენეჯერი CV

👇აქ მოცემულია რამდენიმე ზოგადი მითითება მენეჯერისთვის CV-ის დასაწერად:

 • დაიწყეთ CV-ის შედგენა ლაკონური და ეფექტური ან რეზიუმეთი რომელიც ხაზს უსვამს თქვენს მენეჯერულ გამოცდილებას, ძირითად უნარებს და კარიერულ მიზნებს. აღნიშნული ტექსტში ლაკონურად უნდა იყოს წარმოჩენილი თქვენი ცოდნა აღნიშნული პოზიციის ფარგლებში.
 • მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი სრული სახელი, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტის მისამართი და LinkedIn პროფილი. მენეჯერი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე, ამიტომ LinkedIn-ის მითითება CV-ში შესაბამისად გაზრდის თქვენი დასაქმების შანსებს აღნიშნულ პოზიციაზე.
 • აღწერეთ თქვენი სამუშაო გამოცდილება, დაწყებული უახლესი პოზიციიდან და მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია თქვენი პასუხისმგებლობების, წლის მიღწევების ან სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ.
 • ხაზი გაუსვით თქვენს მენეჯერულ უნარებს, როგორიცაა ლიდერობა, სტრატეგიული დაგეგმვა, გუნდის მართვა, პრობლემების გადაჭრა, ენების ცოდნა, ფართო სამუშაო გამოცდილება აღნიშნულ პოზიციაზე, ინფორმაციის დამუშავების გამოცდილება და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
 • აღწერეთ თქვენი საგანმანათლებლო მიღწევები, მათ შორის შესაბამისი ხარისხები, სერთიფიკატები და პროფესიული განვითარების კურსები. ჩართეთ ინფორმაცია ისეთი ტრენინგის შესახებ, რომელიც ნებისმიერი გზით დაგეხმარათ განგენვითარებინათ თქვენი ცოდნა.
 • ჩართეთ ნებისმიერი დამატებითი შესაბამისი სექცია, როგორიცაა ენები, ტექნიკური უნარები, ინფორმაცია მიღწევებისა ან მოხალისეობრივი სამუშაოს შესახებ.
 • მოარგეთ თქვენი რეზიუმე კონკრეტულ სამუშაოს, რომელზეც განაცხადს ავსებთ, ხაზი გაუსვით იმ უნარებსა და გამოცდილებას, რომლებიც შეესაბამება პოზიციაზე მოთხოვნილ უნარებს.
👉 შენიშვნა: მოახდინეთ თქვენი რეზიუმეს პერსონალიზირება, რათა ის შესაბამისად ასახავდეს თქვენს გამოცდილებას და მიღწევებს. გადაამოწმეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და სამუშაო გამოცდილება რათა ის იყოს რელევანტური.

განლაგება

ეფექტური CV საქართველოში მომუშავე მენეჯერისთვის უნდა იყოს სუფთა, პროფესიონალური და მარტივად შედგენილი.

👇აქ მოცემულია რამდენიმე რჩევა განლაგების გასაუმჯობესებლად:

 • გამოიყენეთ სუფთა და ადვილად წასაკითხი შრიფტი, როგორიცაა Arial, Calibri ან Times New Roman, ზომით 10-დან 12.
 • დაყავით ტექსტი მკაფიოდ განსაზღვრულ სექციებად სათაურებით, რომმელიც შედგება შემდეგი თავებისგან: საკონტაქტო ინფორმაცია, რეზიუმე, სამუშაო გამოცდილება, განათლება, უნარები და დამატებითი სხვა სექციები.
 • გამოიყენეთ პუნქტები, რათა ხაზგასმით აღნიშნოთ ძირითადი პასუხისმგებლობები და მიღწევები თითოეულ სამუშაო პოზიციაზე, რაც გაუადვილებს რეკრუტერებს დაქირავების პროცესს. სასურველია თუ ინფორმაცია ჩაშლილი იქნება წლის მიხედვით.
 • შეეცადეთ რომ თქვენი CV იყოს შესაბამისად ვიზუალურად დაბალანსებული და ინფორმაცია ლოგიკურად და შესაბამისად ებმოდეს ერთმანთს.
 • გამოიყენეთ Bold ან Italic ფორმატირება მნიშვნელოვანი დეტალების ხაზგასასმელად, როგორიცაა სამუშაოს დასახელება, ენების ცოდნა ან ძირითადი მიღწევები.
 • გამოიყენეთ თანმიმდევრული და პროფესიონალური ფორმატი CV-ისათვის, გაათანაბრეთ მინდვრები და ინტერვალი დახვეწილი გარეგნობისთვის.
 • დარწმუნდით, რომ დოკუმენტი შენახულია ფართო თავსებად ფორმატში, როგორიცაა PDF, დოკუმენტის შეუფერხებლად წაკითხვის მიზნით.

