Ბუღალტერიის მენეჯერის CV: საუკეთესო რეზიუმეს ყოვლისმომცველი გზამკვლევი

ფინანსური ექსპერტიზისა და ლიდერული უნარების უნიკალური შერწყმით, ბუღალტერიის მენეჯერები თანამედროვე ბიზნეს გარემოს განუყოფელ ნაწილად გვევლინებიან. ეს არის პროფესია, რომელიც ბიზნესის ეფექტური ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი გარანტია!  

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები
💡 ფაქტი: შრომის სტატისტიკის ბიუროს თანახმად, ბუღალტერიის მენეჯერების დასაქმების მაჩვენებელი ყოველწლიურად 15%-ით იზრდება, რაც სფეროს კონკურენტულ ბუნებას და მაღალი ხარისხის რეზიუმეს შექმნის აუცილებლობას განაპირობებს.

სწორედ ამიტომ, მოცემულ სტატიაში დეტალურად განვიხილავთ თქვენი მოტივაციის, უნარებისა და გამოცდილების ეფექტურად წარმოჩენასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს და გაგიზიარებთ რჩევებს, რომელთა გათვალისწინებით შექმნილი ბუღალტერიის მენეჯერის CV უპირობოდ მოგაპოვებინებთ სასურველ პოზიციას!

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

Სარჩევი

ბუღალტერიის მენეჯერი CV: ეფექტური მაგალითი

👇 წარმოგიდგენთ ბუღალტერიის მენეჯერის CV-ს ნიმუშს, რომელსაც რეზიუმეს შექმნის საუკეთესო სტანდარტების საფუძველზე შეუძლია თქვენი შესაძლებლობების ეფექტურად წარმოჩენა:

თამარ აბუსერიძე
ბუღალტერიის მენეჯერი
+995 555 123 321
tamar_abuseridze@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedin.com/in/tamarabuseridze

პროფესიული შეჯამება
“დეტალებზე ორიენტირებული ბუღალტერიის მენეჯერი ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის მართვის 5 წლიანი გამოცდილებით. ჩემი პროფესიული მიზანი ფინანსური მონაცემების ზუსტი და ეფექტური მართვაა. ფინანსური სტაბილურობისა და გარე დაფინანსებაზე დამოკიდებულების შემცირების მიზნით, წარმატებით შემიძლია დავნერგო ფულადი ნაკადების მართვის სტრატეგია და კომპანიის სააღრიცხვო პროგრამულ სისტემაზე გადასვლის პროცესს შევუწყო ხელი.”

სამუშაო გამოცდილება 
ბუღალტერიის მენეჯერი 
კომპანია “სილქნეტი”
თბილისი, საქართველო
29 ივნ 2018 – 26 ივლ 2022
ძირითადი მოვალეობები:

 • ყოველთვიურად უზრუნველვყოფდი კომპანიის ბიუჯეტის შედგენას და მენეჯერული რეპორტების მომზადებას კომპანიის ყველა დეპარტამენტისთვის;
 • საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად ვამზადებდი ფინანსურ ანგარიშებს;
 • აქტიური კომუნიკაციის საფუძველზე უზრუნველვყოფდი გარე და შიდა აუდიტორებთან თანამშრომლობას;
 • ვამზადებდი კომპანიის ბიზნეს ერთეულების ანგარიშგებებს და მათი მომგებიანობის ანალიზს ვაწარმოებდი;
 • ანალიტიკის ყველა შესაძლო ჭრილში ვამუშავებდი საოპერაციო და ფინანსურ მონაცემებს.

განათლება
ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიტიკური რეპორტინგის პროფესიული პროგრამა
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2017 წლის სექტემბერი – 2018 წლის ივნისი
შესაბამისი კურსები:

 • ფინანსური ანგარიშგება (IFRS);
 • ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული ფინანსური უწყისები, ფინანსური ანგარიშების ანალიზი და ინტერპრეტაცია;
 • ფინანსური მენეჯმენტი და საქმიანობის შედეგების მართვა;
 • ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციები, სამუშაო კაპიტალის მენეჯმენტი, ინვესტიციებისა და ბიზნესის შეფასება, კაპიტალის ღირებულება და რისკ მენეჯმენტი;
 • დანახარჯებისა და მენეჯერული აღრიცხვის მეთოდები, ბიუჯეტირება, გადახრების ანალიზი, შეფასება და კონტროლი.

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2013 წლის სექტემბერი – 2017 წლის დეკემბერი
შესაბამისი კურსები:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები;
 • ბიზნესის ეთიკა;
 • ინფორმაციული ტექნლოგიები ბიზნესში;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები;

მიღწევები & ჯილდოები

 • კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩოების გაძლიერების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, 2022 წელს მივიღე ჯილდო “წლის ბუღალტერიის მენეჯერი”;
 • ახალი ფინანსური პოლიტიკის იმლემენტაციის გზით, 15%-ით შევამცირე კომპანიის საოპერაციო ხარჯები;
 • ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სისტემის დანერგვის საფუძველზე, 30%-ით შევამცირე ყოველთვიური ანგარიშგების დრო.

