კონსულტანტის  CV: დეტალური გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმესთვის 

XXI საუკუნისთვის დამახასიათებელმა განვითარების ტემპმა კონსულტანტის პოზიცია აქტუალურ პროფესიათა რიგს მიაკუთვნა! კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებული უნიკალური ბუნება ბიზნესის განვითარებასა და სტრატეგიულ მხარდაჭერასთან ერთად, საოპერაციო პროცესების ოპტიმიზაციასა და ორგანიზაციულ რესტრუქტურიზაციას გულისხმობს.

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები

კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად და ბაზრის განვითარებად დინამიკასთან ადაპტირებისთვის კომპანიები სულ უფრო ხშირად ეყრდნობიან კონსულტანტების ცოდნასა და გამოცდილებას. ეს ფაქტი კონსულტანტის პროფესიას თანამედროვე ბიზნეს ლანდშაფტის განუყოფელ ნაწილად აქცევს!

🎁 იმისთვის, რომ სხვა კანდიდატებთან მიმართებით მნიშვნელოვანი კონკურენტულ უპირატესობა მოიპოვოთ, საჭიროა საუკეთესო სტანდარტების დაცვით შექმნათ კონსულტანტის CV, რომელიც სრულყოფილად წარმოაჩენს თქვენს პროფესიულ კომპეტენციასა და შესაძლებლობებს!

კონსულტანტი CV

Სარჩევი

კონსულტანტი CV – ეფექტური მაგალითი

👇 წარმოგიდგენთ კონსულტანტის CV-ს ნიმუშს, რომელიც სრულფასოვნად წარმოაჩენს თქვენს უნიკალურ კომპეტენციებს და კონკურენტული უპირატესობების ხაზგასმის საფუძველზე ზრდის თქვენთვის სასურველი პოზიციის დაკავების შესაძლებლობას:

გიორგი აბაშიძე
ბიზნეს კონსულტანტი
+995 555 123123
giorgiabashidze@email.com
თბილისი, საქართველო
Linkedin.com/in/giorgiabashidze

პროფესიული შეჯამება
“საინვესტიციო კომპანიებში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილების მქონე კვალიფიციური კონსულტანტი. ბიზნესის სტრატეგიულ მხარდაჭერასთან ერთად, ეფექტურად შემიძლია საოპერაციო პროცესების ოპტიმიზაცია და კომპანიის ციფრული ტრანსფორმაციის წარმართვა. თქვენი კომპანიის გარდაუვალი წარმატებისთვის უზრუნველვყოფ ბაზრის დინამიკის ანალიზს განვითარებადი ტენდენციების შესაბამისად.”

სამუშაო გამოცდილება 
ბიზნეს კონსულტანტი
საინვესტიციო ფონდი “რაშმონდი”
სექტემბერი 2017 – ივნისი 2023

 • ფონდის მმართველ გუნდთან თანამშრომლობის საფუძველზე აქტიური წვლილი შემქონდა სტრატეგიული ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;
 • ვთანამშრომლობდი ფონდის ორგანიზაციული სტრუქტურის ყოველ საფეხურთან და მათი საჭიროებების გააზრების საფუძველზე ვაძლევდი მმართველ გუნდს შესაბამის კონსულტაციას;
 • IT სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ვიღებდი მონაწილეობას საინვესტიციო ფონდის ციფრული ტრანდფორმაციის პროცესში.

განათლება
ბიზნეს ადმინისტრირებისა და ციფრული ტექნოლოგიების მართვის მაგისტრი, მიუნხენის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, გერმანია (2016-2018)
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2016-2018)
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ოპერაციების მენეჯმენტში, თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველო (2012-2016)

ხისტი უნარები

 • მონაცემთა ანალიზი
 • პროექტების მენეჯმენტი
 • ფინანსური მოდელირება
 • პრობლემის იდენტიფიცირება
 • კრიტიკული აზროვნება
 • ინოვაციური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი
 • დაინტერესებულ მხარეებზე ზემოქმედების უნარი
 • ბაზრის დინამიკისა და განვითარებადი ტენდენციების მიმართ ადაპტირება

რბილი უნარები

 • ლიდერული თვისებების დემონსტრირება
 • გუნდური მუშაობა
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • დროის მენეჯმენტი
 • ემოციური ინტელექტი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • მუდმივი განვითარებისადმი სწრაფვა
 • პროფესიული ეთიკა და კეთილსინდისიერება

ტრენინგები და კურსები

 • “ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია და ორგანიზაციული ბრენდინგი” – საერთაშორისო განვითარების ცენტრი, 2023 წლის ივნისი
 • “ციფრული ტრანსფორმაცია და კიბერუსაფრთხოება” – ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა, 2023 წლის თებერვალი
 • “სტრატეგიული კომუნიკაციები და ადამიანური რესურსების მართვა” – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ცენტრი, 2020 წლის სექტემბერი.
 • “დროის ეფექტური მართვა” – აზროვნების აკადემია, 2023 წლის ივნისი

