Მასწავლებლის ასისტენტის CV: საუკეთესო გზამკვლევი განათლების სფეროში შესაბიჯებლად

თუ მომავალ თაობასთან ურთიერთობა ბედნიერებას განიჭებთ და მათთან საერთო ენის გამონახვა იოლად შეგიძლიათ, მასწავლებლის ასისტენტის პროფესია იდეალური არჩევანია თქვენთვის! 

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები

მასწავლებლის ასისტენტის პროფესიის უნიკალურობა მის უნივერსალურობაში მდგომარეობს და ადმინისტრაციულ ამოცანებთან ერთად, საგანმანათლებლო რესურსების ორგანიზებასაც გულისხმობს. მოსწავლეების ინდივიდუალური საჭიროებების მხედველობაში მიღებით, სწორედ მასწავლებლის ასისტენტი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის შეუფერხებელ დინებას და ხელსაყრელი სასწავლო გარემოს შექმნას.

🎁 თუმცა იმისთვის, რომ სხვა კანდიდატებთან მიმართებით მნიშვნელოვანი კონკურენტულ უპირატესობა მოიპოვოთ, საჭიროა ყველა სტანდარტის დაცვით შექმნათ მასწავლებლის ასისტენტის CV, რომელიც საუცხოოდ წარმოაჩენს თქვენს პროფესიულ კომპეტენციასა და შესაძლებლობებს!

მასწავლებლის ასისტენტი CV

Სარჩევი

მასწავლებლის ასისტენტი CV: მაგალითი

👇 განვიხილოთ მასწავლებლის CV-ის კონკრეტული ნიმუში, რომელიც რეზიუმეს შექმნის საუკეთესო სტანდარტებს შეესაბამება:

ანა იოსელიანი
მასწავლებლის ასისტენტი
თბილისი, საქართველო
+995 555 123 321
anaioseliani@email.com
linkedin.com/in/anaioseliani

პროფესიული შეჯამება
“საკუთარ საქმეზე შეყვარებული, პროფესიული განვითარების უსაზღვრო სურვილით შთაგონებული მასწავლებლის ასისტენტი 5 წლიანი გამოცდილებითა და თვალსაჩინო აკადემიური მიღწევებით. საუკეთესო საგანმანათლებლო სტანდარტების საფუძველზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციით  შემიძლია ვმართო სასწავლო პროცესი და ხელი შევუწყო მოსწავლეების საუკეთესო პიროვნებებად ჩამოყალიბებას.”

სამუშაო გამოცდილება
მასწავლებლის ასისტენტი
ნიუტონის თავისუფალი სკოლა, თბილისი
სექტემბერი 2018 – აპრილი 2023

 • Ხელს ვუწყობდი სასწავლო გეგმის მოდერნიზებასა და თანამედროვე მიდგომების სკოლაში დამკვიდრებას;
 • აქტიურად ვიყავი ჩართული საკლასო პროცესების მართვაში და საგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვაში;
 • წავახალისებდი მოსწავლეების აკადემიურ მიღწევებს და მათი ზოგადი განათლების ცოდნის გაღრმავებას ვუწყობდი ხელს;
 • უზრუნველვყოფდი სასწავლო პროცესის ფარგლებში  წარმოქმნილი ხარვეზების აღრიცხვას და ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციას.

განათლება
მასწავლებლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, სასწავლო ცენტრი ,,ცოდნა”, საქართველო (2015 – 2018)
განათლების მეცნიერებათა მაგისტრი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო (2011 – 2013)
ფსიქოლოგიის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2007 – 2011)

სერტიფიკატები & ტრენინგები

 • სასკოლო ასაკის ბავშვთა განვითარების თავისებურებები და სწავლებისადმი ფსიქოლოგიური მიდგომა — საერთაშორისო განვითარების ცენტრის სასერთიფიკატო კურსი, 2018
 • საგანმანათლებლი სფეროში ინტეგრირებადი ინკლუზიური სწავლების პრინციპები — სმარტ აკადემიის პროფესიული კურსების სერია, 2019-2020
 • ეფექტური კომუნიკაცია და გარდატეხის ასაკი — საერთაშორისო განათლების აკადემიის ტრენინგ კურსი, 2022

კომპიუტერული უნარები

 • Microsoft Word
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Excel
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Slides

ხისტი უნარები

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • საგანმანათლებლო Პროექტების მართვა
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • გამართულად წერისა და რედაქტირების უნარი
 • კვლევის წარმოების უნარები
 • მონაცემთა ანალიზის უნარი