სერთიფიკატები & ტრენინგები

 • Chartered ფინანსური ანალიტიკოსის სერტიფიკატი; 
 • სერტიფიცირებული შიდა აუდიტორის სერთიფიკატი;
 • Certified Fraud Examiner  სერთიფიკატი
 • სერტიფიცირებული საინფორმაციო სისტემების აუდიტორი;
 • სმარტ აკადემიის სასერთიფიკატო კურსი თემაზე: ფინანსური მენეჯმენტი;
 • კავკასიის უნივერსიტეტის სასერთიფიკატო კურსი თემაზე: საგადასახადო დაბეგვრა და ფინანსური ანგარიშგება;
 • ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრის სასერტიფიკაციო პროგრამის კურსი თემაზე: კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა. 
 • მართვის აკადემიის ტრენინგი თემაზე: ბიზნესის ანალიზი და ფინანსური მართვა.

ხისტი უნარები

 • ფინანსური ანალიზი
 • ბიუჯეტირება და ფინანსური ანგარიშგება
 • რისკების მენეჯმენტი
 • ოპერატიულობა და პუნქტუალურობა
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • რესურსების გონივრული მართვა
 • ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი

რბილი უნარები

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • განვითარებაზე ორიენტირება
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • დეტალებისადმი ყურადღება
 • საიმედოობა და პასუხისმგებლობა
 • ორგანიზებული
 • პასუხისმგებლიანი
 • დეტალებზე ორიენტირებული

კომპიუტერული უნარები

 • MS Programs
 • Microsoft Excel
 • Google Sheets
 • AccountEdge Pro
 • QuickBooks
 • AP
 • Oracle
 • Xero

ჰობები და ინტერესები

 • შემეცნებითი ხასიათის კონფერენციებზე დასწრება;
 • ფინანსური Რისკების მართვა;
 • მენტორინგი და ქოუჩინგი.

ენები

 • ქართული (მშობლიური)
 • ინგლისური – B2
 • გერმანული – B1

ანაზღაურება Ბუღალტერიის სფეროში: 2023 წლის სტატისტიკა საქართველოში

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

💡 ფაქტი: Salary Explorer-ის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ბუღალტერიის მენეჯერების საშუალო წლიური ანაზღაურება 3,070-15,300 ლარის ფარგლებში მერყეობს.

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბუღალტერიის მენეჯერის ეს სახელფასო დიაპაზონი, მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული როგორც თქვენს კომპეტენციაზე, აგრეთვე, ინდუსტრიასა და კომპანიის მასშტაბზე.

გზამკვლევი ბუღალტერიის მენეჯერის ეფექტური CV-სთვის

ბუღალტერიის მენეჯერის ეფექტური რეზიუმეს მომზადება დეტალებისადმი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. წარმოგიდგენთ პრაქტიკული რჩევებს თქვენი წარმატების შანსის გასაზრდელად:

 • მოარგეთ თქვენი CV ბუღალტერიის მენეჯმენტის სფეროს:ბუღალტერიის მენეჯერის რეზიუმე სრულფასოვნად უნდა ასახავდეს სასურველი პოზიციით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან თქვენს შესაბამისობას. ამისთვის სასურველია ყურადღებით წაიკითხოთ დამსაქმებლის მიერ გამოქვეყნებული განცხადება და სწორედ მასზე დაყრდნობით შეიმუშაოთ CV-ის შექმნის პერსონალური სტრატეგია.
 • ყურადღება მხოლოდ პროფესიისთვის რელევანტურ უნარებზე გაამახვილეთ:ბუღალტერიის მენეჯერის რეზიუმეს მომზადებისას მთავარი აქცენტი პროფესიისთვის რელევანტურ უნარ-ჩვევებზე გააკეთეთ. რისკების ეფექტური მენეჯმენტი, ბიუჯეტირება, ფინანსური ანალიზი და ანგარიშგება ტექნიკური უნარების სწორედ იმ ჩამონათვალია, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი თქვენს პროფესიულ წარმატებას.
 • კონცენტრირდით შესაბამის პროფესიულ გამოცდილებაზე:თუ ბუღალტერიის მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება გაქვთ აუცილებლად გააამახვილეთ ამაზე ყურადღება. გაითვალისწინეთ, რაც უფრო რელევანტური იქნება თქვენ მიერ რეზიუმეში წარმოდგენილი ინფორმაცია, მით უფრო ნათლად წარმოაჩენთ სასურველ პოზიციასთან თქვენს შესაბამისობას.⚠️ გაფრთხილება: სამუშაო გამოცდილებასთან დაკავშირებული თარიღები სრული ფორმით წარმოადგინეთ (მიუღებელია სამუშაო პერიოდის ამ ფორმით წარმოდგენა: 2021 წლის 27 ივნ – 2022 წლის 12 ივლ).
 • რეზიუმეს შინაარსობრივ მხარესთან ერთად ყურადღება მის ვიზუალსაც მიაქციეთ:დამსაქმებელზე პოზიტიური შთაბეჭდილების მოსახდენად არის საჭირო, რომ რეზიუმე სტილისტიკურად გამართული და გონივრულად სტრუქტურირებული იყოს. რეზიუმე ლაკონურად უნდა წარმოადგენდეს ინფორმაციას და მას დამსაქმებლისთვის მარტივად აღქმადს უნდა ხდიდეს.