სერტიფიკატები

 • 2017 წელი – პროექტების მართვის ინსტიტუტის (PMI) პროფესიული სერტიფიკატი;
 • 2023 წელი – ბიზნესის ანალიტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის (IIBA) პროფესიული სერთიფიკატი;
 • 2021 წელი – მენეჯმენტის საკონსულტაციო ინსტიტუტების საერთაშორისო საბჭოს (ICMCI) სერტიფიცირებული ბიზნეს მენეჯერი;

კომპიუტერული უნარები

 • Salesforce
 • QuickBooks
 • Power BI
 • Google Sheets
 • Trello
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Power Automate

ჰობები და ინტერესები

 • კითხვა
 • ჭადრაკის თამაში
 • მოგზაურობა

ენები

 • ინგლისური (C1)
 • გერმანული (B2)

დასაქმების სფეროები კონსულტანტებისთვის საქართველოში

საქართველო კონსულტანტებს დასაქმების მრავალფეროვან შესაძლებლობებს სთავაზობს სხვადასხვა სფეროსა და ინდუსტრიაში. ბოლო წლებში, სტაბილურად იზრდება მოთხოვნა კონსულტანტებზე, რადგან სულ უფრო მეტი კომპანია ეძებს ექსპერტს ბიზნეს ოპერაციების გასაუმჯობესებლად და კორპორატიული მიზნების მისაღწევად.

👉 ბიზნეს კონსულტანტები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ საქართველოში მოღვაწე ადგილობრივი და საერთაშორისი კომპანიების წარმატებაში. კომპანიებისთვის მათ მიერ შეთავაზებული სერვისები ბაზრის ანალიზს, ფინანსურ დაგეგმვასა და ორგანიზაციულ რესტრუქტურიზაციას გულისხმობენ.

👉 სერვის კონსულტანტებზე მოთხოვნა საქართველოში განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორში შეიმჩნევა. მომხმარებელთა მომსახურების სრულყოფილებასთან ერთად, ხარისხის მართვასა და სტუმრების საერთო გამოცდილების გაუმჯობესებას გულისხმობს.

👉 გაყიდვების კონსულტანტებს რაც შეეხება,  მათ დასაქმების დიდი პერსპექტივა აქვთ, განსაკუთრებით ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიც უძრავი ქონება და საცალო ვაჭრობაა. ამ სფეროში დასაქმებული კონსულტანტები ბიზნესს გაყიდვების სტრატეგიების გაუმჯობესებაში, მომხმარებელთა მოზიდვასა და შემოსავლების გენერირებაში ეხმარებიან.

Შექმენით კონსულტანტის ეფექტური CV ნაბიჯ-ნაბიჯ

თქვენი პროფესიული წარმატების ხელშეწყობის მიზნით, CV-ს შექმნასთან დაკავშირებული საუკეთესო სტანდარტების გათვალისწინებით მოვამზადეთ კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება უდავოდ  დაგეხმარებათ სასურველი პოზიციის დაკავებაში.

 • წარმოადგინეთ მხოლოდ პროფესიისთვის რელევანტური პროფესიული კვალიფიკაცია:სასურველი პოზიციის დასაკავებლად აუცილებელია რეზიუმეში მხოლოდ კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებულ რელევანტურ უნარებსა და კვალიფიკაციებზე გაამახვილოთ ყურადღება.იმის გათვალისწინებით, რომ ხშირად დამსაქმებლის ძირითად მოთხოვნებს ვაკანტური პოზიციის აღწერაში მითითებული ფრაზები განსაზღვრავს, მნიშვნელოვანია ყურადღებით გაეცნოთ მას და თქვენი CV სწორედ ამ საკვანძო ფრაზებზე დაყრდნობით შეუსაბამოთ პოზიციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
 • კონკურენტუნარიანად შეაფასეთ თქვენი მიღწევები:თქვენს განათლებასა და პროფესიულ გამოცდილებაზე საუბრისას მთავარი აქცენტი კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებულ რელევანტურ მიღწევებზე გააკეთეთ.სასურველია რეზიუმეში წარმოადგინოთ ის ინფორმაცია, რომელიც სასწავლო კურსების ფარგლებში მიღებულ სერტიფიკატებთან ერთად თქვენს უნიკალურ ცოდნასა და გამოცდილებას გაუსვამს ხაზს.
 • რაოდენობრივად განსაზღვრეთ მიღწევები: გამოიყენეთ რიცხვები და მეტრიკა თქვენი წარმატების რაოდენობრივად წარმოსაჩენად და ხაზი ისეთ პროფესიულ მიღწევებს გაუსვით, როგორიც ხარჯების დაზოგვა ან შემოსავლების ზრდაა. ამ გზით ნათლად წარმოაჩენთ იმ ხელშესახებ გავლენას, რომელიც კომპანიაში თქვენს წარმატებულ მუშაობას ჰქონდა.
 • გახადეთ თქვენი რეზიუმე პრეზენტაბელური:რეზიუმეს შინაარსთან ერთად ინფორმაციის ეფექტურად აღსაქმელად მისი სწორად სტრუქტურირება მეტად მნიშვნელოვანია. სასურველია რეზიუმეს მომზადების პროცესში პუნქტები და სათაურები გამოიყენოთ. აგრეთვე, გირჩევთ სათანადო დრო დაუთმოთ გრამატიკული ან ორთოგრაფიული შეცდომების შესწორებას.