ფორმა და სტრუქტურა

საქართველოში მენეჯერებისთვის რეკომენდებული რეზიუმეს ფორმატი, როგორც წესი, არის ქრონოლოგიური ფორმატი, რომელიც ხაზს უსვამს თქვენს სამუშაო გამოცდილებას საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, დაწყებული უახლესი პოზიციიდან. ეს საშუალებას აძლევს რეკრუტერებს ადვილად შეაფასონ თქვენი კარიერული პროგრესი, პასუხისმგებლობები და მიღწევები წლის მანძილზე და ინფორმაცია მოიპოვონ სხვა საკითხების შესახებ.

მენეჯერი CV

👉 თუმცა, თქვენი კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე, თქვენ ასევე შეგიძლიათ განიხილოთ ფუნქციური ან შერეული ფორმატის გამოყენება.

ფუნქციური ფორმატი: ამ შემთხვევაში, ეს ფორმატი ფოკუსირებულია თქვენს უნარებსა და მიღწევებზე, ვიდრე სამუშაო ისტორიის ქრონოლოგიურ თანმიმდევრობაზე. ფუნქციური ფორმატი შეიძლება იყოს გამოსადეგი, თუ თქვენ გაქვთ შეფერხებები დასაქმებაში ან ხშირად იცვლით ცვლით ინდუსტრიას, მაგრამ მაინც გსურთ თქვენი შესაბამისი უნარებისა და მიღწევების ხაზგასმა ან გსურთ დაამატოთ ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია.

შერეული ფორმატი: შერეული ფორმატი აერთიანებს როგორც ქრონოლოგიურ, ასევე ფუნქციური ფორმატის ელემენტებს. ის საშუალებას გაძლევთ წინსწრებით გამოყოთ ინფორმაცია ძირითადი უნარებისა და მიღწევების შესახებ, რასაც შემდგომ მოჰყვება თქვენი სამუშაო გამოცდილების საპირისპირო ქრონოლოგიური ჩამონათვალი. ეს ფორმატი სასარგებლოა იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ გაზი გაუსვათ თქვენს კონკრეტულ უნარებს ან მიღწევებს, მაგრამ მაინც ნათლად წარმოაჩინოთ თქვენი სამუშაო გამოცდილება და ცოდნა.

შეეცადეთ, რომ აირჩიოთ ფორმატი, რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება თქვენს პროფილსა და მიზნებს. კარგად შეადგინეთ თქვენი სივი, რათა ხაზი გაუსვათ თქვენს ძლიერ მხარეებს და მოცემული ინფორმაცია შეესაბამებოდეს მენეჯერულ როლს, რომელზეც აგზავნით თქვენს CV-ის.

პირადი ინფორმაციის სეგმენტი

როდესაც საქმე ეხება თქვენი CV-ის თავსართის დაწერას მენეჯერის პოზიციაზე საქართველოში, მნიშვნელოვანია რეკრუტერს მიაწოდოთ მკაფიო და პროფესიონალური საკონტაქტო ინფორმაცია, ნებისმიერ შემთხვევაში.

წარმოგიდგენთ კარგი და ცუდი თავსართის მაგალითს მენეჯერისთვის:

✔️ თავსართის კარგი მაგალითია:
სრული სახელი: ნათია კობახიძე
მისამართი: თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 555 123456
ფოსტა: natia.kobakhidze@email.com
LinkedIn: linkedin.com/in/natiakobakhidze
❌ თავსართის ცუდი მაგალითია:
სრული სახელი: მენეჯერი
მისამართი: თბილისი, საქართველო
საკონტაქტო: 555-123-4567
ფოსტა: superstarmanager@email.com
სოციალური მედია: @managerextraordinaire

