Ბიზნეს ანალიტიკოსის CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესაქმნელად

გლობალური ბიზნეს ლანდშაფტის პირობებში, ანალიტიკოსის როლი სულ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, დაფასებული და პერსპექტიული ხდება. ამ პროფესიის წარმომადგენლები აანალიზებენ ბიზნეს პროცესებს და შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რათა ხელი შეუწყონ ორგანიზაციის ზრდას.

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

5.0
Rated 5 out of 5
დან 1 მომხმარებელთა მიმოხილვები

ინდუსტრიული მრავალფეროვნება ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია, რის გამოც ბიზნეს ანალიტიკოსის როლი დინამიკურობითა და ინტელექტუალურობის მაღალ ხარისხით გამოიტჩევა. Ბიზნესის სფეროში ყოველი პროექტი უნიკალური სირთულეებით ხასიათდება და მოცემულობისადმი შემოქმედებით მიდგომას მოითხოვს.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

სასურველი პოზიციის დასაკავებლად შექმნილი ბიზნეს ანალიტიკოსის CV დელიკატურად უნდა უსვამდეს ხაზს თქვენს ღირსებას. Წინამდებარე გზამკვლევში, ჩვენ შევეცდებით გასწავლოთ, როგორ წარმოაჩინოთ თქვენი კონკურენტული უპირატესობები და პროფესიული კვალიფიკაცია თქვენს რეზიუმეში.

Სარჩევი

ბიზნეს ანალიტიკოსი CV: საუკეთესო მაგალითი

👇 წარმოგიდგენთ ბიზნეს ანალიტიკოსის CV-ს ნიმუშს, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს შესაძლებლობებს და კონკურენტული უპირატესობის ხაზგასმის საფუძველზე ზრდის თქვენთვის სასურველი პოზიციის დაკავების შანსს:

ზურაბ ამაშუკელი
ბიზნეს ანალიტიკოსი
+995 555 123123
zurabamashukeli@email.com
თბილისი, საქართველო
Linkedin.com/in/zurabamashukeli

პროფესიული შეჯამება
“განვითარებაზე ორიენტირებული ბიზნეს ანალიტიკოსი IT ინდუსტრიაში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილებით. ბიზნესის ადმინისტრირებისა და კომპიუტერული მეცნიერებების სფეროებთან დაკავშირებული ჩემი ორმაგი პროფესიული კვალიფიკაცია შესაძლებლობას მაძლევს საუკეთესო სტანდარტების დაცვით ვუზრუნველყო Power BI რეპორტების გენერირება და User Case-ების დამუშავება.”

სამუშაო გამოცდილება 
IT ბიზნეს ანალიტიკოსი
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
იანვარი 2018 – მაისი 2023

 • SQL-ისა და Power BI-ის გამოყენებით ვქმნიდი რეპორტებს;
 • საჭიროებისამებრ ვიღებდი და ვამუშავებდი ინფორმაციას მონაცემთა ბაზებიდან;
 • დამკვეთთან კომუნიკაციის საფუძველზე ვამზადებდი დეველოპერებისათვის ტექნიკურ დავალებებს;
 • ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის მიზნით აღვწერდი ბიზნეს პროცესებს;
 • ვახორციელებდი პროდუქტის შესაქმნელად საჭირო ბიზნეს პროცესების კვლევას და ალტერნატიული გზების ანალიზს;

განათლება
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
თავისუფალი უნივერსიტეტი,  თბილისი, საქართველო
2016 წლის სექტემბერი-2018 წლის ივნისი
შესაბამისი კურსები:

 • Excel მოდელირება
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • ახალი პროდუქტების განვითარება

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის ბაკალავრი
ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2012 წლის სექტემბერი-2016 წლის დეკემბერი
შესაბამისი კურსები:

 • კომპიუტერული მეცნიერებების პრინციპები
 • თვისობრივი და რაოდენობრივი მსჯელობის საფუძვლები
 • შესავალი პროგრამულ უზრუნველყოფაში
 • მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ხისტი უნარები

 • Მონაცემთა ანალიზი
 • ბიზნეს პროცესების რეინჟინერია
 • მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი
 • მონაცემთა ვიზუალიზაცია
 • SQL
 • Power BI
 • Oracle
 • Agile მეთოდოლოგიები (Scrum და Kanban)

რბილი უნარები 

 • პროფესიონალიზმი
 • პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა
 • დეტალებზე ორიენტირება
 • შესანიშნავი წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი
 • პრობლემის გადაჭრის უნარი
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციული უნარები
 • გუნდური მუშაობა