Სექციების სწორი თანმიმდევრობა

ერთი შეხედვით, შესაძლოა სექციების ოპტიმალური განლაგება კომპლექსურ ამოცანად ჟღერს, თუმცა ჩვენი რეკომენდაციები დაგეხმარებათ ეფექტურად გაუმკლავდეთ CV-ს სტუქტურირებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს.

👇 კონსულტანტის რეზიუმეს მომზადებისას სასურველია, ჩვენ მიერ რეკომენდებულ ფორმატს დაეყრდნოთ:

 • რეზიუმეს შესავალ ნაწილში საკონტაქტო ინფორმაცია და პროფესიული სათაური წარმოადგინეთ:
  • ელ-ფოსტა;
  • ტელეფონის ნომერი;
  • ადგილმდებარეობა;
  • პროფესიული სოციალური ქსელის ან პერსონალური ბლოგის ბმული;
 • რეზიუმეში განათავსეთ პროფესიული შეჯამება;
 • ისაუბრეთ სამუშაო გამოცდილებაზე;
 • სრულყოფილად აღწერეთ მიღებული განათლება;
 • ხისტი და რბილის კატეგორიების მეშვეობით წარმოაჩინეთ პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები;
 • ნუ დაივიწყებთ დამატებითი სექციების გრაფას (უცხო ენების ცოდნა, კომპიუტერული უნარები, სერტიფიკატები, ტრენინგები და კურსები, ჰობები და ინტერესები).

Შთამბეჭდავი ფორმატი და სტრუქტურა

კონსულტანტი CV

რეზიუმეს ფორმატის შერჩევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება თქვენს კონკრეტულ  საჭიროებებსა და კარიერულ მიზნებს უნდა ეფუძნებოდეს.

👇სწორედ ამიტომ გირჩევთ ყურადღებით გაეცნოთ ჩვენ მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას და მათი გონივრული ანალიზის საფუძველზე გადაწყვიტოთ რომელი ფორმატია თქვენთვის შესაფერისი.

 • ქრონოლოგიური ფორმატისაკონსულტაციო სფეროსთან დაკავშირებულ სამუშაო ისტორიას ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით წარმოაჩენს და ხაზს თქვენს კარიერულ განვითარებასთან ერთად პროფესიული სრულყოფისადმი სწრაფვასაც უსვამს.ეს ფორმატი შესაფერისია იმ კანდიდატებისთვის, რომელთა თანმიმდევრული სამუშაო გამოცდილება პროფესიული ზრდის უწყვეტ პროცესს წარმოაჩენს.
 • ფუნქციური ფორმატითქვენს უნარებსა და კვალიფიკაციაზე ორიენტირებით გაძლევთ საშუალებას ხაზგასმით აღნიშნოთ თქვენი ძირითადი კომპეტენციები და აჩვენოთ დამსაქმებელს, რომ ეფექტურად შეგიძლიათ როგორც ბაზრის განვითარებადი ტენდენციებისადმი ადაპტირება, აგრეთვე მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი.აღნიშნული ფორმატი შესაბამისი უნარების, მაგრამ თანმიმდევრული საკონსულტაციო გამოცდილების არ მქონე კანდიდატებისთვისაა შესაფერისი.
 • შერეული ფორმატი შერეული ფორმატი ქრონოლოგიური და ფუნქციური ფორმატების ელემენტებს აერთიანებს და თქვენი უნარების, მიღწევებისა და სამუშაო ისტორიის ყოვლისმომცველ მიმოხილვას გვთავაზობს.ეს ფორმატი განკუთვნილია გამოცდილი კონსულტანტებისთვის, რომლებსაც თავიანთი უნარების ხაზგასმა და მრავალწლიანი გამოცდილების დემონსტრირება ერთდროულად სურთ.
🎁 დარწმუნდით, რომ თქვენ მიერ შერჩეული ფორმატი საუკეთესოდ შეესაბამება კონკრეტული საკონსულტაციო როლის მოთხოვნებს და ეფექტურად გამოკვეთს თქვენ შესაძლებლობებს.

Სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

თქვენი გამოცდილებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის სრულყოფილად წარმოჩენის მიზნით, მნიშვნელოვანია კონსულტანტის რეზიუმე ლაკონურად აღწერდეს თქვენს პიროვნებასთან დაკავშირებულ ობიექტურ ინფორმაციას.