რბილი უნარები

 • სწაფი ადაპტაციის უნარი
 • ეფექტური კოლაბორაცია
 • დეტალებზე ორიენტაციის უნარი
 • სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 • პრობლემების ეფექტურად გადაჭრა
 • დროის ეფექტურად მართვა
 • კრიტიკული აზროვნება

ენები

 • ქართული (მშობლიური)
 • ინგლისური – B2
 • გერმანული – B1

Მასწავლებლის ასისტენტობის პრაქტიკა საქართველოში

💡 ფაქტი: მასწავლებლის ასისტენტის პრაქტიკის დანერგვა საქართველოში განათლების სამინისტროს, საპარლამენტო კომიტეტისა და გაეროს ახალგაზრდობის წარმომადგენლობის ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში ინიცირებული საგანმანათლებლო რეფორმაა.

აღნიშნულ პტაქტიკას აქტიურად იყენებენ დასავლეთის წამყვანი ქვეყნებიც. ამ გზით დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საშუალება ეძლევათ პრაქტიკული საქმიანობის გზით ჩაერთონ სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

Პერსონალის ანაზღაურება ქართულ სკოლებში

ქართულ სკოლებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასი განათლების, კვალიფიკაციის, სამუშაო გამოცდილებისა და სწავლების სპეციფიკის საფუძველზე განისაზღვრება.

👇 აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო საათობრივი დატვირთვის საფუძველზე, 3 ძირითადი კატეგორიის მიხედვით იცვლება:

 • ნაწილობრივი დატვირთვა;
 • სრული დატვირთვა;
 • სრულზე მეტი დატვირთვა;
🎁 უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აკადემიური პერსონალის დანამატი უფროსი მასწავლებლისთვის 570 ლარს, წამყვანი მასწავლებლისთვის 950 ლარს, ხოლო მენტორის სტატუსის მქონე მასწავლებლისთვის 1250 ლარს შეადგენს.

Ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია მასწავლებლის ასისტენტის CV-ს შესადგენად

მასწავლებლის ასისტენტის ეფექტური CV-ს შესადგენად და საოცნებო სამსახურის მოსაპოვებლად რეზიუმე სრულყოფილად უნდა აჯამებდეს თქვენს პროფესიულ განათლებას, სამუშაო გამოცდილებას, მიღწევებსა და საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვის საჭირო უნარ-ჩვევებს.

👉 ჩვენ მიერ შემუშავებული თანმიმდევრული ინსტრუქცია დაეხმარებათ პოტენციურ დამსაქმებელზე დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინოთ და  გასაუბრებაზე მიწვევის შანსებიც მნიშვნელოვნად გაზარდოთ.

 • ისაუბრეთ სწავლების გამოცდილებაზე:თუ მასწავლებლის ასისტენტად მუშაობის გამოცდილება გაქვთ, აუცილებლად წარმოაჩინეთ ის რეზიუმეში. ამ ინფორმაციასთან ერთად მიუთითოთ საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ის დეტალებიც, რომლებიც სწავლებისადმი თქვენეულ მიდგომას უსვამს ხაზს.
 • გამოკვეთეთ თქვენი ორგანიზაციული უნარები:საგანმანათლებლო სფეროში ორგანიზაციული უნარები განსაკუთრებით დასაფასებელია, რადგან მასწავლებლის ხელშეწყობისა და სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვის გზით თქვენ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენთ მომავალი თაობების ჩამოყალიბებაზე.
 • CV-ს მიეცით ორგანიზებული ფორმა:პროფესიული ფუნქცია-მოვალეობებიდან გამომდინარე, მასწავლებლის ასისტენს საოფისე პროგრამების გამართულად ცოდნა ევალება, შესაბამისად, პრეზენტირებასთან დაკავშირებული უნარების წარმოჩენა შესაძლებლობას მოგცემთ მარტივად მოახდინოთ დადებითი შთაბეჭდილება დამსაქმებელზე.
 • გამოიყენეთ პროფესიასთან დაკავშირებული საკვანძო სიტყვები:მასწავლებლის ასისტენტის ვაკანსიის აღწერაში აუცილებლად იქნება მითითებული მნიშვნელოვანი ფრაზები. Მათი რეზიუმეში გამოყენება ხაზს გაუსვამს, რომ ყურადღებით გაეცანით ვაკანსიას და მზად ხართ, თქვენი დრო და ენერგია სრულფასოვნად დაუთმოთ სასწავლო პროცესის ეფექტურად ორგანიზებას.
👉 მასწავლებლის ასისტენტის CV-ის შესადგენად საჭირო რჩევების თქვენთვის გაზიარების შემდეგ დროა დეტალურად განვიხილოთ მასწავლების ასისტენტის რეზიუმეს თითოეული სექცია და მეტი შევიტყოთ მათი როლის შესახებ.