სერტიფიკატები

 • 2023 წელი – ბიზნესის ანალიტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის (IIBA) პროფესიული სერთიფიკატი;
 • 2021 წელი – Springboard Business Analytics სერთიფიკატი;
 • 2017 წელი – პროექტის მართვის ინსტიტუტის (PMI) პროფესიული სერტიფიკატი;
 • 2016 წელი – Microsoft-ის სერტიფიცირებული მონაცემთა ანალიტიკოსი (2016);

ენები

 • ინგლისური (C1)
 • გერმანული (B2)

Ბიზნეს ანალიტიკოსის როლი ქართულ IT ინდუსტრიაში

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

💡 ფაქტი: ბიზნეს ანალიტიკა თანამედროვე ტექნოლოგიური სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და შემოსავლიანი პროფესიაა. Glassdoor-ის მონაცემების თანახმად, ქართულ IT ინდუსტრიაში დასაქმებული ბიზნეს ანალიტიკოსის საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება 2 500 ლარია.
👉 ბიზნეს ანალიტიკოსები აანალიზებენ არსებულ IT სისტემებს, განსაზღვრავენ გაუმჯობესების სფეროებს და ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით გვთავაზობენ ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს.

ბიზნეს ანალიტიკოსის როლი კომპანიის მოლოდინების მართვასა და IT პროექტების იმპლემენტაციას გულისხმობს. Მათ ძირითადი მიზანია ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ბიზნეს მიზნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ეს ყველაფერი საბოლოოდ ქართული IT ინდუსტრიის საერთო წარმატებას უწყობს ხელს.

Როგორ უნდა დაწეროთ ბიზნეს ანალიტიკოსის CV

ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმე  თქვენი განათლების, გამოცდილების, მიღწევებისა და უნარების ეფექტური პრეზენტაციაა. წინასწარ განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად შედგენილ რეზიუმეს აქვს უნარი, რომ სასურველი პოზიციის დაკავების წინაპირობად იქცეს. თუმცა ამისთვის რელევანტური რჩვების მხედველობაში მიღებაა საჭირო.

გონივრულად შედგენილი რეზიუმე პოტენციურ დამსაქმებლებს დადებით შთაბეჭდილებას უქმნის და თქვენს პერსონალურ გასაუბრებაზე მიწვევის შანსებსაც მნიშვნელოვნად ზრდის.

👇 ცხადია, ყოველ პროფესიას ახასიათებს განსაკუთრებული ნიუანსები, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია რეზიუმეს წერისას. სწორედ ამიტომ, ბიზნეს ანალიტიკოსის პროფესიის სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე ჩვენ ექსკლუზიურად თქვენთვის შევიმუშავეთ უნიკალური რჩევები და რეკომენდაციები:

 • სრულფასოვნად წარმოაჩინეთ სამუშაო ისტორია:თქვენი უნარები და გამოცდილება ვაკანტური პოზიციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს შეუსაბამეთ და სწორედ ამის საფუძველზე გამოკვეთეთ თქვენი პროფესიული კვალიფიკაციები.
 • ყურადღება გაამახვილეთ პიროვნულ უნარ-ჩვევებზე: შესანიშნავი წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის უნარი და დროის მენეჯმენტი პიროვნულ მახასიათებელთა ის მცირე ჩამონათვალია, რომელთა ქონა სხვა პროფესიონალურ უნარ-ჩვევებთან ერთად არსებითად მნიშვნელოვანია ბიზნეს ანალიტიკოსის პოზიციისთვის.
 • გონივრულად შეარჩიეთ CV-ს ფორმატი და სტუქტურა:რაციონალურად ორგანიზებული რეზიუმეს დახმარებით მარტივად შეძლებთ პოტენციურ დამსაქმებელზე დადებითი შთაბეჭდილების მოხდენას. ეს კი, თავის მხრივ, უდავოდ შეგიწყობთ ხელს ბიზნეს ანალიტიკასთან დაკავშირებული სასურველი პოზიციის დაკავებაში.
 • ეფექტურად გამოიყენეთ საკვანძო სიტყვები:ბიზნეს ანალიტიკასთან დაკავშირებული საკვანძო სიტყვების რეზიუმეში ინტეგრაცია საუკეთესო სტრატეგიაა კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებისა და დამსაქმებელზე დადებითი შთაბეჭდილების დასატოვებლად.აღნიშნული ქმედება ხაზს გაუსვამს ფაქტს, რომ სრულყოფილად ფლობთ სფეროსთვის დამახასიათებელ ტერმინებს და საუკეთესოდ შეძლებთ კონკრეტული პოზიციით განსაზღვრული მოვალეობების სრულყოფილად შესრულებას.

