კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი და მაგალითები

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლები ბრენდის ამბასადორები არიან. შესაბამისად, ისინი კომპანიის საქმიანობის მაღალი სტანდარტისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების უზრუნველყოფის საქმეში გადამწყვეტ როლს ასრულებენ.  ამ პროფესიის ადამიანები მომხმარებლებსა და კომპანიებს შორის დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქციას ასრულებენ და მათი როლი კლიენტთა ინტერესების დაცვასთან ერთად მათთვის შესაბამისი მომსახურების მიწოდებასაც გულისხმობს. 

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლები კვალიფიკაციათა ფართო სპექტს საჭიროებენ, თუმცა პროფესიისთვის დამახასიათებელი დინამიური ბუნება და მაღალი ანაზღაურება მას სულ უფრო აქტუალურს ხდის.

მზარდი კონკურენციის პირობებში, მნიშვნელოვანია შექმნათ კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს სასურველ პოზიციასთან თქვენს შესაბამისობას.

თქვენი ცოდნის, კვალიფიკაციისა და უნარებისა საუკეთესოდ წარმოსაჩენად, მოცემულ სტატიაში სრულყოფილად განვიხილავთ პროფესიასთან დაკავშირებულ რელევანტურ რჩევებსა და რეკომენდაციებს.

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი CV

Სარჩევი

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი CV: მაგალითი

👇 წარმოგიდგენთ კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის CV-ს ნიმუშს, რომელიც საუკეთესო პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე მოვამზადეთ:

ლუკა ხვარეშია
კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი
+995 555 123 321
luka.kh@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedin.com/in/lukakhvareshia

პროფესიული შეჯამება
“გახლავართ კლიენტთა მომსახურების სფეროში მუშაობის გამოცდილების მქონე კვალიფიციური აგენტი, რომელსაც ეფექტურად შეუძლია გაუმკავდეს მომხმარებელთა კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ სირთულეებს. სრულყოფილად ვფლობ ვირტუალური საკომუნიკაციო პლატფორმებისა და მომხმარებელთა დისტანციური მომსახურების ინსტრუმენტებისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკას.”

სამუშაო გამოცდილება 
კომპანია “მეიჯერელ საქართველო”
თბილისი, საქართველო
ოქტ 2018 – ივლ 2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • ვადგენდი მომხმარებლის საჭიროებებს და უზრუნველვყოფდი მათთვის საუკეთესო მხარდაჭერას;
 • ვახორციელებდი მომხმარებლის უკუკავშირის მონიტორინგს;
 • ვაწარმოებდი მომხმარებელთან გეგმიურ კომუნიკაციას და პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით ვაწვდიდი განახლებულ ინფორმაციას;
 • ვთანამშრომლობდი კომპანიის მენეჯმენტთან პრობლემურ საკითხებზე რელევანტური გადაწყვეტის მოძიების მიზნით.

განათლება
ადამიანური რესურსების მართვის მაგისტრი
ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2016 წლის სექ – 2018 წლის ივლ
შესაბამისი კურსები:

 • პერსონალური ბრენდინგი;
 • სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები;
 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის არსი და პროფესიული განვითარების პრინციპები;
 • სტრატეგიული კომუნიკაციები;
 • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები.

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2013 წლის ოქტომბერი – 2017 წლის ივლისი
შესაბამისი კურსები:

 • სტრატეგიული მენეჯმენტი და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები;
 • ეკომომიკისა და ბიზნესის სტატისტიკის საფუძვლები;
 • ბიზნეს ეთიკა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები;
 • საერთაშორისო ბიზნეს რეგულიაციები;

სერტიფიკატები

 • 2023 წელი – კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პროფესიული (CCRMP) სერტიფიკატი;
 • 2022 წელი – ბიზნესის ანალიტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის (IIBA) პროფესიული სერთიფიკატი მონაცემთა ანალიტიკის სფეროში;
 • 2021 წელი – მენეჯმენტის საკონსულტაციო ინსტიტუტების საერთაშორისო საბჭოს (ICMCI) სერტიფიცირებული კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი.
 • 2020 წელი – სმარტ აკადემიის სასერტიფიკატო კურსი თემაზე “ეფექტური კომუნიკაცია და ლიდერული უნარ-ჩვევები”
 • 2019 წელი – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის სასერტიფიკატო კურსი თემაზე “ადამიანური რესურსების მართვა”.