👉 გიზიარებთ რელევანტურ მაგალითს, რომელიც ეფექტურად წარმოაჩენს კონსულტანტის პროფესიულ სათაურსა და საკონტაქტო ინფორმაციას:

✔️ კარგი სათაურის მაგალითი
გიორგი ბერიძე
ბიზნეს კონსულტანტი
+995 555 123 123
giorgiberidze@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedin.com/in/giorgiberidze
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი
გიორგი ბერიძე
კონსულტანტი
სამუშაო გამოცდილება – კომპანია ,,Work Site Construction”
+995 555 123 123
gika-website-123@email.com
Personal website – advice@edu. site
Social site – linkedin.com/in/giorgiberidze
დავით აღმაშენებლის გამზირი N12, თბილისი, საქართველო

პროფესიონალური შეჯამება

პროფესიონალური შეჯამების ნაწილი ლაკონურად და ამომწურავად უნდა მოიცავდეს კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებულ რელევანტურ საკითხებს და სრულყოფილად უნდა ახდენდეს თქვენი შესაძლებლობების დემონსტრირებას.

📌 რჩევა: საუკეთესო შემთხვევაში, პროფესიული შეჯამება ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს იმაზე, თუ რამდენად შესაფერისი კადრი ხართ კონკრეტული თანამდებობისთვის და რა სარგებელს მოუტანს თქვენი ცოდნა და გამოცდილება კომპანიას.
✔️ შეჯამების სწორი მაგალითი
საინვესტიციო კომპანიებში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილების მქონე კვალიფიციური კონსულტანტი. ბიზნესის სტრატეგიულ მხარდაჭერასთან ერთად, ეფექტურად შემიძლია საოპერაციო პროცესების ოპტიმიზაცია და კომპანიის ციფრული ტრანსფორმაციის წარმართვა. თქვენი კომპანიის გარდაუვალი წარმატებისთვის უზრუნველვყოფ ბაზრის დინამიკის ანალიზს განვითარებადი ტენდენციების შესაბამისად.
❌ შეჯამების არასწორი მაგალითი
მე გახლავართ გიორგი ასათიანი. ჩემი პროფესიული გამოცდილება კონსულტანტის პოზიციაზე მუშაობის 5 წლიან ისტორიას მოიცავს. პროფესიული განვითარების პარალელურად ვმართავ ჩემს personal website-ს სახელწოდებით myadvice-site და სტარტაპებისთვის უანგაროდ გავცემ ბიზნესის მართვასთან დაკავშირებილ რჩევებს. შემიძლია ვიმუშაო როგორც on-site აგრეთვე off-site. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება ნებისმიერი კომპანიის წარმატების გარანტი გახდება!

გჭირდებათ ფოტოსურათი კონსულტანტის რეზიუმეში?

დასაქმებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება სრულად უნდა ეფუძნებოდეს კანდიდატის კვალიფიკაციას, უნარებსა და გამოცდილებას.

პერსონალური ფოტოს რეზიუმეში გამოყენებით კი შესაძლოა დამსაქმებლის ყურადღება თქვენი პროფესიული შესაძლებლობების ნაცვლად, თქვენმა ვიზუალურმა მხარემ და მასთან დაკავშირებულმა ნიუანსებმა მიიქციოს.

💡 ფაქტი: პროფესიულ კვალიფიკაციასა და მიღწევებზე ფოკუსირება კონსულტანტის როლისადმი შესაფერისობის წარმოსაჩენად ყველაზე აქტუალურ და ობიექტურ გზად რჩება.
📌 რჩევა: თქვენი გადაწყვეტილება რეზიუმეში პერსონალური ფოტოს გამოყენების შესახებ მიკერძოებისა და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების შეფასებას უნდა ეფუძნებოდეს. და მაინც, თუ თვლით, რომ ფოტოს გამოყენება თქვენი წარმატების შანსებს მნიშვნელოვნად გაზრდის, გირჩევთ სათანადოდ შეარჩიოთ ფოტო, რომელიც პროფესიონალურად წარმოაჩენს თქვენს პიროვნებას.

სამუშაო გამოცდილება

სამუშაო გამოცდილების ქონა კონსულტანტის პოზიციის დასაკავებლად  მნიშვნელოვანია, რადგან აღნიშნული ინფორმაცია კანდიდატის პრაქტიკულ ცოდნას, პროფესიასთან დაკავშირებულ გამოცდილებასა და საქმიანობის ეფექტურად შესრულებისთვის საჭირო უნარებს წარმოაჩენს.

👉 სამუშაო გამოცდილება კონსულტანტებს რთულ ბიზნეს გამოწვევებთან გამკლავებაში, კლიენტებთან ეფექტურ თანამშრომლობასა და პოზიტიური შედეგების მიღწევაში ეხმარება.

სწორედ ამიტომ, პროფესიული კომპეტენციის სრულყოფილად წარმოსაჩენად მნიშვნელოვანია რეზიუმე კონკრეტულ ინდუსტრიას ან სექტორს მოარგოთ.

📌 რჩევა: სამუშაო გამოცდილებაზე საუბრისას ეცადეთ მკაფიოდ წარმოაჩინოთ თქვენი გამოცდილების ფართო სპექტრი და ხაზი იმ მრავალფეროვან პროექტებს გაუსვათ, რომლის ფარგლებშიც წარმატებით მოახერხეთ საქმიანი ურთიერთობების დამყარება და პარტნიორებთან ეფექტური კომუნიკაცია.