სექციების თანმიმდევრობა

ინფორმაციის ლოგიკური და ეფექტური პრეზენტაციისთვის ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმეში სექციების თანმიმდევრობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამიტომ, რეკომენდირებულია, რომ რეზიუმეს შედგენა თქვენი საკონტაქტო ინფორმაციისა და პროფესიული სათაურის მითითებით დაიწყოთ.

რეზიუმეს შექმნის მომდევნო ეტაპი პროფესიონალური შეჯამების მომზადების საფუძველზე თქვენი, როგორც ბიზნეს ანალიტიკოსის უნარებისა და კარიერული მიზნების წარმოდგენას გულისხმობს.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

📌 რჩევა: ნუ დაივიწყებთ სამუშაო გამოცდილების, განათლებისა და უნარ-ჩვევების სათანადოდ წარმოჩენას. დეტალურად აღწერეთ თქვენი პროფესიული განვითარების ისტორია და გონივრულად წარმოაჩინეთ თქვენი მიღწევები.
👉 ძირითად სექციებზე საუბრის შემდეგ სათანადო ყურადღება მიაქციეთ რეზიუმეს დამატებითი განყოფილებების ნაწილს. მათი ფუნქცია თქვენი პროფესიული პროფილის გამრავალფეროვნება და ამ გზით თქვენი კონკურენტული უპირატესობის წარმოჩენაა.

Როგორია საუკეთესო ფორმატი?

იცოდით, რომ წარმატებასთან დაკავშირებული შანსების შეფასებისას ფორმატს შესაძლოა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს?

Სწორედ ამიტომ, გირჩევთ, სათანადო ყურადღება მიაქციოთ რეზიუმეს მომზადების ამ ნაწილს და ყურადღებით შეარჩიოთ შესაფერისი ფორმატი.

👇 წარმოგიდგენთ 3 ძირითადი ტიპის ფორმატს, რომლებიც ბიზნეს ანალიტიკოსის CV-ს შედგენისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ:

 • ქრონოლოგიური ფორმატი – თუ თქვენი, როგორც ბიზნეს ანალიტიკოსის გამოცდილება მრავალფეროვნებით ხასიათდება, უმჯობესია პროფესიული გამოცდილება უახლესი დროიდან წარსულისკენ, ქრონოლოგიური პრინციპით განალაგოთ.
 • ფუნქციური ფორმატი – თუ პროფესიული გამოცდილების დეფიციტს განიცდით და თქვენი მთავარი უპირატესობა ბიზნეს ანალიტიკისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებია, სასურველია უპირატესობა ფუნქციურ ფორმატს მიანიჭოთ. ასეთ შემთხვევაში, შეძლებთ თქვენი უნარები ქვეკატეგორიებად განალაგოთ და მათზე საუბრის გზით სრულყოფილად წარმოაჩინოთ თქვენი შესაძლებლობები.
 • შერეული ფორმატი – თუ დამსაქმებლისთვის პროფესიული უნარ-ჩვევები მნიშვნელოვანია, თუმცა თქვენ ბიზნეს ანალიტიკოსის რანგში მუშაობის მრავალფეროვანი სამუშაო გამოცდილება გაქვთ, მაშინ, გირჩევთ უპირატესობა ქრონოლოგიური და ფუნქციური ფორმატების კომბინაციის შედეგად შექმნილ შერეულ ფორმატს მიანიჭოთ.
📌 რჩევა: გაითვალისწინეთ, რომ ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმეს მომზადებისას, უმჯობესია არარელევანტური ინფორმაცია რეზიუმედან ამოიღოთ და საჭიროების შემთხვევაში, ინტერვიუზე გააცნოთ დამსაქმებელს.

შემთხვევაში, ინტერვიუზე გააცნოთ დამსაქმებელს.

სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

👇 რეზიუმეს სათაური დამსაქმებელს თავდაპირველ წარმოდგენას უქმნის თქვენზე, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ის სრულყოფილად მოიცავდეს შემდეგ კატეგორიებს:

 • თქვენი სახელი და გვარი
 • პროფესიული სტატუსი
 • ადგილმდებარეობა
 • ტელეფონის ნომერი
 • ელექტრონული ფოსტა
 • პროფესიული Სოციალური მედიის (მაგ., LinkedIn) ლინკი
⚠️ გაფრთხილება: სათაურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის სექციაში მოერიდეთ  ისეთი დეტალების წარმოდგენას, როგორებიცაა მაგალითად დაბადების თარიღი, ზუსტი მისამართი ან ასაკი.
✔️ კარგი სათაურის მაგალითი:
ზურაბ ამაშუკელი
ბიზნეს ანალიტიკოსი
თბილისი, საქართველო | +995 555 123 321|zurabamashukeli@email.com
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი:
ბიზნეს ანალიტიკა
ზურაბ ამაშუკელი
555 123 321
07/11/1995
საქართველო, თბილისი, აბაშიძის ქუჩა N10

Შეიძლება ფოტოსურათის გამოყენება ბიზნეს ანალიტიკოსის CV-ში?

ვინაიდან დაქირავებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მხოლოდ დამსახურებასა და კვალიფიკაციას უნდა ეფუძნებოდეს, რეზიუმეში ფოტოს წარმოდგენამ შესაძლოა მიკერძოება გამოიწვიოს და ამის საფუძველზე თანაბარი შესაძლებლობების ფარგლებში დასაქმების უფლება დაარღვიოს.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

👉 პერსონალური ფოტოს ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმეში გამოყენება მიზანშეწონილი არ არის, ვინაიდან რეზიუმე, უპირველეს ყოვლისა, პროფესიულ კვალიფიკაციაზე, უნარებსა და გამოცდილებაზეა ორიენტირებული და  შეფასების პროცესში პიროვნული გარეგნობა არსებითი ფაქტორი არ უნდა იყოს.
📌 რჩევა: ბიზნეს ანალიტიკოსის როლისთვის კვალიფიკაციის ეფექტურად წარმოსაჩენად, უმჯობესია პრიორიტეტი რეზიუმეს შინაარსს, შესაბამის პროფესიულ გამოცდილებას და მიღწევებს მიანიჭოთ.

Ბიზნეს ანალიტიკოსის სამუშაო გამოცდილება

სამუშაო გამოცდილება ხაზს უსვამს კანდიდატის უნარს გააანალიზოს ბიზნეს პროცესები და ეფექტურად წარმართოს პროექტის იმპლემენტაციის ფაზები. პროფესიულ გამოცდილებასთან დაკავშირებული ეს სექცია დამსაქმებელს შესაძლებლობას აძლევს შეაფასოს რამდენად შეესაბამება აპლიკანტის კვალიფიკაცია პოზიციით განსაზღვრულ პრაქტიკულ მოთხოვნებს.

👇თვალსაჩინოებისთვის გიზიარებთ ბიზნეს ანალიტიკოსის პროფესიასთან დაკავშირებული სამუშაო გამოცდილების აღწერის ორ სპეციფიკურ ნიმუშს:

მაგალითი 1

ბიზნესის ანალიზი
სს “ტერა ბანკი”
სექტემბერი 2018 – ივნისი 2022

 • ეჯაილ გუნდთან თანამშრომლობის ფარგლებში აქტიური წვლილი შემქონდა ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში;
 • კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველვყოფდი Power BI რეპორტების შექმნას;
 • ვთანამშრომლობდი IT პროექტებში მონაწილე განყოფილებებთან და მათი მოთხოვნების შეგროვებისა და ანალიზის საფუძველზე უზრუნველვყოფდი User Story და Use Case-ების შემუშავებას;
 • უზრუნველვყოფდი ფუნქციური და არაფუნქციური სისტემების არქიტექტურის შემუშავებას;
 • დოკუმენტალურად ავსახავდი სისტემების განახლებისა და ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას;
 • IT სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ვიღებდი მონაწილეობას სისტემის ახალი მოდულების დანერგვასა ან მოდიფიკაციაში;

მაგალითი 2

IT ბიზნეს ანალიზი
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
იანვარი 2018 – მაისი 2021

 • SQL-ისა და Power BI-ის გამოყენებით რეპორტების შექმნა;
 • მონაცემთა ბაზებიდან ინფორმაციის ამოღება და დამუშავება;
 • დამკვეთთან ურთიერთობის საფუძველზე საჭიროებების განსაზღვრა და დეველოპერებისათვის ტექნიკური დავალების მომზადება;
 • შესაბამისი User stories მომზადება;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისათვის ბიზნეს პროცესების  აღწერა;
 • პროდუქტის მისაღებად საჭირო ბიზნეს პროცესების გამოკვლევა და პოტენციური ალტერნატივების ანალიზი;

როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა სამუშაო გამოცდილება არ გაქვთ?