Სექციების სწორი განლაგება

წარმოდგენილი სექციების განლაგება მკაფიოდ აღსაქმელი და ვიზუალურად ეფექტური უნდა იყოს.

👇 წარმოგიდგენთ ჩვენ მიერ რეკომენდირებულ განლაგებას:

 • პროფესიული სათაური, რომელიც ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს პროფესიულ კვალიფიკაციას;
 • საკონტაქტო ინფორმაციის სექცია, რომელიც ობიექტურ ინფორმაციას მიაწვდის დამსაქმებელს თქვენი ელ-ფოსტის, ტელეფონის ნომრისა და ადგილმდებარეობის შესახებ;
 • ლაკონური და დამაჯერებელი შემაჯამებელი განცხადება, რომელიც 3-4 წინადადებისგან შედგება და ხაზს თქვენს ძირითად კვალიფიკაციასა და კარიერულ მიზნებს გაუსვამს;
 • საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით წარმოდგენილი სამუშაო გამოცდილება, რომელიც  კომპანიის სახელთან ერთად დასაქმების პერიოდსა და პროფესიულ პასუხისმგებლობებსაც მოიცავს;
 • რაოდენობრივად განსაზღვრული ძირითადი პროფესიული მიღწევები, რომლებიც ხარჯების დაზოგვასთან, შემოსავლების ზრდასა და პროცესის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ შედეგებს მკაფიოდ წარმოაჩენს;
 • ბუღალტერიის სფეროსთვის რელევანტური პროფესიული განათლება;
 • ხისტი და რბილი ქვეკატეგორიების სახით წარმოდგენილი უნარ-ჩვევები;
 • პროფესიისთვის რელევანტური დამატებითი სექციები (უცხო ენები, სერტიფიკატები, ჰობები და ინტერესები, კომპიუტერული უნარები).

ფორმატი და სტრუქტურა

ბუღალტერიის მენეჯერის რეზიუმეს ფორმატი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ინფორმაციის ორგანიზებულობის ხარისხს, ეფექტურად წარმოაჩენს თქვენს კვალიფიკაციას და პროფესიისთვის რელევანტურ ძლიერ მხარეებს უსვამს ხაზს.

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

👉 არსებობს რეზიუმეს სტრუქტურირების სამი ძირითადი ფორმატი:

 • ქრონოლოგიური ფორმატი:თქვენს პროფესიულ გამოცდილებას საპირისპირო ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, უახლესი პოზიციიდან წარსულისკენ განალაგებს. აღნიშნული ფორმატი იდეალურია თანმიმდევრული სამუშაო ისტორიისა და პროგრესული კარიერული ზრდის მქონე კანდიდატებისთვის.
 • ფუნქციური ფორმატი:არა მხოლოდ სამუშაო ისტორიაზე ამახვილებს ყურადღებას, არამედ პროფესიული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებისთვის საჭირო კვალიფიკაციასაც ეფექტურად წარმოაჩენს. ფუნქციური ფორმატი რეკომენდირებულია იმ ადამიანებისთვის, რომელთა წარსული გამოცდილება არაპირდაპირაა დაკავშირებული ბუღალტერიის მენეჯმენტთან.
 • შერეული ფორმატი: ქრონოლოგიური და ფუნქციური ფორმატის ელემენტებს აერთიანებს და სწორედ ამის საფუძველზე წარმოაჩენს როგორც თქვენს სამუშაო ისტორიას, აგრეთვე, პროფესიისთვის საჭირო მნიშვნელოვან კვალიფიკაციებს. შერეული ფორმატი არის რეკომენდირებული შესაბამისი გამოცდილებისა და უნარების მქონე კანდიდატებისთვის, რომელთაც სურთ, რომ დამსაქმებელს კონკურენტუნარიანი სამუშაო ისტორია და კარიერული წინსვლა აჩვენონ.

Სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

სათაურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის სექცია ორგანიზებული სახით უნდა წარმოადგენდეს თქვენთან დაკავშირებულ ობიექტურ ინფორმაციას.