Როგორ განვალაგოთ სექციები CV-ში

🎁მიუხედავად იმისა, რომ CV-ს სტუქტურირების რამდენიმე ტიპი არსებობს, თქვენი მიზანია შეარჩიოთ ისეთი მათგანი, რომელიც მარტივად აღქმადი და ვიზუალურად მიმზიდველია.

სწორედ თქვენს არჩევანზეა დამოკიდებული როგორ აღიქვამს დამსაქმებელი რეზიუმეში წარმოდგენილ ინფორმაციას და რამდენად დაინტერესდება თქვენი აპლიკაციით.

👉 მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმეს მომზადებისას სასურველია, უპირატესობა ჩვენ მიერ რეკომენდებულ ფორმატს მიანიჭოთ:

 • ფურცლის მარცხენა მხარეს განთავსებული სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია;
  • ელ-ფოსტა;
  • ტელეფონის ნომერი;
  • ადგილმდებარეობა;
  • რეკომენდატორის მონაცემები (არსებობის შემთხვევაში);
 • თხრობითი ხასიათის, 2-3 წინადადებისგან შემდგარი პროფესიული შეჯამება;
 • პოზიციებისა და მოვალეობების თანხლებით წარმოდგენილი სამუშაო გამოცდილება;
 • განათლება;
 • პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • დამატებითი სექციები (უცხო ენების ცოდნა, კომპიუტერული უნარები, მოხალისეობრივი გამოცდილება, სერტიფიკატები და ტრენინგები);
📌 რჩევა: თუ რეზიუმეს ქართულ ენაზე ქმნით უპირატესობა Sylfaen-ს მიანიჭეთ, ინგლისური ენის შემთხვევაში კი არჩევანი Times New Roman-ზე შეაჩერეთ. აღნიშნული ფონტები ტექსტს ვიზუალურად მიმზიდველს და ბევრად უფრო მარტივად აღქმადს ხდიან.

Სასურველი ფორმატი და სტრუქტურა

მასწავლებლის ასისტენტის პოზიციის დასაკავებლად დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რომელ ფორმატს შეარჩევთ თქვენი რეზიუმეს მომზადებისას.

აქვე გეტყვით, რომ არსებობს 3 ძირითადი ტიპის ფორმატი, რომელთაც ერთმანეთისგან განსხვავებული სტრუქტურა და დანიშნულება აქვთ:

 • ქრონოლოგიური ფორმატითქვენს სამუშაო გამოცდილებასა და მიღწევებს უახლესი დროიდან წარსულისკენ აღწერს. განსაკუთრებით შესაფერისია იმ შემთხვევისთვის, როდესაც კანდიდატს ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი სამუშაო გამოცდილებააქვთ და სურს, რომ რეზიუმეში მნიშვნელოვანი მიღწევები წარმოაჩინოს. თუ არაერთ საჯარო ან კერძო სკოლაში გიმუშავიათ მასწავლებლის ასისტენტად უდავოდ ქრონოლოგიურ ფორმატს უნდა მიანიჭოთ უპირატესობა.
 • ფუნქციური ფორმატიაღნიშნული ფორმატი იმ კანდიდატებისთვისაა რეკომენდირებული, რომელთაც ახლახანს დაასრულეს განათლების მიღება და ჯერ კიდევ არ აქვთ პროფესიული გამოცდილება.ასეთ დროს, ფუნქციური ფორმატის გამოყენებით შეძლებთ თქვენი უნარები სრულყოფილად წარმოაჩინოთ და გონივრულად შეძლოთ თქვენი კონკურენტული უპირატესობების ხაზგასმა.
 • შერეული ფორმატითუ კარიერული განვითარების გზაზე არაერთხელ შეიცვალეთ პროფესია და მასწავლებლის ასისტენტად მუშაობის გარდა სხვა სამსახურეობრივი გამოცდილებებიც გაქვთ, გონივრული იქნება თუ არჩევანს შერეულ ფორმატზე გააკეთებთ.ამ შემთხვევაში, თქვენს ტრანსფერულ უნარებს მეტი პრივილეგია მიენიჭება და სამუშაო გამოცდილება ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდება.
📌 რჩევა: გაითვალისწინეთ, რომ მასწავლებლის ასისტენტის პოზიციის დასაკავევლად მომზადებული CV-ის  შემთხვევაში უმჯობესია არარელევანტური ინფორმაცია რეზიუმედან ამოიღოთ და საჭიროების შემთხვევაში ის ინტერვიუზე გააცნოთ დამსაქმებელს.

სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

სათაური რეზიუმეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც დამსაქმებლის ყურადღებას უმალვე იპყრობს.

საუკეთესო შემთხვევაში, სასურველია, მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმე სათაურით დაიწყოთ. პროფესიული სათაურის განთავსება ფურცლის ზედა ნაწილში, თქვენი სახელის ქვემოთაა რეკომენდირებული.

👉 მკაფიოდ ფორმულირებული სათაური თქვენს სახელს, პროფესიულ სტატუსს, ადგილმდებარეობას, ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონულ ფოსტას უნდა მოიცავდეს. რეზიუმეს სათაურში აგრეთვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სოციალური მედიის ბმული (მაგ., LinkedIn).
✔️ კარგი სათაურის მაგალითი
ანა იოსელიანი
მასწავლებლის ასისტენტი
თბილისი, საქართველო | +995 555 123123 | anaioseliani@email.com
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი
მასწავლებლის ასისტენტი
ანა იოსელიანი
ტელეფონი: 555 555 555
დაბადების თარიღი 10/03/1998 წ
📌 რჩევა: შეეცადეთ, რომ სათაურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის სექცია შეძლებისდაგვარად ლაკონური და ამომწურავი იყოს. არ გადატვირთოთ რეზიუმეს ეს ნაწილი ისეთი ინფორმაციით, როგორიც, მაგალითად, საცხოვრებელი მისამართი ან დაბადების თარიღია.

გჭირდებათ ფოტოსურათი მასწავლებლის ასისტენტის CV-ში?

რეზიუმეში ფოტოს გამოყენების საჭიროებას რიგი ფაქტორები განსაზღვრავს, მაგალითად, კონკრეტული სფერო, სასურველი პოზიცია და ვაკანსიის მოთხოვნები. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მსახიობის ან პრომო აგენტის ვაკანსიაზე აგზავნით რეზიუმეს და გარეგნობა პროფესიული ფუნქცია-მოვალეობების შესასრულებლად არსებითი ფაქტორია, ფოტოს გამოყენება CV-ში აუცილებელია.

💡 ფაქტი: სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში, ადამიანური რესურსების სფეროში დამკვიდრებული თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით, დამსაქმებლები ფოტოს რეზიუმეში გამოყენებას არაპროფესიონალურად მიიჩნევენ თუ ამის საჭიროება სამსახურის სპეციფიკიდან არ გამომდინარეობს.
🎁 თუ თქვენთვის სასურველი ვაკანტური პოზიციის აღწერაში მითითებულია, რომ დამსაქმებელი განაცხადს მხოლოდ ფოტოს თანხლებით განიხილავს, შეეცადეთ, თქვენ მიერ შერჩეული ფოტო შესაფერისი პროფესიონალიზმით, პოზიტიურად წარმოაჩენდეს თქვენს პიროვნებას.

დასაქმების ისტორია

მასწავლებლის ასისტენტის პროფესიასთან დაკავშირებული კომპეტენციებისა და შესაძლებლობების სრულფასონად წარმოსაჩენად მნიშვნელივანია ზედმიწევნით აღწეროთ თქვენი სამუშაო გამოცდილება და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები.

📌Რჩევა: დამსაქმებლის სათანადო ყურადღების მისაქცევად და თქვენი შესაძლებლობების საუკეთესოდ წარმოსაჩენად უპირატესობა მხოლოდ ვაკანსიისთვის რელევანტურ სამუშაო გამოცდილებას მიანიჭეთ. მოერიდეთ გრძელ წინადადებებს და აზრი საკმარისად მკაფიოდ გამოხატეთ.