ბიზნეს ანალიტიკოსად მუშაობის გამოცდილების არ ქონის შემთხვევაში, სასურველია მთავარი აქცენტი თქვენს საგანმანათლებლო კვალიფიკაციაზე, სერთიფიკატებსა ან შესაბამის კურსებზე გააკეთოთ და სწორედ ამ გზით წარმოაჩინოთ პოზიციასთან თქვენი შესაბამისობა.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

📌 რჩევა: თუ ანალიტიკოსაც ჯერ არ გიმუშავიათ, სასურველია თქვენი რეზიუმე კონკრეტული პოზიციის მოთხოვნებს მოარგოთ და მთავარი ყურადღება იმ უნარებს მიაპყროთ, რომლებიც ხაზს თქვენს ანალიტიკურ აზროვნებას, პრობლემების ეფექტურად გადაჭრასა და მონაცემთა ანალიზის უნარებს გაუსვამს.
🎁 აგრეთვე, გირჩევთ ფოკუსირდეთ ტრანსფერულ უნარებზე და იმ რელევანტურ სამუშაო გამოცდილებაზე, რომელიც თქვენი, როგორც პერსპექტიული ბიზნეს ანალიტიკოსის პოტენციალს წარმოაჩენს.

Ბიზნეს ანალიტიკოსისთვის საჭირო განათლება

განათლების განყოფილება კანდიდატის აკადემიური გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის პრეზენტაციას ახდენს დამსაქმებლის წინაშე. აღნიშნული სექცია აპლიკანტს შესაძლებლობას აძლევს ნათლად წარმოაჩინოს ის საგანმანათლებლო მიღწევები, რომლებმაც შესაძლოა მისი სანდოობის ხარისხი და კონკურენტუნარიანობა გაზარდოს.

👉 მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად კომპანიებისთვის პრიორიტეტი სამუშაო გამოცდილებაა, განათლების განყოფილება დამსაქმებლებს ეხმარება შეაფასონ თუ რაოდენ კარგად აქვს გააზრებული კანდიდატს პროფესიის თეორიული ასპექტები და რამდენადაა მზად უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის.

👇 წარმოგიდგენთ ბიზნეს ანალიტიკოსის CV-სთვის მომზადებული განათლების სექციის ორ რელევანტურ მაგალითს:

მაგალითი 1

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
თავისუფალი უნივერსიტეტი,  თბილისი, საქართველო
2016 წლის სექტემბერი-2018 წლის ივნისი
შესაბამისი კურსები:

 • მოდელირება Excel-ში
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • ახალი პროდუქტების განვითარება

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის ბაკალავრი
ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2012 წლის სექტემბერი-2016 წლის დეკემბერი
შესაბამისი კურსები:

 • კომპიუტერული მეცნიერებების პრინციპები
 • თვისობრივი და რაოდენობრივი მსჯელობის საფუძვლები
 • შესავალი პროგრამულ უზრუნველყოფაში
 • მონაცემთა ვიზუალიზაცია

მაგალითი 2

 • რეპორტინგისა და მონაცემთა ანალიზის მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2016-2018)
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (2012 – 2016)

ბიზნეს ანალიტიკოსის უნარ-ჩვევები

უნარების განყოფილება კანდიდატის შესაძლებლობების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს. ეს სექცია ეფექტურად აფასებს თქვენს კვალიფიკაციას და  დამსაქმებელს საშუალებას აძლევს, განსაზღვროს რამდენად შეესაბამება თქვენი უნარები ბიზნეს ანალიტიკოსის როლისთვის საჭირო კონკრეტულ მოთხოვნებს.

👇 წარმოგიდგენთ ბიზნესის ანალიტიკოსის პოზიციისთვის საჭირო ძირითად უნარ-ჩვევებს, რომელთა რეზიუმეში ხაზგასმით შეძლებთ დამსაქმებელი თქვენს კომპეტენციაში მყარად დაარწმუნოთ.