⚠️ გახსოვდეთ: თქვენი სახელი თვალსაჩინოდ უნდა განათავოთ რეზიუმეს ზედა ნაწილში და მის გამოსაკვეთად მუქი ფერის შრიფტი უნდა გამოიყენოთ. სახელის შემდეგ კი აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ პროფესიული სათაური, რომელიც ორიოდე სიტყვით აღწერს თქვენს კვალიფიკაციას.
📌 რჩევა: პროფესიული სათაურის ქვეშ წარმოადგინეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და პროფესიული ელფოსტის მისამართი. დამატებითი საკონტაქტო ინფორმაციის სახით, კი თქვენი LinkedIn პროფილის ბმული მიუთითეთ.
👉 დარწმუნდით, რომ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ზუსტია. ამ მიზნით კიდევ ერთხელ გადაამოწმეთ ინფორმაცია და იპოვეთ ნებისმიერი ბეჭდვითი შეცდომა, რომელმაც შესაძლოა დამსაქმებლებს თქვენთან დაკავშირებაში შეუშალოს ხელი.
✔️ კარგი სათაურის მაგალითი
თამარ აბუსერიძე
ბუღალტერიის მენეჯერი
+995 555 123 123
tamar_abuseridze@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedin.com/in/tamarabuseridze
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი
თაკო აბუსერიძე
ბუღალტერიის მენეჯერი
+995 555 123 123
taks001@email.com
facebook.com/in/takoabuseridze
დაბადების თარიღი: 1995 წლის 12 ივლ
სამუშაო პერიოდი: 2021 წლის 12 ივლ – 2022 წლის 27 ივნ
საცხოვრებელი მისამართი: პეკინის 23ა (წმ. მოწამეთა კვირიკესა და ივლ იტას ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია), თბილისი, საქართველო

Პროფესიული მიზანი და კვალიფიკაციის შეჯამება

რეზიუმეს პროფესიონალური შეჯამების სექცია ლაკონურად უნდა მიმოიხილავდეს ბუღალტერიის მენეჯერის პროფესიასთან დაკავშირებულ ძირითად კვალიფიკაციებს.

📌 რჩევა: სასურველია პროფესიული შეჯამება 3-4 წინადადებისგან შედგებოდეს და რაოდენობრივ შედეგებთან ერთად პროფესიული მიღწევების დემონსტრირებასაც ახდენდეს.
✔️ შეჯამების სწორი მაგალითი:
დეტალებზე ორიენტირებული ბუღალტერიის მენეჯერი ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის მართვის 5 წლიანი გამოცდილებით. ჩემი პროფესიული მიზანი ფინანსური მონაცემების ზუსტი და ეფექტური მართვაა. ფინანსური სტაბილურობისა და გარე დაფინანსებაზე დამოკიდებულების შემცირების მიზნით წარმატებით შემიძლია დავნერგო ფულადი ნაკადების მართვის სტრატეგია და კომპანიის სააღრიცხვო პროგრამულ სისტემაზე გადასვლის პროცესს შევუწყო ხელი.
❌ შეჯამების არასწორი მაგალითი:
მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ მე გახლავართ განვითარებაზე ორიენტირებული ბუღალტერიის მენეჯერი, რომლის მიზანი არის, რომ პოზიტიური ცვლილებები შეიტანოს კომპანიების ფინანსურ საქმიანობაში. საინვესტიციო კომპანიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება მაქვს, თუმცა, ვფიქრობ, დროა ახალი პროფესიული გამოწვები ვეძიო და ახალ კომპანიაში მუშაობის საფუძველზე შევიძინო ახალი ცოდნა. იმედი მაქვს, ჩემი განცხადება თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდება და შესაძლებლობა მექნება თქვენი კომპანიის წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანო!

დასაშვებია თუ არა ფოტოსურათის გამოყენება?

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

👉 რეზიუმე, ჩვეულებისამებრ, პროფესიულ კვალიფიკაციაზე, უნარებსა და გამოცდილებაზეა ფოკუსირებული, შესაბამისად, არსებობს მოსაზრება, რომ პერსონალური ფოტოს მასში განთავსება არარელევანტურია.

პროფესიული მიღწევებისა და კვალიფიკაციის წარმოსაჩენად რეზიუმეში არსებული შეზღუდული სივრცე სტრატეგიულად უნდა იქნას გამოყენებული. სწორედ ამიტომ, არის რეკომენდირებული, რომ ფოტოსთვის განსაზღვრული ადგილი გონივრულად აითვისოთ და  იქ პროფესიისთვის რელევანტური მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განათავსოთ.

Როგორ უნდა შექმნათ სამუშაო გამოცდილების სექცია

გამოცდილების ეფექტურად წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები რეზიუმესთან ერთად სამოტივაციო წერილშიც ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას სამუშაო ისტორიაზე.

მაგალითად, როგორც ბუღალტერიის მენეჯერის, ისე ინჟინრის სამოტივაციო წერილი რაოდენობრივი შედეგების ჩვენების საფუძველზე შეიძლება წარმოაჩენდეს პროფესიული კვალიფიკაციის ფარგლებს.