კარგ მაგალითში, თავსართი უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას მკაფიოდ და პროფესიონალურად. აღნიშნული უნდა მოიცავდეს სრულ სახელს, მისამართს (სურვილისამებრ), ტელეფონის ნომერს, ელ.ფოსტის მისამართს და LinkedIn პროფილს. ეს ფორმატი პოტენციურ დამსაქმებლებს საშუალებას აძლევს ადვილად გაეცნონ და დაუკავშირდნენ აპლიკანტს. მდებარეობის (ქალაქის ან ქვეყნის) ჩამატება შეიძლება სასარგებლო იყოს, განსაკუთრებით თუ თქვენ სურვილი გაქვთ დასაქმდეთ კონკრეტულ რეგიონში, მაგალითად როგორიცაა თბილისი, საქართველო.

ცუდი მაგალითი ზედმეტად არაფორმალურია და მოკლებულია მნიშვნელოვან დეტალებს. თავსართში მოცემულია აღნიშნული პოზიციის სახელი ინდივიდის სახელის ნაცვლად. საკონტაქტო ინფორმაცია არასრულია და მოკლებულია პროფესიონალიზმს. იგი ასევე აღნიშნავს სოციალური მედიის მისამართს პლატფორმის მითითების გარეშე, რაც შეიძლება ჩაითვალოს არაპროფესიონალურად ან არარელევანტურად.

რაც შეეხება ფოტოს გამოყენებას, ზოგადად, არ არის აუცილებელი ან გავრცელებული პრაქტიკა CV-ში ფოტოს ჩართვა, თუ დამსაქმებლის მიერ პირდაპირ არ არის მოთხოვნილი, ან თუ განაცხადებთ პოზიციაზე, სადაც გარეგნობა რელევანტურია, როგორიცაა მაგალითად მოდელირება ან მსახიობის. ბევრ ქვეყანაში, ფოტოს ჩამატებამ შეიძლება გამოიწვიოს პოტენციური მიკერძოება ან დისკრიმინაცია დამსაქმებლის მიერ, ამიტომ ზოგადად უფრო უსაფრთხოა მისი არ გამოყენება. თუმცა, იმ შემთხვევაში თუ ამის შესახებ დამსაქმებელი კონკრეტულ მოთხოვნას ათავსებს განაცხადში, მაშინ სასურველია ფოტოს გამოყენება CV-ის შედგენის დროს.

მენეჯერი CV

სამუშაო გამოცდილების აღწერა

თქვენი CV-ის სამუშაო გამოცდილების განყოფილება არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ წარმოაჩინოთ თქვენი პროფესიული განვითარების გზა, პასუხისმგებლობები და მიღწევები, რომლებიც გაკავშირებდათ თითოეულ დაკავებულ პოზიციასთან. საქართველოში მენეჯერის თანამდებობაზე განაცხადის შეტანის დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თქვენი მენეჯერული გამოცდილების ეფექტურად წარმოჩენას და თქვენი უნარის დემონსტრირებას.

👇ამ განყოფილებაში ჩვენ შემოგთავაზებთ ძირითად წესებს თქვენი სამუშაო გამოცდილების კარგად წარმოსაჩენად

🔖 პროფესიული გამოცდილების ჩამონათვალის ძირითადი წესები:

 • დაიწყეთ თქვენი უახლესი ან ამჟამინდელი პოზიციით და შეუდექით თქვენს მიერ დაკავებულ პოზიციების აღწერას საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. ეს საშუალებას აძლევს დამსაქმებლებს, პირველ რიგში დაინახონ თქვენი ამჟამინდელი მიღწევები და დაკისრებული პასუხისმგებლობები.
 • მიუთითეთ პოზიციის დასახელება, კომპანიის სახელი, ადგილმდებარეობა და დასაქმების თარიღები.
 • ჩართეთ თქვენი პასუხისმგებლობების მოკლე და ინფორმაციული აღწერა, ფოკუსირება მოახდინეთ მენეჯერულ ფუნქციუებზე, როგორიცაა გუნდის ლიდერობა, სტრატეგიული დაგეგმვა, გადაწყვეტილების მიღება და პროექტის მენეჯმენტი.
 • მონიშნეთ თქვენი მიღწევები და კონკრეტული შედეგები, შეძლებისდაგვარად, რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოყენებით.
 • გამოიყენეთ სამოქმედო ზმნები თქვენი პასუხისმგებლობებისა და მიღწევების აღსაწერად.
 • მოარგეთ თქვენი სამუშაო აღწერილობები განაცხადს, რათა ის შეესაბამებოდეს მენეჯერის თანამდებობის უნარებსა და მოთხოვნებს.