ხისტი უნარები

 • Მონაცემთა ანალიზი
 • ბიზნეს პროცესების რეინჟინერია
 • მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი
 • მონაცემთა ვიზუალიზაცია
 • SQL
 • Power BI
 • Oracle
 • Agile მეთოდოლოგიები (მაგ., Scrum, Kanban)

რბილი უნარები 

 • პროფესიონალიზმი
 • პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა
 • დეტალებზე ორიენტირება
 • შესანიშნავი წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი
 • პრობლემის გადაჭრის უნარი
 • დროის ეფექტური მენეჯმენტი
 • ორგანიზაციული უნარები
 • გუნდური მუშაობა

კარიერული შეჯამება

ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმეს პროფესიონალური შეჯამებისთვის საჭიროა, რომ თქვენი რელევანტური უნარები, პროფესიული მიღწევები და გამოცდილება დამაჯერებელი ფორმით, მაქსიმალური სიზუსტითა და სრულფასოვნებით წარმოადგინოთ.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

📌 რჩევა: სასურველია, წერის პროცესში სფეროსთვის დამახასიათებელი საკვანძო სიტყვები გამოიყენოთ და ახსენოთ ნებისმიერი ღირებული მიღწევა, რომელიც ანალიტიკის პროცესის გონივრულად წარმართვას, ეფექტური პროცესების განხორციელებასა და პროფესიულ აღიარებას უკავშირდება.
✔️ რეზიუმეს შეჯამების სწორი მაგალითი:
განვითარებაზე ორიენტირებული ბიზნესის ანალიტიკოსი IT ინდუსტრიაში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილებით. ბიზნესის ადმინისტრირებისა და კომპიუტერული მეცნიერებების სფეროებთან დაკავშირებული ჩემი ორმაგი პროფესიული კვალიფიკაცია შესაძლებლობას მაძლევს საუკეთესო სტანდარტების დაცვით ვუზრუნველყო Power BI რეპორტების გენერირება და User Case-ების შექმნა.
❌ რეზიუმეს შეჯამების არასწორი მაგალითი:
მე გახლავართ ბიზნესის გამოცდილი ანალიტიკოსი, რომელსაც მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. სრულყოფილად ვფლობ ანალიტიკისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს და მზად ვარ, რომ პროფესიონალიზმით გავუმკლავდე ნებისმიერ გამოწვევას.

Ძირითადი მიღწევები

ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმეში ძირითადი მიღწევების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს დამსაქმებლის გადაწყვეტილებაზე.

აღნიშნული სექცია კანდიდატის შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ მტკიცებულებას წარმოადგენს და ნათლად უსვამს ხაზს მის პოტენციალს.

დამსაქმებლებს სურთ დაინახონ როგორ შეძლებს კონკრეტული პიროვნება კომპანიის საბაზრო პოზიციონირებასთან დაკავშირებული ხელშესახები ცვლილებების გამოწვევას.

🎁 შესაბამისად, ისეთი კონკრეტული მიღწევების ხაზგასმით, როგორიცაა წარმატებული პროექტები, პროცესის გაუმჯობესება, ხარჯების დაზოგვა ან შემოსავლების ზრდა, აპლიკანტს შეუძლია სრულყოფილად აჩვენოს მისი, როგორც წარმატებული ბიზნეს ანალიტიკოსის პროფესიული ღირებულება.

დამატებითი სექციები მონაცემთა ანალიტიკოსის CV-სთვის

დამატებითი სექციების განყოფილება თქვენს პროფესიულ იდენტობასთან დაკავშირებულ ყოვლისმომცველ სურათს ქმნის და თქვენი, როგორც ბიზნეს ანალიტიკოსის ძირითადი პასუხისმგებლობის მიღმა არსებულ უნიკალურ შესაძლებლობებს, გამოცდილებასა და ინტერესებს უსვამს ხაზს.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

👉 აღნიშნული სექცია დამსაქმებლებს ეხმარება კანდიდატის პროფესიული ზრდის პოტენციალი კომპანიის კულტურასთან შესაბამისობაში აღიქვან.

სწორედ ამ პოტენციალის სუბიექტურ აღქმაზე დაყრდნობით იღებენ ისინი გადაწყვეტილებსა კანდიდატის კონკრეტულ პოზიციაზე დანიშვნასთან დაკავშირებით.

უცხო ენების ცოდნა

მზარდი გლობალიზებული ბიზნეს ინდუსტრიის პირობებში, კომპანიები ხშირად მუშაობენ საზღვრებს გარეთ. საერთაშორისო კლიენტებთან ურთიერთობა ნებისმიერ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია სერვისებისა და პროდუქტების მიწოდების არეალის გასაზრდელად. შესაბამისად, უცხო ენის ცოდნას ბიზნესის ანალიტიკოსის პოზიციის დასაკავებლად არსებითი მნიშვნელობა აქვს.