👇 თეორიული ინფორმაციის პრაქტიკულად გასააზრებლად, წარმოგიდგენთ კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებული სამუშაო გამოცდილების ორ სპეციფიკურ მაგალითს.

მაგალითი 1

სივრცის კონსულტანტი
სსიპ “იუსტიციის სახლი”
სექტემბერი 2021 – ივნისი 2023

 • ვარეგულირებდი მოქალაქეთა მარშრუტს და მოქალაქეების შესაბამისი მიმართულებით გადასამისამართებას ვუზრუმველყოფდი;
 • განვსაზღვრავდი მოქალქეთა მოთხოვნებს და ეფექტურად ვახდენდი მათთვის პირველადი კონსულტაციის გაწევას.
 • მოქალაქეებს სასურველ სერვისთან დაკავშირებულ პროცედურებს განვუმარტავდი და საჭირო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ვუწევდი კონსულტაციის;
 • მოქალაქეებს ავტომატიზირებულ სისტემებთან მუშაობისას ვეხმარებოდი და მათი საერთო გამოცდილების გაუმჯობესებას ვუზრუნველყოფდი.
მაგალითი 2

ციფრული კონსულტანტი
სს “ლიბერთი ბანკი”
ოქტომბერი 2019 – ივნისი 2021

 • ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ვუწევდი მომხმარებლებს სწრაფ, ეფექტურ და თავაზიან მომსახურებას;
 • მომხმარებელთათვის პირველადი კონსულტაციის გაწევის შემდეგ ვამისამართებდი მათ კონკრეტული მიმართულების სპეციალისტთან;
 • ინტერესის შემთხვევაში მომხმარებლებს ვაცნობდი და ვთავაზობდი სხვადასხვა საბანკო პროდუქტს.
 • საჭიროების შემთხვევაში კლიენტს ვეხმარებოდი საბანკო პროდუქტის შეძენისას საჭირო განაცხადის შევსებაში.

აკადემიური და პროფესიული განათლება

კონსულტანტები წარმოადგენენ განსაკუთრებული რეპუტაციის მქონე სანდო მრჩევლებს, რომელთა ექსპერტული ცოდნა კომპანიებსა და ცალკეულ ადამიანებს კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღებაში ეხმარება.

Სწორედ ამიტომ, ძლიერი საგანმანათლებლო ფონი ამ როლის საუკეთესოდ მოსარგებად საჭირო მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

📌 რჩევა: რეზიუმეს განათლების სექციაში მნიშვნელოვანია ხაზგასმით აღნიშნოთ როგორც თქვენი უმაღლესი განათლების დონე (მაგ., ბაკალავრი, მაგისტრი) აგრეთვე სფერო, რომელშიც ის მოგენიჭათ (მაგ., ბიზნესი, ფინანსები ან ინჟინერია).
🎁 დამსაქმებელთა უმრავლესობა კვალიფიციურ და მცოდნე კონსულტანტს ეძებს, შესაბამისად, კონსულტანტის რეზიუმეში ყოვლისმომცველი განათლების სექციის წარმოდგენით შეგიძლიათ ეფექტურად წარმოაჩინოთ თქვენი პროფესიული კვალიფიკაცია და პოტენციური დამსაქმებლების ყურადღება მიიპყროთ.
👉 ზემოაღნიშნული ინფორმაციის უკეთ გასააზრებლად გთავაზობთ კონსულტანტის რეზიუმესთვის რელევანტურ სექციას, რომ სრულფასოვნად აღწერს აპლიკანტის პროფესიულ განათლებას.

მაგალითი 1

ბიზნეს ადმინისტრირებისა და ციფრული ტექნოლოგიების მართვის მაგისტრი, მიუნხენის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, გერმანია (2016-2018)
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2016-2018)
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ოპერაციების მენეჯმენტში, თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველო (2012-2016)

მაგალითი 2

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საქართველო
2022 წლის სექტემბერი – 2023 წლის მაისი

შესაბამისი კურსები:

 • ბაზრების განვითარება;
 • ბიზნესის ღირებულების შეფასება;
 • ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების შესწავლა და გაუმჯობესება;
 • ორგანიზაციის მარკეტინგის გეგმა;
 • ტექნოლოგიები და ოპერაციების მართვა.

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2018 წლის სექტემბერი – 2022 წლის ივნისი

შესაბამისი კურსები:

 • შესავალი ფინანსურ აღრიცხვაში;
 • ბიზნესის ეთიკა;
 • მენეჯერული ეკონომიკა;
 • ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საფუძვლები;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები;

კონსულტანტისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები

კონსულტანტი CV

განურჩევლად იმისა თუ რომელ კონკრეტულ სფეროსა და ინდუსტრიაში  გსურთ სპეციალიზაცია, შესაბამისი უნარების რეზიუმეში წარმოდგენას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.

👉 კონსულტანტებს საექსპერტო რჩევების მისაღებად, რთული ორგანიზაციული პრობლემების გადასაჭრელად და პოზიტიური ცვლილებების ინიცირებისთვის მიმართავენ ადამიანები. შესაბამისად,  კონსულტანტებისთვის თანაბრადაა მნიშვნელოვანი როგორც ხისტი, აგრეთვე რბილი უნარების ქონა.