🔖 რა გავაკეთოთ თუ გვაქვს მწირე სამუშაო გამოცდილება

თუ არ გაქვთ სამუშაო გამოცდილება მენეჯერად, არ ინერვიულოთ. არსებობს მრავალი გზა რომ აჩვენოთ თქვენი პოტენციალი მენეჯერული როლისთვის.

 • ხაზგასმით აღნიშნეთ ხელმძღვანელობის შესაბამისი გამოცდილება: ჩართეთ ნებისმიერი ლიდერული როლი, რომელსაც თქვენ იკავებდით, როგორიცაა მაგალითად, გუნდის ლიდერი, პროექტის კოორდინატორი ან კომიტეტის თავმჯდომარე. ამით ხაზს გაუსვამთ ამ პოზიციების მენეჯერულ ასპექტებს. აღწერეთ პასუხისმგებლობები, რომლებიც გეკისრათ, გუნდები, რომლებსაც ხელმძღვანელობდით ან ნებისმიერი მნიშვნელოვანი მიღწევა.
 • აღწერეთ თქვენი ტრანფერული უნარები: ფოკუსირება ტრანსფერულ უნარებზე, როგორიცაა კომუნიკაცია, პრობლემების გადაჭრა, გადაწყვეტილების მიღება და ორგანიზაციული აზროვნება. ჩართეთ მაგალითები იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებდით ამ უნარებს წინა სამსახურში, არ აქვს მნიშვნელობა იყო თუ არა ეს ოფიციალური, მოხალისეობრივი თუ აკადემიური გარემო.
 • ხაზი გაუსვით საგანმანათლებლო კვალიფიკაციას: თუ თქვენ გაქვთ შესაბამისი საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია, როგორიცაა ბიზნესის ადმინისტრირების ან მენეჯმენტის შესაბამისი ხარისხი, ხაზგასმით აღნიშნეთ ისინი. ჩართეთ ნებისმიერი კურსი ან პროექტი, რომელიც აჩვენებს თქვენს გამოცდილებას მენეჯერული კონცეფციების ჩამოყალიბებისა და პრაქტიკიული უნარების კუთხით.
 • აუცილებლად მიაწოდეთ რეკრუტერს ინფორმაცია შესაბამისი მიღწევების შესახებ: მაშინაც კი, თუ არ დაგიკავებიათ ოფიციალური მენეჯერული პოზიციები.
 • თუ თქვენ გაქვთ შეზღუდული სამუშაო გამოცდილება მენეჯერის პოზიციაზე, თქვენ მაინც შეგიძლიათ ეფექტურად გამოიყენოთ სამუშაო გამოცდილების განყოფილება შესაბამისი როლების, ტრანსფერული უნარებისა და ლიდერობის კუთხით გამოცდილების ხაზგასმით. თქვენ შეგიძლიათ ამ სექციაში შეიტანოთ ინფორმაცია ნახევარ განაკვეთზე შესრულებული სამუშაოების შესახებ. ასევე, შეგიძლიათ ახსენოთ სტაჟირება, მოხალისეობრიცი სამუშაო ან აკადემიური პროექტები, სადაც გამოავლინეთ მენეჯერული უნარები ან გეკისრებოდათ ლიდერის პასუხისმგებლობა. ფოკუსირება მოახდინეთ იმ ამოცანებზე და მიღწევებზე, რომლებიც შეესაბამება მენეჯერულ როლს.

სამუშაო გამოცდილების მაგალითები:

მენეჯერი CV

მენეჯერული პოზიცია:
საცალო მაღაზიის მენეჯერი, თბილისი, საქართველო
2019 წლის ივნისი – დღემდე

 • ხელმძღვანელობს 10 გაყიდვების აგენტისგან შემდგარ გუნდს, ახორციელებს კადრების ტრენინგს, ხელმძღვანელობას და რეპორტინგს.
 • დანერგა სტრატეგიული გაყიდვების მეთოდიკა, რის შედეგადაც ყოველთვიური შემოსავალი 15%-ით გაიზარდა.
 • შეიმუშავა და შეასრულა სარეკლამო კამპანიები, რომელიც ზრდის მომხმარებელთა ჩართულობას და დაინტერესებას.
 • მეთვალყურეობს მარაგის მენეჯმენტს, 10%-ით შეამცირა მარაგის დანაკარგი პტიმიზაციის გზით.