👉 თვალსაჩინოებისთვის განვიხილოთ მასწავლების ასისტენტის პროფესიისთვის შესაფერისი სამუშაო გამოცდილების ორი სპეფიციკური ნიმუში:

მაგალითი 1

მასწავლებლის ასისტენტი
სკოლა-პანსიონი კომაროვი, თბილისი
სექტემბერი 2018 – ივნისი 2022

 • Ხელს ვუწყობდი სასწავლო გეგმის მოდერნიზებასა და თანამედროვე მიდგომების სკოლაში დამკვიდრებას;
 • აქტიურად ვიყავი ჩართული საკლასო პროცესების მართვაში და საგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვაში;
 • წავახალისებდი მოსწავლეების აკადემიურ მიღწევებს და მათი ზოგადი განათლების ცოდნის გაღრმავებას ვუწყობდი ხელს.
მაგალითი 2

მასწავლებლის ასისტენტი
115-ე საჯარო სკოლა, თბილისი
იანვარი 2020 – მაისი 2023

 • სკოლის ადმინისტრაციასთან აქტიური თანამშრომლობა;
 • Სასწავლო პროცესის სრულყოფა განათლების სამინისტროს ინსტრუქციების შესაბამისად;
 • ინოვაციური საგანმანათლებლო მიდგომების დანერგვა;
 • არაფორმალური განათლების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების ორგანიზაცია მოსწავლეებისთვის.

თუ მუშაობის გამოცდილება ჯერ არ გაქვთ

მასწავლებლის ასისტენტი CV

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მასწავლებლის ასისტენტის პოზიციაზე დამსაქმებლები ისეთ კანდიდატებსაც განიხილავენ, რომელთაც შესაბამისი განათლება აქვთ მიღებული, თუმცა ჯერ არ აქვთ პროფესიული გამოცდილება.

მეტიც, პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მასწავლებლის ასისტენტის როლი განსაკუთრებით  იმ სტუდენტებისთვისაა შესაფერისი, რომელთაც ჯერ არ აქვთ სამუშაო გამოცდილება, მაგრამ განათლების სფეროში აპირებენ კარიერის გაგრძელებას.

📌 რჩევა: სამუშაო გამოცდილების არ ქონის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია CV-ში ისეთი ინფორმაცია წარმოაჩინოთ, რომელიც ხაზს თქვენს უნარებს, აკადემიურ მიღწევებსა და მოხალისეობრივ გამოცდილებას გაუსვამს.

განათლება: როგორ უნდა აღწეროთ თქვენი აკადემიური გამოცდილება

განათლების სექცია თქვენი, როგორც კვალიფიციური მასწავლებლის ასისტენტის, აკადემიურ მიღწევებსა და პროფესიასთან დაკავშირებულ შესაბამის ცოდნას უსვამს ხაზს. შესაბამისად, ამ სექციაში, ყურადღება უნდა გაამახვილოთ ყველა იმ აკადემიური ხარისხიზე, რომელსაც ამ მიმართულებით ფლობთ.

მასწავლებლის ასისტენმა განათლების სექციაში აუცილებლად უნდა მიუთითოს:

 • უნივერსიტეტის ან საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება და ადგილმდებარეობა;
 • განათლების მიღების დაწყებისა და დასრულების პერიოდი;
 • მიღებული აკადემიური ხარისხი.
⚠️ გაფრთხილება: დამსაქმებელთა უმრავლესობა არაპროფესიონალურად მიიჩნევს რეზიუმეში საშუალო განათლებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მითითებას, ამიტომ სასურველია, აღნიშნული გამოცდილების რეზიუმეში მითითებისგან თქვენც შეიკავოთ თავი.

👉 თვალსაჩინოებისთვის განვიხილოთ მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმეში წარმოსადგენი განათლების სექციის ორი მაგალითი:

მაგალითი 1

მასწავლებლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, სასწავლო ცენტრი ,,განათლება”, საქართველო (2015-2017)
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა მაგისტრი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (2011 – 2013)
ფსიქოლოგიის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2007 – 2011)

მაგალითი 2

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
2014 წლის სექტემბერი – 2018 წლის დეკემბერი

შესაბამისი კურსები:

 • ბავშვის ადრეული განვითარების ემოციური და ფიზიკური თავისებურებები;
 • დაწყებითი საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გაწერილი საგნობრივი დისციპლინები;
 • განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თვისებურებები;
 • მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტები და დარგობრივი მახასიათებლები;
 • დაწყებითი საფეხურის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ძირითადი კანონზომიერებები.

დამატებითი ინფორმაცია

ისეთი სტანდარტული სექციების გარდა, როგორებიცაა პროფესიული გამოცდილება, განათლება და უნარ-ჩვევები, მასწავლებლის ადისტენტის რეზიუმეში შესაძლებელია აგრეთვე  წარმოადგინოთ დამატებითი ინფორმაცია.

აღნიშნული სექცია თქვენი უნიკალური კვალიფიკაციების წარმოჩენაში დაგეხმარებათ და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების გზით გამოგარჩევთ სხვა კანდიდატებისგან.