ხისტი უნარები

 • CRM პროგრამული სისტემების ცოდნა
 • პრობლემის იდენტიფიცირება
 • კრიტიკული აზროვნება
 • პრობლემის ინოვაციური გადაწყვეტა
 • მომხმარებელთა მხარდაჭერისთვის
 • ვირტუალური საკომუნიკაციო პლატფორმებისა და მომხმარებელთა დისტანციური მომსახურების ინსტრუმენტების ცოდნა
 • პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზება
 • ტექსტის აკრეფის სიჩქარე და სიზუსტე

რბილი უნარები

 • ლიდერული თვისებების დემონსტრირება
 • გუნდური მუშაობა
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • დროის მენეჯმენტი
 • ემოციური ინტელექტი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • მუდმივი განვითარებისადმი სწრაფვა
 • პროფესიული ეთიკა და კეთილსინდისიერება

კომპიუტერული უნარები

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Google Drive
 • SharePoint
 • Xero

ჰობები და ინტერესები

 • ჯომარდობა;
 • კითხვა;
 • საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა;

ენები

  • ქართული (მშობლიური)
  • ინგლისური – C1
  • გერმანული – B2

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი CV

Სავარაუდო ხელფასი და დასაქმების პერსპექტივა საქართველოში 2023 წელს

💡 ფაქტი: Salary Explorer-ის მონაცემებით, საქართველოში მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენლების საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება დაახლოებით 1980 ლარია.
👉 კლიენტთა მომსახურების სფერო საქართველოში დასაქმების ფართო სპექტრს გვთავაზობს, თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყოველ ინდუსტრიას ხელფასის განსხვავებული დიაპაზონი და დასაქმების პერსპექტივა აქვს.

აღნიშნული პერსპექტივა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ადგილმდებარეობა, გამოცდილება, კვალიფიკაცია და ინდუსტრია.

👇გაგაცნობთ სფეროთა იმ ჩამონათვალს, სადაც კლიენტთა მომსახურების წარმომადგებლებზე განსაკუთრებით დიდია მოთხოვნა საქართველოში:

 • ელექტორნული კომერცია
 • საცალო ვაჭრობა, ჯანდაცვა
 • ტელეკომუნიკაციები
 • სადაზღვევო სფერო
 • საბანკო სექტორი

დეტალური გზამკვლევი კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის ეფექტური CV-სთვის

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის ეფექტური რეზიუმეს შექმნა დეტალებისადმი განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. გთავაზოვთ რჩევებს, რომელთა მხედველობაში მიღება მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი წარმატების შანსს:

 • თქვენი რეზიუმე მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს მოარგეთ:სასურველია თქვენი რეზიუმე სრულყოფილად ასახავდეს ვაკანტური პოზიციით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან თქვენს შესაბამისობას. ამისთვის ყურადღებით გაეცანით თუ რას ითხოვს დამსაქმებელი და ამის საფუძველზე განსაზღვრეთ რეზიუმეს შედგენის სტრატეგია.
 • ყურადღება გაამახვილეთ პროფესიისთვის რელევანტურ უნარებზე:რეზიუმეს მომზადებისას ყურადღება მხოლოდ პროფესიისთვის რელევანტურ უნარებზე გაამახვილეთ. კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის ინოვაციური გადაწყვეტა და დეტალებისადმი ყურადღება თვისებათა ის მცირე ჩამონათვალია, რომელიც კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პროფესიულ წარმატებას განაპირობებს.
 • თქვენი მიღწევების წარმოჩენისას იყავით კონკრეტული: კონკრეტულ კომპანიაში თქვენი საქმიანობის პოზიტიური გავლენის ხაზგასასმელად, რეზიუმეს შექმნის დროს აუცილებლად გამოიყენეთ რაოდენობრივი მაჩვენებლები და აღნიშნეთ დასრულებული წარმატებით დასრულებული პროექტების რაოდენობასთან ერთად თქვენი უშუალო ჩართულობით მიღწეული დადებითი შედეგებიც ხაზგასმით წარმოაჩინეთ.
 • რეზიუმეს შინაარსობრივ მხარესთან ერთად, ყურადღება მის ვიზუალსაც მიაქციეთ:კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის CV ვიზუალურად საინტერესო და იოლად აღსაქმელი უნდა იყოს. ამისთვის, ეცადეთ საჭირო ადგილას გამოიყენოთ აბზაცები და პუნქტები. აგრეთვე, მოერიდეთ რეზიუმეს ტექსტის ჟარგონებითა და ბარბარიზმებით გადატვირთვას.