👇 წარმოგიდგენთ  ორ სპეფიციკურ მაგალითს, რომელსაც სრულფასოვნად შეუძლია აღწეროს ბუღალტერიის მენეჯერის სამუშაო გამოცდილება:

მაგალითი 1

ბუღალტერიის მენეჯერი 
კომპანია “სილქნეტი”
თბილისი, საქართველო
აპრილი 2017 – ივნისი 2022
ძირითადი მოვალეობები:

 • ყოველთვიური მენეჯერული რეპორტების მომზადება და ანალიზი;
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად;
 • გარე და შიდა აუდიტორებთან ურთიერთობა;
 • კომპანიის ბიუჯეტის შედგენა და შესრულების ანალიზი;
 • კომპანიის ბიზნეს ერთეულების ანგარიშგებების მომზადება;
 • მარეგულირებელი კომპანიის რეპორტების წარმოება;

მაგალითი 2

ბუღალტერიის მენეჯერი
კომპანია “ნიკორა ტრეიდი”
თბილისი, საქართველო
თებერვალი 2007 – აპრილი 2011
ძირითადი მოვალეობები:

 • ყოველდღიური ბუღალტრული ოპერაციების შესრულება;
 • ტრანსაქციებისთვის საჭირო დოკუმენტების გამართულობის უზრუნველყოფა;
 • საგადასახადო დეპარტამენტისთვის დეკლარაციების მომზადება და ჩაბარება;
 • აუდიტორებთან თანამშრომლობა და პროცედურების კონტროლი;
 • კომპანიის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების მომზადება და ბანკებთან ურთიერთობა.

Რჩევები, მათთვის, ვისაც სამუშაო გამოცდილება არ აქვს

👇 სამუშაო გამოცდილების გარეშე სასურველი პოზიციის დაკავება ნამდვილად შესაძლებელია და ამაში თავადაც დარწმუნდებით მას შემდეგ რაც ჩვენ მიერ წარმოდგენილ რჩევებს გაეცნობით:

 • პროფესიისთვის რელევანტური განათლების მიღების შემდეგ, პრაქტიკული გამოცდილების მიღების მიზნით მოიძიეთ სტაჟირების პროგრამა, რომელიც პროფესიასთან დაკავშირებული ძირითადი უნარების განვითარებაში დაგეხმარებათ.
 • ტექნიკური ცოდნის სრულყოფის მიზნით გაეცანით საბუღალტრო პროგრამებს. თქვენი ეს ცოდნა უდავოდ ღირებულ კონკურენტულ უპირატესობად იქცევა სამსახურის ძიების პროცესში.
 • რეზიუმეში აღნიშნეთ პროფესიისთვის ღირებული ისეთიუნარები, როგორიცაა დეტალებისადმი ყურადღება, ანალიტიკური აზროვნება, პრობლემების გადაჭრა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

Პროფესიული და აკადემიური განათლება

არსებობს მოსაზრება, რომ განათლება ცოდნისა და უნარების მყარ საფუძველს ქმნის, შესაბამისად, დამსაქმებლები ხშირად პრიორიტეტს სწორედ სათანადო განათლების მქონე კანდიდატებს ანიჭებენ.

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

👉 პროფესიული განათლების მიღება ბუღალტერიის მენეჯერებს  ფინანსურ პრინციპებთან, რეგულაციებსა და ანგარიშგების სტანდარტებთან დაკავშირებული ცოდნით აღჭურვავს, რის საფუძველზეც შესაძლებელია ბიზნეს პროცესების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

👇 განვიხილოთ ბუღალტერიის მენეჯერის CV-სთვის შექმნილი განათლების სექციის ორი რელევანტური მაგალითი:

მაგალითი 1

ბუღალტერიის მენეჯერის სასწავლო პროგრამა, ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი, საქართველო (2017-2018)

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ოპერაციების მენეჯმენტში, თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველო (2013 – 2017)

მაგალითი 2

ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიტიკური რეპორტინგის პროფესიული პროგრამა
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
28 ივნ, 2017 – 26 ივნ, 2018
შესაბამისი კურსები:

 • ფინანსური ანგარიშგება (IFRS);
 • ფინანსური მენეჯმენტი და საქმიანობის შედეგების მართვა;
 • ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციები, სამუშაო კაპიტალის მენეჯმენტი;
 • ინვესტიციებისა და ბიზნესის შეფასება, კაპიტალის ღირებულება და რისკ მენეჯმენტი;
 • დანახარჯებისა და მენეჯერული აღრიცხვის მეთოდები, ბიუჯეტირება, გადახრების ანალიზი, შეფასება და კონტროლი.

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2013 წლის სექტემბერი – 2017 წლის დეკემბერი
შესაბამისი კურსები:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები (2020, ივნ-ივლ);
 • ბიზნესის ეთიკა (2021, ივნ-ივლ);
 • ინფორმაციული ტექნლოგიები ბიზნესში (2022, სექ);
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (2022, ივნ-ივლ).