👇 მასწავლებლის ასისტენტის CV-ში სასურველია გამოიყენოთ შემდეგი დამატებითი ინფორმაცია:

 • მოხალისეობრივი გამოცდილება
 • უცხო ენების ცოდნა
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები
 • სერტიფიკატები და ტრენინგები
 • სტიპენდიები, ჯილდოები, პუბლიკაციები

Მოხალისეობრივი გამოცდილება

რეზიუმეს შეფასებისას დამსაქმებელს დადებითად განაწყობს ის ფაქტი, რომ პროფესიული განვითარების იდეით შთაგონებული, მოხალისეობრივი საქმიანობით ცდილობთ უანგაროდ დაეხმაროთ ადამიანებს.

აქედან გამომდინარე, მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმეში მოხალისეობრივი საქმიანობის ხაზგასმით წარმოაჩენთ, რომ საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების ინტეგრაცია პრაქტიკაშიც სრულყოფილად შეგიძლიათ.

👉 მოხალისეობრივ პროგრამებში ჩართულობა და ახალი გამოცდილებების შეძენა არამხოლოდ სასურველი პროფესიით მუშაობის დაწყებაში შეგიწყობთ ხელს, არამედ თქვენთვის საყვარელ საქმიანობას თქვენი პროფესიული განვითარების წინაპირობად აქცევს.

უცხო ენების ცოდნა

ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმეში უცხო ენების ცოდნა განსაკუთრებით დასაფასებელია არის ის, რომ ქართულ ენაზე საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის საჭირო ინოვაციური მეთოდების მოძიება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე უცხოურ ენებზე.

👉  მასწავლებლის ასისტენტის უცხო ენის ცოდნასთან დაკავშირებული კვალიფიკაცია ნიშნავს, რომ აპლიკანტს სწავლების ინოვაციური მეთოდების მოძიება და საკლასო პროცესში ციფრული ტექნოლოგიები დანერგვა შეუძლია.

👉 გირჩევთ, უცხო ენების სექცია მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმესთვის შემდეგი ფორმატით წარმოადგინოთ:

 • მშობლიური
 • თავისუფლად ფლობა (C1 ან B2)
 • შუალედური დონე (B1)
 • Საბაზისო (A2)

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების თანახმად, სასწავლო პროცესი სულ უფრო აქტიურად უნდა უზრუნველყოფდეს მოსწავლეების ციფრულ რესურსებთან წვდომას.

შესაბამისად, კომპიუტერული უნარების მქონე მასწავლებლის ასისტენტს მიერ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აქტივობების განხორციელებას მოსწავლეების ციფრული წიგნიერების მხარდაჭერა შეუძლია.

🎁 კომპიუტერული უნარების მეშვეობით შესაძლებელია საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტური მართვა, სასწავლო მასალების დამუშავება და პრეზენტაციების მომზადება. ეს უნარები მასწავლებლის ასისტენს პროფესიული ფუნქციების ეფექტურად შესრულებისა და მოსწავლეთა პროგრესისთვის თვალყურის დევნების შესაძლებლობას აძლევს.

Სერტიფიკატები და ტრენინგები

სერტიფიკატებსა და ტრენინგებთან დაკავშირებული სექციის რეზიუმეში წარმოდგენა თქვენი პროფესიული განვითარებისა და უნარების შესახებ ხელშესახებ მტკიცებულებას იძლევა. ეს ინფორმაცია გამოცდილების გაღმავებისთვის მზადყოფნას და განათლების სფეროსადმი თქვენს განსაკუთრებულ ინტერესზე მეტყველებს.

👉 სერტიფიკატები და ტრენინგები შესაძლოა ინტერესების ფართო სპექტრს მოიცავდეს და ისეთ საკითხებს აერთიანებდეს, როგორიცაა კლასის მენეჯმენტი, სპეციალური განათლება, საგანმანათლებლო სფეროში ტექნოლოგიების ინტეგრაცია და მულტიკულტურული განათლება.
📌 რჩევა: კონკრეტული სერთიფიკატების დასახელებით, თქვენ პროფესიულ დაბრკოლებებთან გამკლავებისა და მოსწავლეების ინდივიდუალური საჭიროებების აღქმის უნარს წარმოაჩენთ, რაც, თავის მხრივ, უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე, სანდოობასა და კომპეტენციის მაღალ ხარისხზე მეტყველებს.

Სტიპენდიები, ჯილდოები, პუბლიკაციები

მასწავლებლის ასისტენტის რეზიუმეში სტიპენდიების, ჯილდოებისა და პუბლიკაციების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა, უპირველეს ყოვლისა, თქვენს თვალსაჩინო ინტელექტუალურ შესაძლებლობებსა და აკადემიური სრულყოფილებისადმი სწრაფვას უსვამს ხაზს.