სექციების თანმიმდევრობა

რეზიუმეში წარმოდგენილი სექციების განლაგება მკაფიოდ აღსაქმელი და ვიზუალურად ეფექტური უნდა იყოს.

გაითვალისწინეთ, რომ მომსახურების სფეროსთვის რელევანტური სექციების ლოგიკური თანმიმდევრობა და ინფორმაციის გონივრულად სტრუქტურირება დამსაქმებელს შესაძლებლობას აძლევს იოლად მოიძიოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია.

📌 რჩევა: თქვენი შესაძლებლობების თვალსაჩინოდ წარმოსაჩენად მთავარი აქცენტი პროფესიულ წარმატებაზე გააკეთეთ და პოტენციურ დამსაქმებელს აჩვენეთ თუ რაოდენ დიდი წარმატების მოტანა შეგიძლიათ მათი კომპანიისთვის.

👇 კლიენტთა მომსახურების წარმომადგნლის რეზიუმეს მომზადებისას სასურველია, უპირატესობა ჩვენ მიერ რეკომენდებულ ფორმატს მიანიჭოთ:

 • პროფესიული სათაური, რომელიც თქვენს პროფესიულ კვალიფიკაციას წარმოაჩენს:
 • საკონტაქტო ინფორმაციის სექცია, რომელიც ობიექტურ ინფორმაციას მიაწვდის დამსაქმებელს თქვენი ელ-ფოსტის, ტელეფონის ნომრისა და ადგილმდებარეობის შესახებ;
 • 3-4 წინადადებისგან შემდგარი პროფესიული შეჯამება;
 • სამუშაო გამოცდილება;
 • ძირითადი პროფესიული მიღწევები;
 • მომსახურების სფეროსთვის რელევანტური პროფესიული განათლება;
 • ხისტი და რბილი ქვეკატეგორიების სახით წარმოდგენილი უნარ-ჩვევების სექცია;
 • დამატებითი სექციები (უცხო ენები, სერტიფიკატები, ჰობები და ინტერესები, კომპიუტერული უნარები).

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი CV

მიღებული ფორმატი და სტრუქტურა

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმესთვის შესაბამისი ფორმატისა და სტრუქტურის შერჩევა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ინფორმაციის ორგანიზების ხარისხს.

📌 რჩევა: ფორმატის შერჩევისას ყურადღებით გაეცანით მათ ძირითად მახასიათებლებს და შეარჩიეთ ის, რომელიც თქვენს გამოცდილებასა და კარიერულ მიზნებს საუკეთესოდ შეესაბამება.
 • ქრონოლოგიური ფორმატიაღნიშნული ფორმატი ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს პროფესიულ გამოცდილებას და სტაბილურ ზრდასთან ერთად ხაზს თქვენს კარიერულ წინსვლასა და მზარდ პასუხისმგებლობას უსვამს.
👉ქრონოლიგიური ფორმატი იდეალურია მათთვის, ვისაც თანმიმდევრული სამუშაო ისტორია აქვს და სურს, რომ ყურადღება მომხმარებელთა მომსახურებისთვის რელევანტურ გამოცდილებასა და მიღწევებზე გაამახვილონ.
 • ფუნქციური ფორმატიფუნქციური ფორმატი თქვენი სამუშაო ისტორიის ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით წარმოდგენის ნაცვლად მთავარ აქცენტს თქვენი უნარებისა და შესაძლებლობების ეფექტურ პრეზენტაციაზე აკეთებს.
👉ფუნქციური ფორმატი რეკომენდირებულია მათთვის, ვისაც მომხმარებელთან ურთიერთობის სფეროსთვის რელევანტური სამუშაო გამოცდილების ნაკლებობა აქვს, თუმცა ტრანსფერულ უნარებს ფლობს.
 • შერეული ფორმატიშერეული ფორმატი ქრონოლოგიური და ფუნქციური ფორმატისთვის დამახასიათებელ ელემენტებს აერთიანებს და შესაძლებლობას გაძლევთ სამუშაო გამოცდილებასთან ერთად აღნიშნოთ პროფესიისთვის საჭირი ძირითადი კვალიფიკაცია და უნარები.
👉აღნიშნული ფორმატი ეფექტურად უზრუნველყოფს თქვენი კონკურენტული უპირატესობის წარმოჩენას და საშუალებას გაძლევთ, წლების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება თქვენს მთავარ ღირსებად აქციოთ.
🎁 დარწმუნდით, რომ თქვენ მიერ შერჩეული ფორმატი კლიენტთა მომსახურების სფეროსთვის საჭირო უნარებს გაუსვამს ხაზს, ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს მიღწევებს და თქვენს რეზიუმეს ადვილად აღქმადს გახდის.