Ბუღალტერიის მენეჯერისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები

უნარების სექცია თქვენი შესაძლებლობების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს, რომელსაც შეუძლია  დამსაქმებელს დაეხმაროს იმის განსაზღვრაში, თუ რამდენად შეესაბამება თქვენი კომპეტენციის ფარგლები იმ ფუნქცია-მოვალეობებს, რომელთა შესრულებასაც თქვენთვის სასურველი პოზიცია ითვალისწინებს.

📌 რჩევა: თუ ინჟინრის CV მთავარ აქცენტს ტექნიკურ და ფუნქციონალურ უნარებზე უნდა აკეთებდეს, ბუღალტერიის მენეჯერის რეზიუმე ცალსახად ორგანიზაციულ და ინტელექტუალურ უნარებზე უნდა იყოს ორიენტირებული.

👇 იდეალური ბალანსის მისაღწევად, რეკომენდირებული არის, რომ თქვენი უნარ-ჩვევები ხისტი და რბილი უნარების კატეგორიებად წარმოადგინოთ.

ხისტი უნარები

 • ფინანსური ანალიზი
 • ბიუჯეტირება და ფინანსური ანგარიშგება
 • რისკების მენეჯმენტი
 • ოპერატიულობა და პუნქტუალურობა
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • რესურსების გონივრული მართვა
 • ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი

რბილი უნარები

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • განვითარებაზე ორიენტირება
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • დეტალებისადმი ყურადღება
 • საიმედოობა და პასუხისმგებლობა
 • ორგანიზებული
 • პასუხისმგებლიანი
 • დეტალებზე ორიენტირებული

დამატებითი სექციები ბუღალტერიის მენეჯერის CV-ში

დამატებითი სექციები რეზიუმეს უფრო მიმზიდველს ხდის და პოტენციური დამსაქმებლის მხრიდან დაინტერესების შანსსაც მნიშვნელოვნად ზრდის.

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

🎁 არსებობს არაერთი დამატებითი სექცია, რომელსაც პროფესიისთვის რელევანტური უნარებისა და მიღწევების ეფექტურად წარმოჩენის საფუძველზე შეუძლია განგასხვაოთ სხვა კანდიდატებისგან. ყურადღებით გაეცანით მათ და ეცადეთ ეს სექციები თქვენი შესაძლებლობების ეფექტური პრეზენტაციისთვის გამოიყენოთ.

უცხო ენების ცოდნა

უცხო ენების ცოდნა გლობალიზებული ბიზნეს გარემოსთვის მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობაა, რადგან დღეს სულ უფრო მეტი კომპანია ახორციელებს საერთაშორისო ტრანზაქციებს და მოქმედებს საზღვრებს გარეთ.

👉 უცხო ენის ცოდნა ბუღალტერიის მენეჯერს საშუალებას აძლევს თვალი ადევნოს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს. ფინანსური ტერმინოლოგიისა და დოკუმენტაციის სხვა ენაზე აღქმამ კი, შესაძლოა ხელი შეუწყოს შინაარსის სწორ ინტერპრეტაციასა და ადგილობრივ რეგულაციებთან მის შესაბამისობას.
🎁 გარდა ამისა, უცხო ენის თავისუფლად ფლობა ხაზს უსვამს თქვენს უნარს უცხოენოვანი წყაროებიდან გააანალიზოთ ფინანსური მონაცემები და საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებზე წვდომის საფუძველზე შეასრულოთ ტრანსსასაზღვრო ფინანსური ანგარიშგებები.

კომპიუტერული უნარები

თანამედროვე ციფრული ეპოქის საბუღალტრო ამოცანები ტექნოლოგიებსა და ციფრულ პროგრამებს ეყრდნობა. შესაბამისად, შესაძლოა კომპიუტერული უნარები ბუღალტერიის მენეჯერის წარმატებული კარიერის მნიშვნელოვან წინაპირობად იქცეს.

💡 ფაქტი: Microsoft Excel-ის ცოდნა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მონაცემთა ორგანიზებისთვის, ფინანსური მოდელირებისა და ანალიზისთვის.

ბუღალტრული აღრიცხვის ისეთი პროგრამების ცოდნა კი, როგორიცაა QuickBooks, SAP ან Oracle აუმჯობესებს აღრიცხვის პროცესებს და ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტეს უზრუნველყოფს.

Სერთიფიკატები

ბუღალტერიის მენეჯერის რეზიუმეში წარმოდგენილი სერთიფიკატები თქვენი პროფესიული განვითარების მაღალ დონეზე მეტყველებს და ხაზს უსვამს თქვენს სურვილს, შეუსაბამოთ ცოდნა ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკას, რეგულაციებსა და სტანდარტებს.

👉 პროფესიისთვის რელევანტური სერთიფიკატების რეზიუმეში წარმოდგენამ შესაძლია მნიშვნელოვნად გაზარდოს სასურველი პოზიციის დაკავების შანსი.