უცხო ენის ცოდნა ბიზნეს ანალიტიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს ჩაატარონ კვლევა, შეაგროვონ მონაცემები და გააანალიზონ ინფორმაცია სხვადასხვა საერთაშორისო წყაროდან. ეს კი, თავის მხრივ, მოცემულობის ფართო პერსპექტივით აღქმას უზრუნველყოფს და ხელს უწყობს გლობალური ბაზრებისა და ტენდენციების უფრო ღრმა ანალიზს.

👇 სასურველია, ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმეში უცხო ენების სექცია საუკეთესო სტანდარტის დაცვით წარმოადგენდეს თქვენი ცოდნის შესაბამის დონეს:

 • მშობლიური
 • თავისუფლად ფლობა (C1 ან B2)
 • შუალედური დონე (B1)
 • Საბაზისო (A2)

კომპიუტერული პროგრამები

ბიზნეს ანალიტიკოსის საქმიანობა ტექნოლოგიურ მიღწევებს ეფუძნება და სხვადასხვა პროგრამული ინსტრუმენტების გამოყენებით გულისხმობს მონაცემთა ანალიზს.

👉 კონკრეტული აპლიკაციების, პროგრამირების ენების ან მონაცემთა ანალიზისთვის საჭირო ციფრული  ინსტრუმენტების ცოდნის რეზიუმეში წარმოჩენით კანდიდატები მნიშვნელოვანი ბიზნეს შედეგების მისაღწევად საჭირო ციფრული უნარების ეფექტურად გამოყენებაზე მიუთითებენ.

ეს ყოველივე კანდიდატის ტექნოლოგიურ ცოდნას უსვამს ხაზს, რაც, დაგვეთანხმებით, სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება დღევანდელ ციფრულ ბიზნეს გარემოში, სადაც ორგანიზაციები სულ უფრო აქტიურად ისწრაფვიან ციფრული ტრანსფორმაციისკენ.

ტრენინგები და კურსები

აღნიშნული სექცია პროფესიონალური განვითარებისადმი კანდიდატის ერთგულებას აჩვენებს და ხაზს უსვამს მის სურვილს ფეხი აუწყოს სფეროს უახლეს ტენდენციებსა და ტექნოლოგიურ მიღწევებს.

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

რეზიუმეში წარმოდგენილი ტრენინგები და კურსები შესაბამისი სასწავლო პროგრამებიდან შეძენილ უნარებსა და ცოდნას უსვამს ხაზს.

გარდა ამისა, ის კანდიდატის პროაქტიულ მიდგომას წარმოადგენს მათი შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, რაც შესაძლოა ღირებული აქტივი იყო ისეთ სწრაფად განვითარებად სფეროში, როგორიც ბიზნეს ანალიტიკაა.

👉 საბოლოო ჯამში, ამ განყოფილების რეზიუმეში არსებობა აძლიერებს კანდიდატის სანდოობას და უწყვეტი სწავლისა და პროფესიული ზრდისადმი ერთგულებაზე მიუთითებს.

ჯილდოები

პროფესიონალური ჯილდოების შესახებ ინფორმაციის რეზიუმეში წარმოდგენა ხელშესახებ მტკიცებულებას იძლევა კანდიდატის მიღწევებისა და აღიარების შესახებ. ჯილდოები ცხადყოფს, რომ კონკრეტული პიროვნების კომპეტენცია ფართო საზოგადოების მიერ დამსახურებულად იქნა აღიარებული.

👉 პროფესიული ჯილდოები კანდიდატის სრულყოფილებისკენ სწრაფვას, მოტივაციასა და მუდმივი გაუმჯობესების სურვილზე მიუთითებენ, რაც უპირობოდ სასურველი თვისებებია ბიზნეს ანალიტიკოსისთვის.

შეჯამება: ძირითადი რჩევები ბიზნეს ანალიტიკოსის რეზიუმესთვის

📍 პროფესიული სათაური და შეჯამება CV-ს დასაწყისში განათავსეთ. რეზიუმეს ამ ნაწილში წარმოდგენილი თქვენი პროფესიული  მიღწევები და კვალიფიკაცია მაქსიმალური სიზუსტით, ლაკონურად აღწერეთ და თავიდან აირიდეთ ნებისმიერი არარელევანტური ინფორმაცია.

📍 თავი შეიკავეთ გრძელი და ბუნდოვანი წინადადებებისგან, რომლებიც სათანადოდ ვერ გამოხატავენ აზრებს. დარწმუნდით, რომ ყოველი აბზაცი მკაფიოდ სტრუქტურირებული, ყოველი ჩამონათვალი კი შესაბამისად დანომრილია. 