Პირველი შთაბეჭდილება: Სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმეში სათაურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის წარდგენისას, ეცადეთ ინფორმაცია შეძლებისდაგვარად ლაკონურად წარმოადგინოთ, და თვალსაჩინოდ, რეზიუმეს ზედა ნაწილში განათავსოთ.

⚠️ გახსოვდეთ: პროფესიული სათაური მხოლოდ ორიოდე სიტყვით უნდა აღწერდეს თქვენს კვალიფიკაციას.

👇 წარმოგიდგენთ რელევანტურ მაგალითს, რომელიც გონივრულად წარმოაჩენს კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმესთვის მომზადებულ პროფესიულ სათაურსა და საკონტაქტო ინფორმაციას:

✔️ კარგი სათაურის მაგალითი
ლუკა ხვარეშია
კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი
+995 555 123 123
Luka.kh@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedin.com/in/lukakhvareshia
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი
ლუკა ხვარეშია
კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი
+995 555 123 123
lukianefun001@email.com
Facebook.com/in/lukakhvareshia
დაბადების თარიღი: 1995 წლის 15 ივლ
სამუშაო პერიოდი: 2021 წლის 10 ივლ- 2023 წლის 12 ივლ
საცხოვრებელი მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N11, თბილისი, საქართველო

CV-ს პროფესიონალური შეჯამება

რეზიუმეს პროფესიონალური შეჯამების სექცია ლაკონურად უნდა მოიცავდეს კლიენტთა მომსახურების წარმომადგებლის პროფესიასთან დაკავშირებულ ძირითად კვალიფიკაციას.

📌 რჩევა: პროფესიული შეჯამება ნათლად უნდა წარმოაჩენდეს თუ რაოდენ შესაფერისი კანდიდატი ხართ კლიენტთა მომსახურების სფეროსთვის და რამდენად ეფექტურად შეძლებთ პროფესიისთვის განსაზღვრული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებას თქვენი ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე.
✔️ შეჯამების სწორი მაგალითი
გახლავართ კლიენტთა მომსახურების სფეროში მუშაობის გამოცდილების მქონე კვალიფიციური აგენტი, რომელსაც ეფექტურად შეუძლია გაუმკავდეს მომხმარებელთა კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ სირთულეებს. სრულყოფილად ვფლობ ვირტუალური საკომუნიკაციო პლატფორმებისა და მომხმარებელთა დისტანციური მომსახურების ინსტრუმენტებისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკას.
❌ შეჯამების არასწორი მაგალითი
მე გახლავართ ლუკა ხვარეშია. 2 წელია რაც კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლად ვმუშაობ მეიჯორელში (2021 წლის 10 ივლ – 2023 წლის 12 ივლ). შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ ჩემი რესურსი ამ კომპანიაში ამოვწურე და ახლა მსურს პროფესიული განვითარება ახალ კომპანიაში განვაგრძო. ვარ ძალიან მოტივირებული ადამიანი და მიმაჩნია, რომ საუკეთესოდ გავართმევ თავს ნებისმიერ გამოწვევას.

Მისაღებია მომსახურების სფეროში CV-სთვის ფოტოს დართვა?

📌 რჩევა: სამართლიანი და ობიექტური შეფასების უზრუნველსაყოფად, მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმეში ფოტოს ჩართვა, ჩვეულებისამებრ, არ არის რეკომენდირებული.

რეზიუმე ძირითად აქცენტს კლიენტთა მომსახურებისთვის საჭირო კვალიფიკაციის, უნარებისა და პროფესიონალური გამოცდილების ეფექტურად წარმოჩენაზე უნდა აკეთებდეს.

⚠️ გაფრთხილება: თქვენი შესაძლებლობების ობიექტურად შეფასების ნაცვლად, რეზიუმეში ფოტოს წარმოდგენამ შესაძლოა მიკერძოება ან პერსონალური ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების საფუძველზე კონფიდენციალურობის დარღვევისა გამოიწვიოს.