წარმოგიდგენთ რამდენიმე სერთიფიკატს, რომელსაც აქვს ძალა კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების საფუძველზე გააუმჯობესოს თქვენი პროფესიული კვალიფიკაცია:

 • Chartered ფინანსური ანალიტიკოსის სერტიფიკატი შესაძლოა რელევანტური იყოს ბუღალტერიის მენეჯერებისთვის, რომლებიც ფინანსურ ანალიზში, შეფასებასა და საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებაში არიან ჩართული.
 • სერტიფიცირებული შიდა აუდიტორის სერთიფიკატი შესაფერისია ბუღალტერიის მენეჯერებისთვის, რომელთა საქმიანობის სფერო აუდიტორულ ფუნქცია-მოვალეობებსაც მოიცავს
 • Certified Fraud Examiner  სერთიფიკატი ღირებულია ბუღალტერიის მენეჯერებისთვის, რომლებიც თაღლითობის პრევენციაში, გამოვლენასა და გამოძიებაში მონაწილეობენ.
 • სერტიფიცირებული საინფორმაციო სისტემების აუდიტორი: საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიური რისკების მართვაზე პასუხისმგებელი ბუღალტერიის მენეჯერებისთვისაა შესაფერისი.

Მიღწევები და ჯილდოები

ბუღალტერიის მენეჯერის რეზიუმეში წარმოდგენილი პროფესიული მიღწევები და ჯილდოები თქვენი პროფესიონალიზმისა და ინდივიდუალური ექსპერტიზის ძლიერი ინდიკატორია.

კომპანიის ფინანსური მიზნების სისრულეში მოყვანა, ხარჯების ოპტიმიზაცია, სტრატეგიული დანახარჯების შემცირება და წარმატებული ფინანსური აუდიტის განხორციელება შესაძლო მიღწევების ის მცირე ჩამონათვალია, რომელიც თქვენს შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ ხელშესახებ მტკიცებულებას წარმოადგენს.

ბუღალტერიის მენეჯერი CV

🎁 რაც შეეხება პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მიღებულ ჯილდოებს, იქნება ეს საუკეთესო თანამშრომლის სტატუსი თუ ფინანსურ მენეჯმენტში შეტანილი წვლილისთვის განსაზღვრული აღიარება, ეს ჯილდოები ხაზს უსვამს თქვენს განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს და სხვა კანდიდატებისგან მნიშვნელოვნად გამოგარჩევთ.

👉 წარმოგიდგენთ პროფესიული მიღწევების რამდენიმე რელევანტურ მაგალითს:

 • კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩოების გაძლიერების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, მივიღე ჯილდო “წლის ბუღალტერიის მენეჯერი”;
 • ახალი ფინანსური პოლიტიკის იმლემენტაციის გზით, 15%-ით შევამცირე კომპანიის საოპერაციო ხარჯები;
 • ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სისტემის დანერგვის საფუძველზე, 30%-ით შევამცირე ყოველთვიური ანგარიშგების დრო;
 • შევიმუშავე ფულადი ნაკადების მართვის სტრატეგია, რამაც ფულადი სახსრების ნაკადების პროგნოზირების გაუმჯობესება და გარე დაფინანსებაზე დამოკიდებულების შემცირება გამოიწვია.

Ჰობები და ინტერესები

მიუხედავად იმისა, რომ რეზიუმე ძირითად აქცენტს პროფესიული კვალიფიკაციისა და გამოცდილების წარმოჩენაზე აკეთებს, შესაბამისი ჰობებისა და ინტერესების წარმოჩენით დამსაქმებელს ღირებულ შეხედულებას შეუქმნით თქვენს პერსონალურ იდენტობასა  და კომპანიის მიზნებთან პოტენციურ შესაბამისობაზე.

📌 რჩევა: პროფესიული ბუღალტრული ასოციაციების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ფინანსური წიგნიერების პროგრამებში ჩართულობა და შემეცნებითი ხასიათის კონფერენციებზე დასწრება პროფესიისადმი თქვენს სიყვარულზე მიუთითებს და დამსაქმებელს თქვენდამი განსაკუთრებული ინტერესით განაწყობს.

გარდა ამისა, ბუღალტერიის მენეჯმენტის მიღმა არსებული ინტერესების გონივრულად წარმოჩენით, თქვენ ეფექტურად შეძლებთ დაბალანსებულ ცხოვრების წესთან ერთად სამუშაო გარემოსთან ინტეგრაციისთვის საჭირო უნარებიც ეფექტურად წარმოაჩინოთ.

👉 მაგალითად, თავსატეხებისადმი ინტერესმა შესაძლოა თქვენს ანალიტიკურ ხასიათსა და პრობლემების მოგვარებისადმი ეფექტურ მიდგომას გაუსვას ხაზი, მაშინ როდესაც, გუნდურ აქტივობებში ჩართულობა თანამშრომლობისა და ლიდერობის უნარებს წარმოაჩენს.