ლიდერობის გამოცდილება:
გუნდის ლიდერი, მოხალისეთა პროგრამა, თბილისი, საქართველო
2018 წლის იანვარი – 2019 წლის მაისი

 • კოორდინაციას უწევდა და აკონტროლებდა 20 მოხალისეთა გუნდს, ანაწილებდა დავალებებს და უზრუნველყოფდა პროექტის შეუფერხებლად შესრულებას.
 • შეიმუშავა და დანერგა გამარტივებული საკომუნიკაციო სისტემა, რომელმაც გააუმჯობესა გუნდის ეფექტურობა და კოორდინაცია.
 • ხელმძღვანელობდა ფინანსური სახსრების მოზიდვის ინიციატივებს და ჯამში შეაგროვა $10,000 ადგილობრივი საზოგადოების პროექტისთვის.
 • ხელს უწყობდა გუნდურ შეხვედრებს და ინფორმაციას აწვდიდა ხელმძღვანელობას მოხალისეთა მუშაობის შესახებ, მათი ჩართულობის გასაუმჯობესებლად.

როგორ მივუთითოთ განათლება რეზიუმეში?

თქვენი CV-ის ტრენინგი/განათლების განყოფილება საშუალებას გაძლევთ ხაზგასმით აღწეროთ თქვენი განათლება, პროფესიული განვითარება და ნებისმიერი შესაბამისი ტრენინგი ან სერთიფიკატი, რომელიც თქვენ მოიპოვეთ.

ეს განყოფილება საშუალებას აძლევს პოტენციურ დამსაქმებლებს შეაფასოს თქვენი კვალიფიკაცია და გამოცდილება, დარწმუნდეს, რომ თქვენ გაქვთ საჭირო ცოდნა და უნარები მენეჯერული პოზიციისათვის, რომელზეც განაცხადს აგზავნით.

ამ განყოფილებაში თქვენ იხილავთ მაგალითებს იმის შესახებ, თუ როგორ დაწეროთ ეფექტურად ეს განყოფილება თქვენი საგანმანათლებლო მიღწევების ნათლად წარმოსაჩენად.

მენეჯერი CV

ტრენინგის/განათლების განყოფილების დაწერის მაგალითები:

ფორმალური განათლება:
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (BBA)
საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2016 წლის სექტემბერი – 2020 წლის ივნისი

 • შესაბამისი კურსი: სტრატეგიული მენეჯმენტი, ორგანიზაციული ქცევა, მარკეტინგული სტრატეგია, ფინანსური ანალიზი.
 • Capstone პროექტის მონაწილე, რომელიც ორიენტირებულია სტარტაპებისათვის ყოვლისმომცველი ბიზნეს გეგმის შემუშავებაზე. იგი მოიცავს ბაზრის კვლევასა და ფინანსურ ანალიზს.
პროფესიული განვითარება და სერთიფიკატები:
პროექტის მენეჯმენტის პროფესიონალი (PMP) სერთიფიკატი
პროექტის მართვის ინსტიტუტი (PMI)
დასრულების თარიღი: 2021 წლის ივლისი

ლიდერობისა და მენეჯმენტის სასწავლო პროგრამა
საქართველოს სასწავლო ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
დასრულების თარიღი: 2019 წლის მარტი

აპლიკანტმა შეიძინა მნიშვნელოვანი ლიდერობის უნარები, მათ შორის ეფექტური კომუნიკაცია, გუნდის შექმნა და კონფლიქტების გადაჭრა.

ამ მაგალითებში, პირველი მაგალითი ხაზს უსვამს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ოფიციალურ განათლებას, ახსენებს შესაბამის კურსს და კაპიტალურ პროექტს, რომელიც აჩვენებს ბიზნეს კონცეფციების პრაქტიკული გამოყენების გამოცდილებას.