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის სამუშაო გამოცდილება

რადგანაც მომხმარებელთან ურთიერთობების პოზიცია დიდწილად ინტერპერსონალურ უნარებს, მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და ეფექტურ მენეჯერულ შესაძლებლობებს ეხება, შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების რეზიუმეში წარმოდგენა ნდობის მოსაპოვებლად და პრაქტიკული ცოდნის დემონსტრირებისთვის უმნიშვნელოვანესია.

👇 წარმოგიდგენთ კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პოზიციისთვის შექმნილ ორ სპეციფიკურ მაგალითს:

მაგალითი 1

კომპანია “მეიჯერელ საქართველო”
თბილისი, საქართველო
ნოემბერი 2020 – ივლისი 2023
ძირითადი მოვალეობები:

 • სატელეფონო კომუნიკაციის საფუძველზე ვადგენდი მომხმარებლის საჭიროებებს და უზრუნველვყოფდი მათთვის საუკეთესო მხარდაჭერას;
 • ვახორციელებდი მომხმარებლის უკუკავშირის მონიტორინგს;
 • ვაწარმოებდი მომხმარებელთან გეგმიურ კომუნიკაციას და პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებულ პროცესის მსვლელობის შესახებ ვაწვდიდი განახლებულ ინფორმაციას;
 • ვთანამშრომლობდი კომპანიის მენეჯმენტთან და მათთან ერთად ვამუშავებდი პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზებს.
მაგალითი 2

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი
სს “საქართველოს ბანკი”
თბილისი, საქართველო
თებერვალი 2015 – მარტი 2020
ძირითადი მოვალეობები:

 • სხვადასხვა საბანკო პროდუქტების გაყიდვა სატელეფონო შეთავაზებით;
 • წინასწარ განსაზღვრული სეგმენტის მომხმარებლებთან პროაქტიული კომუნიკაცია დისტანციური არხებით;
 • მომხმარებლის მონაცემების, დადგენილი საჭიროებების და მიზნების შესაბამისად პროდუქტების/მომსახურების შეთავაზება და კონსულტაციის გაწევა დისტანციური არხებით;
 • მომხმარებლის პორთფელის დასახული ამოცანების შესაბამისად განვითარება.

პროფესიული მიღწევა

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმეში აღნიშნული პროფესიული მიღწევა თქვენი უნარების, პროფესიული კვალიფიკაციისა და შესაძლებლობების ხელშესახებ მტკიცებულებას წარმოადგენს.

📌 რჩევა: პროფესიული მიღწევების რეზიუმეში ხაზგასმით, დამსაქმებელს დაარწმუნებთ, რომ ეფექტურად შეძლებთ რთულ სიტუაციებთან გამკლავებას და კომპანიის წარმატებაშიბდადებითი წვლილის შეტანას.

მაგალითად, ისეთი მიღწევების ხსენება, როგორიცაა მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი რეიტინგები, რეაგირების დროის შემცირება ან რთული საკითხების ეფექტურად გადაწყვეტა უდავოდ მიიპყრობს დამსაქმებლის ყურადღებას და თქვენდამი დადებითად განაწყობს მას.

👉 პროფესიული მიღწევები ხაზს უსვამს თქვენს პროაქტიულ აზროვნებას და გვიჩვენებს თქვენს მოტივაციას, მიაღწიოთ მომხმარებელთა კმაყოფილებასთან დაკავშირებულ პოზიტიურ შედეგებს.

Როგორ უნდა შექმნათ CV სამუშაო გამოცდილების გარეშე მომსახურების სფეროში

მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ღირებულია, თქვენი განათლების, პიროვნული უნარებისა და მოტივაციის ეფექტურად წარმოჩენა შესაძლოა დამსაქმებლისთვის საკმარისი აღმოჩნდეს, რომ მან თქვენი პროფესიული პერსპექტივა დაინახოს და თქვენთან თანამშრომლობა გადაწყვიტოს.

📌 რჩევა: მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებული სამუშაო გამოცდილების არქონის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პროფესიისთვის რელევანტურ უნარებსა და განათლებაზე ფოკუსირდეთ.
🎁 ხაზგასმით აღნიშნეთ, აგრეთვე, პოზიციისთვის შესაბამისი ნებისმიერი სერთიფიკატი ან კურსი, რომელმაც მომხმარებელთა მომსახურების სფეროსთვის საჭირო უნარები გაგივითარათ.

განათლების სექციისთვის საჭირო ნიუანსები

განათლების სექცია მომხმარებელთა მომსახურებისთვის საჭირო კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ეფექტურად წარმოჩენას უზრუნველყოფს.