Მოკლე შეჯამება: შექმენით ბუღალტერიის მენეჯერის ეფექტური CV

📍 ყურადღებით გაეცანით ბუღალტერიის მენეჯერის ვაკანტური პოზიციის აღწერას და სწორედ მასზე დაყრდნობით განსაზღვრეთ რომელ კონკრეტულ სექციებზე კონცენტრირდებით რეზიუმეს შექმნისას.

📍 სექციები განალაგეთ ისე, რომ ბუღალტერიის მენეჯერის CV მკაფიოდ აღქმადი და ვიზუალურად სასიამოვნო იყოს. დარწმუნდით, რომ პროფესიისთვის რელევანტური სექციები ლოგიკური თანმიმდევრობით გაქვთ რეზიუმეში წარმოდგენილი.

📍 განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ რეზიუმეს პროფესიულ შეჯამებას. ეცადეთ ის სრულყოფილად აღწერდეს ბუღალტერიის მენეჯმენტისთვის შესაფერის ცოდნას, გამოცდილებასა და უნარებს.

📍 გაამყარეთ თქვენი პროფესიული მიღწევები კონკრეტული მაგალითებისა და რაოდენობრივი მონაცემების გამოყენებით.

📍 რეზიუმეში მხოლოდ პროფესიისთვის რელევანტური ინფორმაცია წარმოადგინეთ. მოერიდეთ ისეთი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებას, რომელსაც თქვენს ეთნიკურ წარმოშობასთან, საცხოვრებელ მისამართსა და სოციალურ ქსელებთან აქვს კავშირი.

📍 სათანადო ყურადღება მიაქციეთ რეზიუმეში დაშვებული სტილისტური და გრამატიკული შეცდომების შესწორებას.

📍 რეზიუმეს ქართულ ენაზე მომზადებისას, სასურველია, უპირატესობა Sylfaen ფონტს მიანიჭოთ. ფორმატირებისას კი არჩევანი PDF ფორმატზე გააკეთეთ.

არ დაგავიწყდეთ სამოტივაციო წერილის დაწერა

მაშინ როდესაც რეზიუმე მხოლოდ ობიექტურ გარემოებებზე დაყრდნობით აღწერს თქვენს კარიერულ მიღწევებს, სამოტივაციო წერილი შესაძლებლობას გაძლევთ უფრო ნათლად წარმოაჩინოთ კონკურენტული უპირატესობები და მეტი ენთუზიაზმით გამოხატოთ სასურველი პოზიციისადმი განსაკუთრებული ინტერესი!

🎁 თუ ბუღალტერიის მენეჯერის პოზიციის დასაკავებლად CV-ს შექმნა გჭირდებათ, ნუ დაკარგავთ დროს! საუკეთესო პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი ჩვენი რეზიუმეს მაგალითები დაგეხმარებათ რეალობად აქციოთ თქვენი მიზნები!

რაც შეეხება, ვიზუალთან დაკავშირებულ იდეებს, განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამორჩეული ჩვენი საუკეთესო შაბლონები თქვენი ინდივიდუალიზმის შესაბამისად დაგეხმარებათ შექმნათ საკუთარი შესაძლებლობების სრულყოფილი პრეზენტაცია!

კითხვები და პასუხები

რა უფლება-მოვალეობებს მოიცავს ბუღალტერიის მენეჯერის პროფესია ?

ბუღალტერიის მენეჯერის პროფესია ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტესა და მთლიანობას უზრუნველყოფს. სხვადასხვა სააღრიცხვო საქმიანობის ზედამხედველობით, ბუღალტერიის მენეჯერები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ორგანიზაციის ფინანსური სიჯანსაღის შენარჩუნებაში.ბუღალტერიის მენეჯერებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ფინანსური ჩანაწერები იყოს სრული, სანდო და ასახავდეს კომპანიის ნამდვილ ფინანსურ მდგომარეობას. მათი საქმიანობა აგრეთვე მოიცავს შიდა კონტროლის განხორციელებას, აქტივების დაცვას, თაღლითური ქმედებების გამოვლენასა და პრევენციას.

რომელ სფეროებში დასაქმების შესაძლებლობა აქვთ ბუღალტერიის მენეჯერებს?

საინვესტიციო ფირმები, სადაზღვევო კომპანიები და ბანკები ბუღალტერიის მენეჯერის პროფესიონალიზმს ფინანსური ანგარიშგების, ტრანზაქციებისა და რისკების მართვის ნაწილში ეყრდნობიან.ბუღალტერიის მენეჯერები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სამთავრობო უწყებებსა და არაკომერციულ ორგანიზაციებშიც, სადაც ისინი მართავენ ბიუჯეტს და ფინანსური პროცესების საჯარო აღრიცხვის რეგულაციებთან შესაბამისობას უზრუნველყოფენ.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...