მეორე მაგალითი ხაზს უსვამს პროფესიულ განვითარებას და სერთიფიკატებს. იგი ახსნებს პროექტის მენეჯმენტის პროფესიონალის (PMP) სერთიფიკატს, რომელიც წარმოაჩენს გამოცდილებას პროექტის მენეჯმენტში.

გარდა ამისა, აპლიკანტი აღნიშნავს ლიდერობისა და მენეჯმენტის ტრენინგის პროგრამის დასრულებას, რაც მიუთითებს არსებითი მენეჯერული უნარების შეძენაზე.

ტრენინგის/განათლების განყოფილების წერისას ყურადღება გაამახვილეთ შესაბამის კვალიფიკაციაზე და სერთიფიკატებზე, რომლებიც უშუალოდ ეხება მენეჯერულ როლს. მიუთითეთ კონკრეტული დეტალები, როგორიცაა დასრულების თარიღები, დაწესებულების ან სერტიფიცირების გამცემი ინსტიტუციის დასახელება და ნებისმიერი მნიშვნელოვანი პროექტი ან მიღწევა, რომელიც განახორციელეთ თქვენი განათლების მიღების ან ტრენინგის გავლის პროცესში.

უნარები

თქვენი მენეჯერის CV-ის უნარების განყოფილება არის ის კომპონენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ხაზი გაუსვათ თქვენს შესაბამის შესაძლებლობებსა და კომპეტენციებს.

ეს უნარები პოტენციურ დამსაქმებლებს აძლევს საშუალებას უმალვე შეაფასოს თქვენი კვალიფიკაცია მენეჯერული პოზიციის დასაკავებლად.

ამ განყოფილებაში ჩვენ ჩამოვთვლით მენეჯერის CV-ის ძირითად უნარებს, მათ შორის როგორც ხისტ, ასევე რბილ უნარებს.

მენეჯერი CV

ძირითადი ხისტი უნარები მენეჯერისთვის:

 • ლიდერობა: გუნდის მართვა, მკაფიო მიზნების დასახვა და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება.
 • სტრატეგიული დაგეგმვა: გრძელვადიანი სტრატეგიების შემუშავება, მიზნების დასახვა და სამოქმედო გეგმების შექმნა.
 • პროექტის მენეჯმენტი: პროექტების დაგეგმვა, ორგანიზება და ზედამხედველობა დაწყებიდან დასრულებამდე.
 • ფინანსური მენეჯმენტი: ბიუჯეტირება, პროგნოზირება, ფინანსური ანალიზი და ხარჯების კონტროლი.
 • შესრულების მენეჯმენტი: შესრულების სტანდარტების დადგენა, შეფასებების ჩატარება და უკუკავშირის მიწოდება.
 • მონაცემთა ანალიზი: ანალიტიკური ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის გამოყენება მონაცემთა ინტერპრეტაციისა და გადაწყვეტილებების მისაღებად.
 • ოპერაციების მენეჯმენტი: ოპერაციების უზრუნველყოფა, პროცესების ოპტიმიზაცია და რესურსების ეფექტურად მართვა.
 • ცვლილების მენეჯმენტი: გუნდების წარმართვა ორგანიზაციული ცვლილებების გზით და ადაპტაციის ხელშეწყობა.
 • რისკების მართვა: რისკების იდენტიფიცირება და მათი თავიდან არიდება, სტრატეგიების დანერგვა პოტენციური პრობლემების მინიმიზაციის მიზნით.
 • ტექნიკური უნარები: შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის, ინსტრუმენტების ან ინდუსტრიის სპეციფიკური ტექნოლოგიების ცოდნა.

ძირითადი რბილი უნარები მენეჯერისთვის:

 • კომუნიკაცია: გამორჩეული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარები, ეფექტური მოსმენისა და პრეზენტაციის უნარი.
 • პრობლემის გადაჭრა: ანალიტიკური აზროვნება, კრეატიულობა და რთული პრობლემების პრაქტიკული გადაწყვეტის უნარი.
 • გუნდური მუშაობა: თანამშრომლობა, პოზიტიური გუნდური გარემოს ხელშეწყობა და გუნდის წევრების მოტივაცია.
 • ადაპტაცია: მოქნილობა ცვალებად პრიორიტეტებთან და ახალი ტექნოლოგიების ან პროცესების ათვისებაში.
 • ემოციური ინტელექტი: თანაგრძნობა, თვითშეგნება და ემოციების გაგებისა და მართვის უნარი პროფესიულ გარემოში.
 • კონფლიქტის მოგვარება: კონფლიქტების მოგვარება, გადაწყვეტილებების პოვნა და ჰარმონიული სამუშაო ურთიერთობების ხელშეწყობა.
 • გადაწყვეტილების მიღება: გონივრული განსჯა, კრიტიკული აზროვნება და გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.
 • დროის მენეჯმენტი: ამოცანების პრიორიტეტიზაცია, ვადების მართვა და საკუთარი და გუნდური პროდუქტიულობის ოპტიმიზაცია.