👇 მეტი სიცხადისთვის, განვიხილოთ კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პოზიციისთვის რელევანტური განათლების მაგალითები:

მაგალითი 1

საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო (2018 – 2020)
მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი, ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო (2014 – 2018)

მაგალითი 2

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2015 წლის სექტემბერი – 2019 წლის ივნისი

შესაბამისი კურსები:

 • ეკომომიკისა და ბიზნესის სტატისტიკის საფუძვლები;
 • ბიზნეს ეთიკა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები;
 • საერთაშორისო ბიზნეს რეგულიაციები;
 • მეწარმეობის პრაქტიკული კურსი.

ადამიანური რესურსების მართვის მაგისტრი
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2019 წლის ოქტომბერი – 2021 წლის ივლისი

შესაბამისი კურსები:

 • სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები;
 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის არსი და პროფესიული განვითარების პრინციპები;
 • სტრატეგიული კომუნიკაციები;
 • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები.

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის უნარ-ჩვევები

უნარ-ჩვევების სექცია შესაძლებლობას გაძლევთ ხაზგასმით აღნიშნოთ კლიენტთა მომსახურების სფეროსთვის რელევანტური ის კომპეტენციები, რომლებიც როლისთვის შესაფერის ძლიერ კანდიდატად გაქცევთ.

👉 ვინაიდან, კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლებს კონკრეტული კითხვებისა და კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად მიმართავენ ადამიანები, მათთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც ხისტი, აგრეთვე რბილი უნარების ქონა.

👇 ამ უნარების თქვენს რეზიუმეში წარმოდგენა დამსაქმებლებს საშუალებას მისცემს სწრაფად დაადგინოს თქვენი ძლიერი მხარეები და ის კონკურენტული უპირატესობები, რომლებიც კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პოზიციისთვის შესაფერის კანდიდატად გაქცევთ.

ხისტი უნარები

 • CRM პროგრამული სისტემების ცოდნა
 • პრობლემის იდენტიფიცირება
 • კრიტიკული აზროვნება
 • პრობლემის ინოვაციური გადაწყვეტა
 • მომხმარებელთა მხარდაჭერისთვის
 • ვირტუალური საკომუნიკაციო პლატფორმებისა და მომხმარებელთა დისტანციური მომსახურების ინსტრუმენტების ცოდნა
 • პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზება
 • ტექსტის აკრეფის სიჩქარე და სიზუსტე

რბილი უნარები

 • ლიდერული თვისებების დემონსტრირება
 • გუნდური მუშაობა
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • დროის მენეჯმენტი
 • ემოციური ინტელექტი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • მუდმივი განვითარებისადმი სწრაფვა
 • პროფესიული ეთიკა და კეთილსინდისიერება

დამატებითი სექციები

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმეში განთავსებული დამატებითი სექციები სრულყოფილად წარმოჩენას თქვენს კვალიფიკაციას და პროფესიისთვის რელევანტური უნარებისა და გამოცდილების ეფექტურ პრეზენტაციას უზრუნველყოფს.

🎁 დამატებითი სექციები ეფექტური საშუალებაა სხვა აპლიკანტებისგან და თქვენთვის სასურველი პოზიციის დაკავების შანსებს გასაზრდელად. რეზიუმეში წარმოდგენილ ყოველ დამატებით სექციას აქვს უნიკალური როლი, რომელიც ემსახურება თქვენი კონკურენტული უპირატესობის წარმოჩენას.

უცხო ენების ცოდნა

მომსახურების სფეროს სწრაფად განვითარებადი ბუნება და კლიენტთა მრავალფეროვნება სულ უფრო დიდ უპირატესობას ანიჭებს უცხო ენის მცოდნე აპლიკანტებს, რომელთაც კლიენტთა მომსახურების სფეროში სურთ დასაქმება.

👉 უცხო ენის ცოდნა ეფექტური კომუნიკაციისა და მომხმარებელთა საჭიროებების სწორად გააზრების საფუძველია. ეს კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს აითვისონ ახალი ბაზრები, მოიზიდონ საერთაშორისო კლიენტები და კონკურენტული უპირატესობა მოიპოვონ მომსახურების სფეროში.