👉 აღნიშნული სექცია თქვენი სანდოობისა და გამოცდილების წარმოჩენით ცხადყოფს, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეთ სამეცნიერო დისკუსიებში და ამ წვლილისთვის შესაბამისი აღიარება მოიპოვეთ.

ეს ყოველივე, კი, თქვენი, როგორც მასწავლებლის ასისტენტის განსაკუთრებულ პოტენციალზე მეტყველებს და ამტკიცებს, რომ სასწავლო გარემოზე დადებითი ზემოქმედების გზით შეგიძლიათ წვლილი შეიტანოთ მომავალი თაობების აღზრდაში.

Როგორ მოვაწყოთ უნარ-ჩვევების სექცია

მასწავლებლის ასისტენტის ვაკანსიისთვის შესაფერისი უნარების შერჩევა მეტად საპასუხისმგებლო საქმეა. გირჩევთ, რეზიუმეს ამ ნაწილს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ და ეფექტურად მოარგოთ ის ვაკანტური პოზიციის მოთხოვნებს.

📌 რჩევა: რეზიუმეს შეფასებისას, დამსაქმებლები მთავარ აქცენტს ხისტი და რბილი უნარების იდეალურ ბალანსზე აკეთებენ. სწორედ ამიტომ, მათი კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად აუცილებელია თქვენი რეზიუმე ორივე კატეგორიის უნარ-ჩვევებს შესაბამისი რაოდენობით მოიცავდეს.

ხისტი უნარები

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • საგანმანათლებლო Პროექტების მართვა
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • გამართულად წერისა და რედაქტირების უნარი
 • კვლევის წარმოების უნარები
 • მონაცემთა ანალიზის უნარი

რბილი უნარები

 • სწაფი ადაპტაციის უნარი
 • ეფექტური კოლაბორაცია
 • დეტალებზე ორიენტაციის უნარი
 • სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 • პრობლემების ეფექტურად გადაჭრა
 • დროის ეფექტურად მართვა
 • კრიტიკული აზროვნება

პროფესიონალური შეჯამება

ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ რეზიუმეს შეფასებისას დამსაქმებელთა უმრავლესობა მთავარ აქცენტს პროფესიონალური შეჯამების ნაწილზე აკეთებს.

აღნიშნული სექცია სრული სიცხადით წარმოაჩენს თქვენს შესაძლებლობებს და იმ კონკურენტულ უპირატესობებს, რომელთა მხედველობაში მიღებაც დამსაქმებელს საუკეთესო კადრის შერჩევაში ეხმარება.

📌 რჩევა: რეზიუმეს შეჯამება ხაზს უნდა უსვამდეს თქვენს რელევანტურ გამოცდილებას, უნარებსა და მიღწევებს. ის არ უნდა შეიცავდეს 3-4 წინადადებაზე მეტს და თქვენი პიროვნების საუკეთესოდ წარმოსაჩენად სრულად უნდა იყოს მორგებული ვაკანტური პოზიციის მოთხოვნებზე.
✔️ რეზიუმეს შეჯამების სწორი მაგალითი
საკუთარ საქმეზე შეყვარებული, პროფესიული განვითარების უსაზღვრო სურვილით შთაგონებული მასწავლებლის ასისტენტი 3 წლიანი გამოცდილებითა და თვალსაჩინო აკადემიური მიღწევებით. საუკეთესო საგანმანათლებლო სტანდარტების საფუძველზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციით  შემიძლია ვმართო სასწავლო პროცესი და ხელი შევუწყო მოსწავლეების საუკეთესო პიროვნებებად ჩამოყალიბებას.
❌ რეზიუმეს შეჯამების არასწორი მაგალითი
მასწავლებლის ასისტენტად მუშაობა ჩემი მოწოდებაა! მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება და პროფესიასთან დაკავშირებული ენთუზიაზმი საუკეთესო კანდიდატად მაქცევს! უპირატესობას ვანიჭებ კერძო სკოლაში მუშაობას, რადგან ვთვლი, რომ ეს გარემო ჩემს პროფესიულ ამბიციებს საუკეთესოდ შეესაბამება.