თქვენი CV-ის რეზიუმე

თქვენი CV-ის საპრეზენტაციო ბარათი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც რეზიუმე არის ლაკონური შეჯამება. ის ჩვეულებრივ მოთავსებულია თქვენი CV-ის დასაწყისში, სათაურის განყოფილების შემდეგ.

რეზიუმეს მნიშვნელობა და მისი შესაბამისად სტრუქტურირება:

რეზიუმეს შეჯამება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან ის უზრუნველყოფს თქვენი კვალიფიკაციის სწრაფ შეჯამებას და უბიძგებს დამსაქმებლებს, უფრო ჩაუღრმავდნენ თქვენს CV-ს.

რეზიუმეს ეფექტური სტრუქტურისთვის, მიჰყევით ამ მითითებებს:

 • დაიწყეთ ძლიერი საწყისი წინადადებით: შეეცადეთ მიიპყროთ მკითხველის ყურადღება დამაჯერებელი შესავალი წინადადებით, რომელიც ხაზს უსვამს თქვენს გამოცდილებას და შესაბამის უნარებს.
 • აღნიშნეთ თუ რამდენი ხანი მოღვაწეობთ ამ სფეროში.
 • აღწრეთ ძირითადი უნარები და მიღწევები: მონიშნეთ რამდენიმე ძირითადი უნარ-ჩვევები, მიღწევები ან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც წარმოაჩენს თქვენს გამოცდილებას
 • ხაზი გაუსვით თქვენს კარიერულ მიზნებსა და მისწრაფებებს.
 • დაასრულეთ თქვენი რეზიუმე ხელახლა ოპტიმისტურად და შეეცადეთ ბოლო წინადადება გაჟღენთილი იყოს ენთუზიაზმით
✔️ სწორი მაგალითი:
დინამიური და შედეგებზე ორიენტირებული მენეჯერი 8 წელზე მეტი გამოცდილებით სტრატეგიული დაგეგმვის, გუნდის ლიდერობისა და ოპერატიული ეფექტურობის სფეროში. დადასტურებული გამოცდილება შემოსავლების ზრდისა და პროცესის გაუმჯობესებაში, რაც ზრდის პროდუქტიულობას და მომხმარებელთა კმაყოფილებას. დახელოვნებულია მრავალ ფუნქციური გუნდების ხელმძღვანელობაში, ბიუჯეტების მართვაში და მაღალკვალიფიციური პირების განვითარებაში. მოწოდებულია ხელი შეუწყოს თანამშრომლობითი და ინოვაციური სამუშაო გარემოს განითარებას. ეძებს შესაძლებლობას გამოიყენოს აღნიშნული გამოცდილება ორგანიზაციული წარმატებისა და ბიზნეს მიზნების მიღწევაში.
❌ არასწორი მაგალითი:
მოტივირებული მენეჯერი დიდი გამოცდილებით. გააჩნია კარგი ლიდერობის უნარები და შესანიშნავი კომუნიკაციის უნარი. ვეძებ რთულ როლს კარგ კომპანიაში, სადაც შემიძლება წვლილი შევიტანო ჩემი უნარების განვითარებაში.

აღსანიშნავია, რომ არასწორ მაგალითში რეზიუმე მოკლებულია სპეციფიკას და ხაზს არ უსვამს კანდიდატის უნიკალურ კვალიფიკაციას და მიღწევებს. ის ბუნდოვანი და ზოგადია, და არ არის ეფექტური.

დამატებითი ინფორმაცია მენეჯერებისათვის

CV-ის სტანდარტული სექციების გარდა, მენეჯერებს შეუძლიათ ისარგებლონ დამატებითი სექციებით, რომლებიც ხაზს უსვამენ მათ სპეციფიკურ კვალიფიკაციას და გამოცდილებას.