👇 უცხო ენების სექციის მოსამზადებლად, სასურველია, უპირატესობა ქვემოთ მოცემულ ფორმატს მიანიჭოთ:

 • მშობლიური
 • თავისუფლად ფლობა (C1 ან B2)
 • შუალედური დონე (B1)
 • Საბაზისო (A2)

Სერთიფიკატები

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმეში შესაბამისი სერთიფიკატების წარმოჩენა უწყვეტი განვითარებისადმი ინტერესს უსვამს ხაზს და უნარების გაუმჯობესების მზაობასთან ერთად ინდუსტრიის სტანდარტებთან შესაბამისობის განსაკუთრებულ სურვილზე მეტყველებს.

👇 კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პოზიციისთვის რელევანტური სერთიფიკატები შესაძლოა რამდენიმე ძირითადი ქვეკატეგორიის სახით წარმოვადგინოთ რეზიუმეში:

 • კლიენტთა მომსახურებისთვის საჭირო კომპეტენციის შესაძენად გავლილი ტრენინგის საფუძველზე მიღებული სერთიფიკატი, რომელიც რთული სიტუაციების მოგვარებასა და კონფლიქტების ეფექტურად მართვასთან ასოცირდება;
 • პრაქტიკული კურსის საფუძველზე მიღებული, კომუნიკაციისა და ინტერპერსონალური უნარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი, რომელიც ეფექტური კომუნიკაციისთვის საჭირო კომპეტენციებს უსვამს ხაზს;
 • ტექნიკურ ცოდნასთან დაკავშირებული სერთიფიკატი, რომელიც კონკრეტული პროგრამული უზრუნველყოფის ხელშესახებ მტკიცებულებას წარმოადგენს.
🎁 სერთიფიკატები არამხოლოდ ამყარებს თქვენდამი არსებული ნდობის ხარისხს, არამედ თქვენი შეფასებისთვის საჭირო მყარ საფუძველსაც იძლევა და კონკურენტული უპირატესობის მონიჭების საფუძველზე ზრდის თქვენი წარმატების შანსს.

Ჰობები და ინტერესები

კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის რეზიუმეში ჰობებისა და ინტერესების მითითება პროფესიული უნარების მიღმა არსებული პიროვნული ინტერესების ეფექტურად წარმოჩენის შესაძლებლობას გაძლევთ.

აღნიშნული სექცია დამსაქმებლებს თქვენი პიროვნული იდენტობის შემეცნებასა და პოზიციასთან თავსებადობის უკეთ აღქმაში ეხმარება.

📌 რჩევა: კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლებისთვის შესაბამისი ინტერესები შესაძლოა კომუნიკაციაზე დაფუძნებულ აქტივობებს მოიცავდეს და საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში მონაწილეობისადმი ინტერესის გამოვლენით ისახავდეს მიზნად თქვენი ეფექტური კომუნიკაციის უნარების გამოვლენას.
🎁 გუნდური სპორტი, საზოგადოებრივი საქმიანობა, საქველმოქმედო ინიციატივები და სტრატეგიულ თამაშები, აგრეთვე, ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს ანალიტიკურ აზროვნებას და გუნდურ გარემოში ეფექტურად მუშაობის უნარს გაუსვამს ხაზს.

კომპიუტერული უნარები

თანამედროვე ციფრულ ეპოქაში მომხმარებელთა მომსახურება ხშირად სხვადასხვა პროგრამული აპლიკაციების, მონაცემთა ბაზებისა და საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებას გულისხმობს.

შესაბამისად, კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელს კომპიუტერული უნარები ისეთი ამოცანების ეფექტურად შესასრულებლად ესაჭიროება, როგორიცაა მომხმარებელთა ინფორმაციის მართვა, მხარდაჭერის სისტემებზე წვდომა, და კლიენტებთან ურთიერთობის ეფექტურად მენეჯმენტის მიზნით შეკითხვებზე პასუხის გაცემა.

👉 ძირითადი კომპიუტერული ფუნქციების ცოდნა ეფექტური კომუნიკაციისა და პრობლემების გადაჭრის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. კომპიუტერული უნარები კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლებს პროცესების გაუმჯობესებისა და მომხმარებელთა საერთო გამოცდილების სრულყოფის შესაძლებლობას აძლევს.