ხისტი უნარები

 • მონაცემთა ანალიზი
 • პროექტების მენეჯმენტი
 • ფინანსური მოდელირება
 • პრობლემის იდენტიფიცირება
 • კრიტიკული აზროვნება
 • ინოვაციური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი
 • დაინტერესებულ მხარეებზე ზემოქმედების უნარი
 • ბაზრის დინამიკისა და განვითარებადი ტენდენციების მიმართ ადაპტირება

რბილი უნარები

 • ლიდერული თვისებების დემონსტრირება
 • გუნდური მუშაობა
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • დროის მენეჯმენტი
 • ემოციური ინტელექტი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • მუდმივი განვითარებისადმი სწრაფვა
 • პროფესიული ეთიკა და კეთილსინდისიერება

დამატებითი სექციები

კონსულტანტის რეზიუმეში დამატებითი სექციების წარმოდგენა აძლიერებს თქვენს სანდოობას, განგასხვავებთ სხვა აპლიკანტებისგან და თქვენი პროფესიული პროფილის ყოვლისმომცველი სურათის შექმნას უზრუნველყოფს.

ეს შესაძლებლობას გაძლევთ ეფექტურად წარმოაჩინოთ როგორც სპეციალიზებული გამოცდილება, აგრეთვე, ძირითადი საკონსულტაციო უნარების მიღმა არსებული თქვენი მიღწევები. მაგალითად:

 • ბიზნეს კონსულტანტმა შესაძლოა ხაზი გაუსვას ინდუსტრიისთვის რელევანტურ სერთიფიკატებს, წარმატებულ პროექტებს ან ბიზნესის განვითარების ინიციატივებს.
 • სერვისის კონსულტანტს რაც შეეხება, მას შეუძლია ყურადღება მომხმარებელთა კმაყოფილების რეიტინგებსა და კლიენტების შეფასებებზე გააკეთოს.
📌 რჩევა: საკონსულტაციო მიმართულებით, უნარების მრავალფროვანი სპექტრის ქონა შესაძლოა მთავარი კონკურენტული უპირატესობაც კი გახდეს თქვენთვის. ეცადეთ სრულყოფილად წარმოადგინოთ ყველა ის ღირებული კომპეტენცია, რომელიც პროფესიასთან თქვენს შესაბამისობას გაუსვამს ხაზს.

უცხო ენების ცოდნა

კონსულტანტის რეზიუმეში უცხო ენების სექციის სრულყოფილი წარმოდგენა უდიდეს მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე გლობალურ ბიზნეს ლანდშაფტში.

კონსულტანტის პროფესია, შესაძლოა სხვადასხვა სფეროს (მაგ., ბიზნესი, მომსახურება, გაყიდვები) მოიცავდეს, თუმცა თითოეულ შემთხვევაში ეფექტური კომუნიკაცია უცხოელ პარტნიორებთან ან მომხმარებლებთან, არსებითად მნიშვნელოვანია.

👉 ურთიერთდაკავშირებულ სამყაროში, კონსულტანტები ხშირად თანამშრომლობენ საერთაშორისო კლიენტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან. შესაბამისად, უცხო ენების ცოდნა ხელს უწყობს უფრო ეფექტურ მოლაპარაკებებს, პრობლემების გადაჭრასა და ახალი ბიზნეს ურთიერთობების დამყარებას.

გარდა ამისა, ისეთ სფეროში, როგორიც, მაგალითად, ბიზნეს კონსულტაციაა, ხშირად კომპანიის ძირითადი მიზანია ბაზრის გაფართოება და გლობალიზაცია. მრავალენოვანი კადრის ყოლა კი ამ მიზანს თავისთავად მატებს მეტ სიცხადეს.

სწორედ ამიტომ, კომპანიები ეძებენ კონსულტანტებს, რომლებსაც შეუძლიათ გადალახონ ენობრივი ბარიერები და გაზარდონ წარმატების ალბათობა საერთაშორისო ბაზარზე.

👇 უცხო ენებთან დაკავშირებული კომპეტენციის სრულყოფილად წარმოსაჩენად  სასურველია უპირატესობა ჩვენ მიერ რეკომენდირებულ ფორმატს მიანიჭოთ:

 • მშობლიური
 • თავისუფლად ფლობა (C1 ან B2)
 • შუალედური დონე (B1)
 • Საბაზისო (A2)

Სერტიფიკატები

სერთიფიკატები კონსულტანტის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების ხელშესახებ მტკიცებულებას წარმოადგენს. Ეს არის დოკუმენტი, რომელცი წარმოჩენს ინდივიდის ერთგულებას პროფესიული განვითარებისადმი და ხაზს უსვამს მის სურვილს, შეიძინოს სპეციალიზებული ცოდნა და უნარები შესაბამის სფეროში.

🎁 სერთიფიკატები მეტ სანდოობას გმატებთ და თქვენი, როგორც კონსულტანტის პროფესიულ რეპუტაციას აძლიერებს.