მენეჯერი CV

მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება მენეჯერის CV-ში ენების ჩართვას, აუცილებელია მიაწოდოთ მკაფიო და ლაკონური ინფორმაცია თქვენი ენის ცოდნის შესახებ.

მიუთითეთ ენის ცოდნის დონე : მიუთითეთ თქვენი ცოდნის დონე თითოეული ენისთვის, რომელიც იცით.

ენის უნარების განყოფილება: შექმენით ცალკე სექცია სახელწოდებით “ენები”, რათა უზრუნველყოთ სეგმენტის მკაფიოდ გამოყოფა სხვა სექციებისგან. ჩამოთვალეთ ენები, რომლებსაც ფლობთ და მათი ცოდნის შესაბამისი დონეები.

ასევე აღნიშნეთ შესაბამისი დეტალები: თუ თქვენ გაქვთ ენის სერთიფიკატი ან თუ თქვენი ენის ცოდნა განსაკუთრებით შეესაბამება მენეჯერულ პოზიციას, რომელზეც განაცხადს აკეთებთ, ახსენეთ ისინი ამ განყოფილებაში.

მაგალითი:

ენების ცოდნა:
ქართული: მშობლიური
ინგლისური: თავისუფლად
რუსული: თავისუფლად
გერმანული: საშუალოდ

შეჯამება: ძირითადი პუნქტები მენეჯერის სრულყოფილი CV-ის დასაწერად

აღწერეთ თქვენი მენეჯერული გამოცდილება: დაიწყეთ თქვენი CV ძლიერი პროფესიული გამოცდილების განყოფილებით, სადაც ჩამოთვალით თქვენს მენეჯერულ გამოცდილებებს საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. ფოკუსირება მოახდინეთ თქვენი ლიდერობის, გადაწყვეტილების მიღებისა და პროექტის მენეჯმენტის უნარებზე და მონიშნეთ კონკრეტული მიღწევები და შედეგები.

აღწრეეთ შესაბამისი უნარები: ჩართეთ უნარების განყოფილება, რომელიც ხაზს უსვამს მენეჯერული პოზიციებისთვის აუცილებელ როგორც ხისტ, ასევე რბილ უნარებს.

ხაზი გაუსვით თქვენს განათლებას: ტრენინგი/განათლების განყოფილებაში აღწერეთ თქვენი საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია, როგორიცაა მენეჯმენტის ან ბიზნესის ადმინისტრირების შესაბამისი ხარისხები ან სერთიფიკატები. მონიშნეთ ნებისმიერი კურსი, პროექტი ან პროფესიული ტრენინგი, რომელიც წარმოაჩენს თქვენს გამოცდილებას მენეჯერულ სფეროში.

შექმენით დამაჯერებელი რეზიუმე: დაიწყეთ თქვენი CV კარგად შემუშავებული რეზიუმეით, რომელიც იპყრობს ყურადღებას და ხაზს უსვამს თქვენს კვალიფიკაციას. დაიმახსოვრეთ, რომ რეზიუმე უნდა იყოს ლაკონური!

დაუმატეთ თქვენს CV-ის სამოტივაციო წერილი

სამუშაო განაცხადისთვის სამოტივაციო წერილის დამატება სასარგებლოა რამდენიმე მიზეზის გამო.

პირველ რიგში, სამოტივაციო წერილი საშუალებას გაძლევთ მოახდინოთ თქვენი განაცხადის პერსონალიზაცია და წარმოაჩინოთ თქვენი ინტერესი კონკრეტული პოზიციისა და კომპანიის მიმართ.

კარგად შემუშავებული სამოტივაციო წერილი იძლევა შესაძლებლობას ხაზგასმით აღნიშნოთ შესაბამისი უნარები, გამოცდილება და მიღწევები, რომლებიც შესაძლოა სრულად არ იყოს აღბეჭდილი თქვენს რეზიუმეში.

სამოტივაციო წერილი წარმოაჩენს თქვენს წერილობითი კომუნიკაციის უნარებს და პროფესიონალიზმს. ეს აჩვენებს თქვენს უნარს, გამოხატოთ თქვენი აზრები მკაფიოდ და ლაკონურად, რაც ღირებული უნარია ნებისმიერი როლისთვის.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...