📍 ყურადღება მიაქციეთ, რომ რეზიუმეში კონკურენტული უპირატესობის წარმოსაჩენად მითითებული პიროვნული უნარ-ჩვევები და პროფესიული კომპეტენციები საკმარისად პერსპექტიულად წარმოადგენდეს თქვენ პიროვნებას.

📍 ყურადღება მხოლოდ რელევანტურ სამუშაო გამოცდილებაზე გაამახვილეთ. რაც შეეხება პროფესიულ მიღწევებს, მათი ეფექტურად განსაზღვრის მიზნით კონკრეტული მაგალითები მოიშველიეთ და სწორედ მათზე დაყრდნობით შესძინეთ თქვენს რეზიუმეს მეტი დამაჯერებლობა.

📍 ბიზნეს ანალიტიკასთან დაკავშირებული სამუშაო გამოცდილების დეფიციტის ან არქონის  შემთხვევაში აქცენტი თქვენი განათლების უნარ-ჩვევებისა და დამატებითი სექციების ნაწილზე გააკეთეთ.

📍 რეზიუმეს ქართულ ენაზე მომზადებისას არჩევანი Sylfaen-ზე შეაჩერეთ, ინგლისური ენის შემთხვევაში კი უპირატესობა Times New Roman ფონტს მიანიჭეთ. 

📍 ვინაიდან რეზიუმეს გამართული შინაარსი თქვენი წარმატების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ყურადღებით გადაიკითხეთ CV და დარწმუნდით, რომ შესაბამისად გაქვთ დაცული აკადემიურ წერასთან დაკავშირებული გრამატიკული და პუნქტუაციური ნორმები.

როდის გჭირდებათ სამოტივაციო წერილი?

სამოტივაციო წერილის რეზიუმესთან ერთად წარმოდგენა საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად მოახდინოთ საკუთარი პროფესიონალიზმის პრეზენტაცია და მკაფიოდ გამოხატოთ ბიზნეს ანალიტიკოსის პოზიციისადმი თქვენი ჭეშმარიტი ინტერესი.

რელევანტური უნარების, გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მიზანმიმართულად წარმოდგენა მეტ სიღრმეს, პერსონალიზაციასა და დამაჯერებლობას ჰმატებს თქვენს განაცხადს.

🎁 ჩვენი რეზიუმეს მაგალითები საუკეთესო სტანდარტების დაცვით დაგეხმარებათ შექმნათ ბიზნეს ანალიტიკოსის პოზიციისთვის საჭირო  პროფესიონალური CV.

ბიზნეს ანალიტიკასთან დაკავშირებული თქვენი კარიერული ოცნების რეალობად ქცევის გზაზე აუცილებლად გადახედეთ ჩვენს საუკეთესო შაბლონებს და თავადვე დარწმუნდებით, რომ ჯერ არასდროს ყოფილხართ წარმატებასთან ასე ახლოს!

Ბიზნეს ანალიტიკოსი CV

კითხვები და პასუხები

რომელ ინდუსტრიებშია მოთხოვნადი ბიზნეს ანალიტიკოსის პროფესია?

პროფესიული სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბიზნეს ანალიტიკის მიმართულება სულ უფრო აქტიურად იპყრობს ახალ საზღვრებს, ვინაიდან ამ პროფესიის მქონე ადამიანების უნარები და გამოცდილება როგორც ტრადიციულ, ისე განვითარებად სექტორებშიც მოთხოვნადია.

ინდუსტრიების ძირითადი ჩამონათვალი, სადაც ბიზნეს ანალიტიკოსის პროფესია განსაკუთრებით მოთხოვნადია ასე გამოიყურება:

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT)
 • Ჯანდაცვა
 • საცალო ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია
 • საკონსულტაციო სფერო
 • სამთავრობო სექტორი
 • საწარმოო ინდუსტრია.

რა არის ბიზნეს ანალიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული მთავარი გამოწვევა?

ბიზნეს ანალიტიკოსის პროფესიასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი სირთულე დაინტერესებული მხარეების მოლოდინების ეფექტური მართვა და რთული ორგანიზაციული სტრუქტურის დინამიკაში კონტროლია.

პროექტის ფარგლებში ბიზნეს ანალიტიკოსები ხშირად მუშაობენ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, რომელთა შორის არიან პროექტის მენეჯერები, დეველოპერები და  მომხმარებლები. თითოეულ მათგანს საკუთარი მიზნები, პრიორიტეტები და პერსპექტივები აქვს, რომელთა დაბალანსება და პროექტის მიზნებთან მათი შესაბამისობა ნამდვილად რთულია.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...