სერთიფიკატების რეზიუმეში წარმოდგენა სრულყოფილებისადმი თქვენს ერთგულებას უსვამს ხაზს და კონსულტანტის, როგორც სანდო მრჩევლისა და ექსპერტის პოზიციას აძლიერებს.

ტრენინგები და კურსები

კონსულტანტი CV

ტრენინგებსა და კურსებში მონაწილეობა კონსულტანტს საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების ფართო სპექტრის ჩამოყალიბებაში ეხმარება და უახლესი ტენდენციების, ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების შესახებ აწვდის ინფორმაციას.

თანამედროვე ტენდენციები ცხადყოფს, რომ კომპანიებისთვის სწორედ ისეთი კონსულტანტების შერჩევაა პრიორიტეტი, რომლებსაც მრავალფეროვანი უნარები და ცოდნის შესაბამისი საფუძველი გააჩნიათ.

👉ტრენინგებისა და კურსების რეზიუმეში წარმოდგენით თქვენ ხაზს პროფესიული განვითარებისა და უწყვეტი სწავლისადმი ერთგულებაზე გაუსვამთ.

კომპიუტერული უნარები

თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ სამყაროში, კომპიუტერული უნარების რეზიუმეში წარმოჩენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

სპეციალიზაციის მიუხედავად, კონსულტანტები უნდა ეცადონ მოერგონ ციფრულ ლანდშაფტს და სამუშო პროცესებში ტექნოლოგიების ეფექტური ინტეგრირებით შექმნან ოპტიმალური გადაწყვეტილებები კლიენტებისთვის.

👉 კონსულტირების სფეროსთან დაკავშირებული კომპიუტერული უნარები შესაძლოა მონაცემთა ანალიზს, პროექტის მენეჯმენტს, ციფრულ პლატფორმებზე ეფექტურად ნავიგაციასა და პრეზენტაციასთან დაკავშირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფებს მოიცავდეს.

დღეს კლიენტები სულ უფრო ხშირად ეძებენ კონსულტანტებს, რომლებსაც შეუძლიათ გასცენ ინფორმაცია ციფრული ტრანსფორმაციის, კიბერუსაფრთხოების ან განვითარებადი ტექნოლოგიური ტენდენციების შესახებ.

🎁 შესაბამისად, გამოცდილების დემონსტრირება ისეთ სფეროებში, როგორიც ინტერნეტ სამართალი, ხელოვნური ინტელექტი ან ფინანსური აქტივებია აძლიერებს კონსულტანტის სანდოობას და მისი, როგორც ღირებული ადამიანური რესურსის პოზიციონირებას ბაზარზე.

Ჰობები და ინტერესები

ჰობებისა და ინტერესების სექცია ღირებულ შეხედულებებს იძლევა თქვენი პიროვნების, უნარებისა და კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებული  პოტენციალის შესახებ. ამ დეტალების წარმოჩენა თქვენი პროფესიული ექსპერტიზის მიღმა არსებულ მრავალფეროვან გამოცდილებასა და ინტერესებს გაუსვამს ხაზს.

👉 აღნიშნულ სექციას აქვს ძალა ირიბად მიუთითოს თქვენს ისეთ თვისებებზე, როგორიცაა, ლიდერობა, გუნდური მუშაობა, პრობლემების გადაჭრა ან კომუნიკაციის უნარი.

უფრო მეტიც, კონკრეტული სფეროთი თქვენი გატაცება, უწყვეტი პიროვნული სრულყოფისადმი სწრაფვა კონსულტირების დინამიური და მუდმივად განვითარებადი სფეროსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

👇 რელევანტური ჰობებისა და ინტერესების გააზრებული შერჩევით და რეზიუმეში წარმოდგენით, თქვენ მეტი შანსი გექნებათ მოიპოვოთ პოტენციური დამსაქმებლის კეთილგანწყობა და საკუთარი პიროვნება მეტი ეფექტურობით წარმოაჩინოთ:

 • კითხვა
 • ჭადრაკის თამაში
 • მოგზაურობა
 • ფსიქოლოგია

7 ძირითადი რჩევა კონსულტანტის CV-ს ეფექტურად შესაქმნელად

 • სწორი თანმიმდევრობით განალაგეთ სექციები და გონივრულად შეარჩიეთ მათთვის ფორმატი, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობას.
 • ყურადღება მიაქციეთ პროფესიული სათურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის ნაწილში წარმოდგენილ პერსონალურ ინფორმაციას. ის ლაკონურად უნდა ასახავდეს თქვენთან დაკავშირებულ ობიექტურ ინფორმაციას.
 • ეცადეთ რეზიუმეში წარმოდგენილი სამუშაო გამოცდილებისა და პროფესიული განათლების სექციები რაოდენობრივი და ფაქტობრივი დეტალების გამოყენებით გაამდიდროთ. ეს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობას უკეთ წარმოაჩენს და ხაზს პოზიციასთან თქვენს შესაბამისობას გაუსვამს.
 • სამუშაო გამოცდილების არ ქონის შემთხვევაში მთავარი აქცენტი თქვენს განათლებასა და პროფესიულ სასწავლო პროგრამებზე გააკეთეთ. აგრეთვე, წარმოაჩინეთ თქვენი უნიკალური კომპეტენციები და პროფესიასთან დაკავშირებული ენთუზიაზმი.
 • კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებული უნარ-ჩვევების სექციის მომზადებისას თანაბარი ყურადღება მიაქციეთ როგორც ხისტ აგრეთვე რბილ უნარებს და ჩამონათვალი მხოლოდ პოზიციითვის რელევანტური თვისობრივი მახასიათებლებით შექმენით.
 • ეცადეთ რეზიუმე ვაკანსიის მოთხოვნებს მოარგოთ და მხოლოდ პროფესიისთვის რელევანტური დამატებითი სექციებით გაამრავალფეროვნოთ.
 • ვინაიდან კონსულტანტის საქმიანობა განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასა და დეტალებისადმი ყურადღებას გულისხმობს, სასურველია რეზიუმეს შექმნისას სათანადო დრო დაუთმოთ ტექსტის გრამატიკული და ორთოგრაფიული სისწორისშემოწმებას.

არ დაგავიწყდეთ Სამოტივაციო წერილის დაწერა!

პროფესიული ოცნების ასასრულებლად სამოტივაციო წერილის გამოყენება გონივრული სტრატეგიაა!

სამოტივაციო წერილი პროფესიისადმი გატაცებისა და ჭეშმარიტი ინტერესის წარმოჩენით ადასტურებს თქვენს შესაბამისობას კონკრეტული საკონსულტაციო სფეროსადმი და შესაძლებლობას გაძლევთ მასთან შესაბამისობაში წარმოაჩინოთ თქვენი უნიკალური უნარები, ინოვაციური აზროვნება და მოტივაცია.

🎁 საუკეთესო პრაქტიკული გამოცდილების შესაბამისად მომზადებული ჩვენი რეზიუმეს მაგალითები  კონსულტანტის სრულყოფილი CV-ს შექმნაში დაგეხმარებათ! ჩვენი საუკეთესო შაბლონები კი საკუთარ შესაძლებლობებს სრულიად ახლებურად დაგანახებენ და თქვენი პროფესიული მიზნების რეალობად ქცევას შეუწყობენ ხელს!

კითხვები და პასუხები

რა არის კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებული მთავარი სირთულე?

კონსულტანტის პროფესიასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ კლიენტები ამ პოზიციაზე დასაქმებული ადამიანებისგან ხშირად იმაზე მეტს მოითხოვენ ვიდრე ეს კონსულტანტების შესაძლებლობებსა და კომპეტენციებს შეესაბამება.

ვინაიდან, საკონსულტაციო ლანდშაფტი მუდმივად ვითარდება, ჩნდება ახალი ტექნოლოგიები, მეთოდოლოგიები და ბაზრის ტენდენციები, პროფესიასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გამოწვევა კონსულტანტების ცოდნის მუდმივი განახლების აუცილებლობაა.

იმისთვის, რომ ფეხი აუწყონ ცვალებად ინდუსტრიას, კონსულტანტები ვალდებულნი არიან ჩაებან უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროცესში და ყურადღების მოდუნების გარეშე ადევნონ თვალი სფეროსთან დაკავშირებულ მიმდინარე პროცესებს.

კონსულტანტების რომელი უნარებია ყველა მნიშვნელოვანი კლიენტებისთვის?

კლიენტები, ჩვეულებისამებრ, ისეთ კონსულტანტებს ეძებენ, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება, ინოვაციურ გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და ხელშესახები შედეგების  მიღების შესაძლებლობა მჭიდრო ვადებში. ამ მოლოდინების დაკმაყოფილება კონსულტანტის მხრიდან დროის ეფექტურ მენეჯმენტს, პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას, სფეროს სიღრმისეულ ცოდნასა და ანალიტიკურ უნარებს მოითხოვს.

შემიძლია კონსულტანტად მუშაობა გამოცდილების გარეშე დავიწყო?

კონსულტანტის პოზიციაზე დასაქმება გამოცდილების გარეშე უდავოდ რთული, თუმცა შესაძლებელია! აღნიშნული შესაძლებლობის ფარგლებში კი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კონკრეტულ სექტორსა და საკონსულტაციო სამუშაოს ბუნებაზე.

სპეციალიზებული ცოდნის დემონსტრირებამ კონკრეტულ სფეროში ან ინდუსტრიაში შესაძლოა პროფესიული გამოცდილების ნაკლებობის კომპენსაცია შეძლოს, რადგან, ჩვეულებისამებრ, კლიენტები უფრო მეტად ენდობიან კონსულტანტებს, რომლებსაც სიღრმისეული ცოდნა და პრობლემურ სიტუაციებთან მიდგომის უნიკალური ხედვა აქვთ.

პროფესიული გამოცდილების არ ქონის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ხაზი ისეთ უნარებს გაუსვათ, როგორიცაა პრობლემების ეფექტურად გადაჭრა, ანალიტიკური აზროვნება, პროექტის მენეჯმენტი და სხვ.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...