Შეჯამება: რეზიუმესთვის საჭირო და დაუშვებელი ელემენტები

საჭირო ელემენტები

 • ყურადღებით გაეცანით სასურველი პოზიციის აღწერას და სწორედ მასში წარმოდგენილი საკვანძო სიტყვების საფუძველზე განსაზღვრეთ თქვენი კვალიფიკაციის რომელ კონკრეტულ ასპექტებზე კონცენტრირდეთ რეზიუმეს მომზადებისას.
 • რეზიუმე დაიწყეთ პროფესიული შეჯამებით, რომელიც მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებულ თქვენს რელევანტურ გამოცდილებას, უნარებსა და მიღწევებს სრულყოფილად წარმოაჩენს.
 • კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლისთვის რელევანტური უნარებისა და სამუშაო გამოცდილების აღსაწერად უპირატესობა იმ პროფესიულ მიღწევებს მიანიჭეთ, რომლებიც თქვენს წარმატებას პროცენტული და რაოდენობრივი მაჩვენებლებით გამოსახავენ.

დაუშვებელი ელემენტები

 • დაუშვებელია CV შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც არაობიექტურად აღწერს თქვენს კვალიფიკაციას. დამსაქმებლის შეცდომაში შეყვანამ და მისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებამ შესაძლოა გამოუსწორებელი რეპუტაციული ზიანი გამოიწვიოს.
 • ნუ გადატვირთავთ რეზიუმეს პროფესიისთვის შეუსაბამო პერსონალური მონაცემებით. მოერიდეთ, აგრეთვე, თქვენი ეთნიკური წარმომავლობის, დაბადების თარიღისა და საცხოვრებელი მისამართის ხაზგასმას.
 • ნუ უგულებელყოფთ რეზიუმეში აღმოჩენილ სტილისტურ და გრამატიკულ ხარვეზებს. კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის შეცდომებით აღსავსე CV თქვენს არაპროფესიონალიზმსა და დეტალებისადმი უყურადღებობას გაუსვამს ხაზს.

არ დაგავიწყდეთ სამოტივაციო წერილის თანდართვა

მომსახურების სფეროში სასურველი პოზიციის დასაკავებლად, რეზიუმესთან ერთად სამოტივაციო წერილის გამოყენება საშუალებას მოგცემთ პროფესიისადმი ინტერესი, კონკრეტულ პოზიციასთან შესაბამისობა და კომპანიის წარმატებაში წვლილის შეტანის სურვილი წარმოაჩინოთ.

გონივრულად სტრუქტურირებული სამოტივაციო წერილი დაგეხმარებათ სრულყოფილად აღწეროთ პროფესიისთვის რელევანტური კომპეტენციები და კონკრეტული მაგალითების განხილვის საფუძველზე აჩვენოთ რაოდენ დიდ კონკურენტულ უპირატესობას ფლობთ სხვა კანდიდატებთან მიმართებით.

🎁 თუ კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის CV-ს შექმნაში დახმარება გჭირდებათ, ნუ დაკარგავთ დროს! საუკეთესო სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ჩვენი რეზიუმეს მაგალითები გარდაუვალ წარმატებას გპირდებათ!

ჩვენი შაბლონები კი დაგარწმუნებთ, რომ მომსახურების სფეროში თქვენთვის სასურველ პროფესიას მხოლოდ ერთი ნაბიჯი გაშორებთ!

კითხვები და პასუხები

რამდენად რთულია იყო კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი?

მომხმარებელთა შეკითხვებისა და საჩივრების დამუშავება კომუნიკაციის ძლიერ უნარებს, მოთმინებასა და სტრესულ გარემოში სიმშვიდის შენარჩუნებას მოითხოვს. თუმცა, კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის საქმიანობასთან დაკავშირებული სირთულე, ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში, კონკრეტული გარემოებებისა და მოთხოვნების შესაბამისად განისაზღვრება.

სათანადო ტრენინგების საფუძველზე ინდივიდებს შეუძლიათ განივითარონ საჭირო უნარები და სტრატეგიები, რათა ეფექტურად გაუმკლავდნენ გამოწვევებს და კლიენტების პროფესიონალური მომსახურება უზრუნველყონ.

Რომელია სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი, რომელთა გამოკვეთაც საჭიროა კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის CV-ში?

Მიუხედავად იმისა, რომ კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანი უნარები მრავალფეროვანია და სამუშაოს აღწერილობასა და კომპანიის მოთხოვნებზეა დამოკიდებული, სამი უნარი, რომელიც ყველა მომსახურების წარმომადგენელს სჭირდება შემდეგია: ძლიერი ორგანიზაციული უნარები, ეფექტური კომუნიკაციისა და სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი. 

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...