Ძირითადი რჩევები და რეკომენდაციები

 • რეზიუმეს შესავალ ნაწილში, თქვენს სახელსა და საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად აუცილებლად წარმოადგინეთ პროფესიული სათური.
 • მეტი დამაჯერებლობისთვის, თქვენი გამოცდილების მტკიცებულებებად რაოდენობრივი და ფაქტობრივი ინფორმაცია გამოიყენეთ.
 • უნარ-ჩვევების სექციაში მითითებული პროფესიული და პიროვნული მახასიათებლები ხისტი და რბილი უნარების ქვეკატეგორიებად წარმოადგინეთ.
 • სამუშაო გამოცდილების არ ქონის შემთხვევაში მთავარი აქცენტი თქვენს აკადემიურ კვალიფიკაციაზე, მოხალისეობრივ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებზე გააკეთეთ.
 • CV მასწავლებლის ასისტენტის ვაკანსიას მოარგეთ და ეცადეთ მხოლოდ რელევანტური ინფორმაციის მითითებით წარმოაჩინოთ თქვენი კვალიფიკაცია. რეზიუმეს არასაჭირო ინფორმაციით გადატვირთვა მხოლოდ გაურკვევლობას გამოიწვევს.
 • ვინაიდან მასწავლებლის ასისტენტად მუშაობა გამართულ წერით და ზეპირ კომუნიკაციას გულისხმობს, სასურველია რეზიუმეს მომზადებისას სათანადო ყურადღება დაუთმოთ ინფორმაციის აკადემიური სტილით წარმოჩენას და თავიდან აირიდოთ გრამატიკული და ორთოგრაფიული შეცდომები.

არ დაგავიწყდეთ სამოტივაციო წერილი

მასწავლებლის ასისტენტი CV

ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ რეზიუმე დამატებითი ენთუზიაზმისა და ემოციური დამოკიდებულების გამოხატვის გარეშე, მხოლოდ ობიექტურად აჯამებს თქვენ მიერ გავლილ პროფესიულ გზას.

რეზიუმესგან განსხვავებით, სამოტივაციო წერილი შესაძლებლობას გაძლევთ მოტივაციით შთაგონებული ფრაზებით გამოხატოთ თქვენი ინტერესი სასურველი პოზიციისადმი და  უფრო მტკიცედ დაარწმუნოთ დამსაქმებელი რომ სამართლიანად იმსახურებთ ვაკანტური პოზიციის დაკავებას.

🎁 წარმატებისკენ მიმვალ გზაზე, საუკეთესო პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე მომზადებული ჩვენი რეზიუმეს მაგალითები უპირობოდ დაგეხმარებათ სასურველი პოზიციის დაკავებაში!

თქვენი კომპეტენციისა და შესაძლებლობების სათანადოდ წარმოსაჩენად შესაფერისი ფორმატის შესარჩევად აუცილებლად გადახედეთ  ჩვენს საუკეთესო შაბლონებს და თავადვე დარწმუნდებით, რომ შესაბამისი ინიციატივის გამოჩენის შემთხვევაში თავად სამყაროც შეგიწყობთ ხელს ოცნების ასრულებაში!

კითხვები და პასუხები

მასწავლებლის ასისტენტის პროფესიასთან დაკავირებული რა სამომავლო პერსპექტივები არსებობს?

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, მასწავლებლის ასისტენტის როლი სასწავლო პროცესში ციფრული ხელსაწყოებისა და პლატფორმების ინტეგრირებისთვის სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. მასწავლებლის ასისტენტები მომავალში ონლაინ დისკუსიების წარმართვაზე, ვირტუალური დავალებების მენეჯმენტსა და სასწავლო პროცესის ტექნიკურ მხარდაჭერაზე იქნებიან პასუხისმგებლები.

ვინაიდან განათლება უფრო პერსონალიზებული და მოსწავლეზე ორიენტირებული ხდება, მასწავლებლის ასისტენტის როლი სტუდენტების ინდივიდუალური და ინკლუზიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად უმნიშვნელოვანესი გახდება.

რა პროფესიული გამოწვევები ახლავს თან მასწავლებლის ასისტენტის პროფესიას?

მასწავლებლის თანაშემწეს მოსწავლეებთან პოზიტიური ურთიერთობის დამყარებასთან ერთად კლასში დისციპლინის შენარჩუნებაც ევალება. სწორი ბალანსის დაცვა კი, დაგვეთანხმებით, საკმაოდ რთულია.

მასწავლებლის თანაშემწეს ხშირად მრავალ პასუხისმგებლობასთან ერთდროულად გამკლავება, მოსწავლეების ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილება და სასწავლო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვა უწევს. აქედან გამომდინარე, დროის ეფექტურად მართვა შესაძლოა პროფესიისთვის დამახასიათებელი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყოს.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...