არქიტექტორი CV: გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

თუ თქვენი მიზანი უნიკალური იდეების ხელშესახებ კონსტრუქციებად გარდაქმნა და კაცობრიობის მეხსიერებაში წარუშლელი კვალის დატოვებაა, მაშინ არქიტექტურა ნამდვილად თქვენი მოწოდებაა! 

საშუალო ნიშანი ამ შაბლონისთვის

არქიტექტორის პროფესია მხატვრული ნიჭისა და ტექნიკური უნარების ჰარმონიულ ბალანსს წარმოადგენს და არქიტექტორებს შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი კომპეტენცია უნიკალური პროექტებისა და პროფესიული გამოწვევებისკენ მიმართონ.

არქიტექტორი CV

🎁 თუმცა სასურველი პოზიციის დასაკავებლად და სახელის დასამკვიდრებლად მნიშვნელოვანია მაღალი სტანდარტების შესაბამისად შექმნათ არქიტექტორის CV, რომელიც სრულყოფილად წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობას.

Სარჩევი

არქიტექტორის CV: მაგალითი

👇 წარმოგიდგენთ არქიტექტორის CV-ს ნიმუშს, რომელიც პროფესიასთან დაკავშირებული რელევანტური დეტალების გათვალისწინებით შევქმენით:

ეკატერინე ხოფერია
არქიტექტორი
+995 555 123 321
ekaterine_khoperia@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedIn.in/ekaterinekhoperia

პროფესიული შეჯამება
“5 წლიანი გამოცდილებისა და უნიკალური პროფესიული ხელწერის მქონე არქიტექტორი. საოფისე პროგრამების პროფესიულ დონეზე ცოდნასთან ერთად მაღალ დონეზე ვფლობ ისეთ არქიტექტურულ პროგრამებს, როგორიცაა Archicad, Photoshop და Lumion.”

სამუშაო გამოცდილება 
მთავარი არქიტექტორი
სსიპ “საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი”
თბილისი, საქართველო
ოქტომბერი 2018 – მაისი 2023
ძირითადი მოვალეობები:

 • განვიხილავდი კონსულტანტების მიერ წარმოდგენილი პროექტების არქიტექტურულ ნაწილს და კომპეტენციის ფარგლებში ვაფასებდი მათ;
 • ტექნიკურად ვაფასებდი სამშენებლო კონტრაქტებში შესატან ცვლილებებს;
 • ვახორციელებდი კონკრეტული პროექტების ტექნიკური მიზანშეწონილობის შეფასებას.

განათლება
არქიტექტურის მაგისტრი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო (2016 – 2018)
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ბაკალავრი, ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო (2012 – 2016)

ლიცენზია და სერტიფიკატები

 • 2023 წელი – არქიტექტურული კომპოზიციის დაგეგმარების პროფესიული სერტიფიკატი;
 • 2022 წელი – სამშენებლო პროექტირებისა და ინტერიერის დიზაინის პრო­ფე­სი­ონ­ალური სერტიფიკატი;
 • 2020 წელი – არქიტექტურული ხარისხის სერტიფიკატი.
 • 2019 წელი – პრაქტიკოსი არქიტექტორის სერტიფიკატი.

ხისტი უნარები

 • 3D ვიზუალიზაცია;
 • არქიტექტურული დიზაინის კონცეპტუალიზაცია;
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო სამშენებლო რეგულაციების ცოდნა;
 • კონსტრუქციული ინჟინერია;
 • პროექტის მენეჯმენტი;
 • ვიზუალური ხედვა;
 • სივრცითი ბალანსის აღქმა.

რბილი უნარები 

 • მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;
 • პრეზენტაბელურობა;
 • გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა.
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • დროის მენეჯმენტი
 • შედეგზე ორიენტირებულობა.

ინტერესები

 • ხელოვნება;
 • ინტერიერის დიზაინი;
 • არქიტექტურის ისტორია;
 • მოგზაურობა;
 • განსხვავებული კულტურების აღმოჩენა.

ენები

 • ქართული – მშობლიური
 • ინგლისური – B2
 • ფრანგული – B1

Როგორი ანაზღაურება აქვთ არქიტექტორებს საქართველოში 2023 წელს

💡ფაქტი: Salary explorer-ის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, საქართველოში დასაქმებული არქიტექტორის ყოველთვიური ანაზღაურება საშუალოდ 7210 ლარია.

თუმცა, არქიტექტორის სახელფასო განაკვეთზე გავლენა კვალიფიკაციასთან ერთად შესაძლოა დასაქმების სფერომ და პროექტის სპეციფიკამაც იქონიოს.

Მნიშვნელოვანი რჩევები არქიტექტორის რეზიუმეს შესადგენად

არქიტექტორის ეფექტური  CV-ის შექმნა დეტალებისადმი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს.

არქიტექტორი CV

👇 Სწორედ ამიტომ, გთავაზობთ რჩევებს, რომელთა გათვალისწინება აუცილებლად შეგიწყობთ ხელს კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში.

 • თქვენი რეზიუმე კონკრეტულ პოზიციას მოარგეთ:არქიტექტორის CV ვაკანტური პოზიციით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან თქვენს შესაბამისობას ეფექტურად უნდა წარმოადგენდეს. ამისთვის სასურველია ყურადღებით გაეცნოთ დამსაქმებლის კონკრეტულ მოთხოვნებს და სწორედ ამის საფუძველზე განსაზღვროთ რომელ კონკრეტულ ასპექტებზე კონცენტრირდებით წერის პროცესში.
 • წარმოადგინეთ თქვენი პორტფოლიო: რეზიუმეში აუცილებლად წარმოადგინეთ პროფესიული პორტფოლიო, რომელიც, დამსაქმებელს თქვენი არქიტექტურული ხედვის, ტექნიკისა და სტილის აღქმაში დაეხმარება. თქვენი ნამუშევრების გაცნობით დამსაქმებელს შესაძლებლობას მისცემთ თქვენი პროფესიონალიზმი და კრეატიულობა შეაფასოს.
 • მთავარი აქცენტი პროფესიისთვის რელევანტურ უნარებზე გააკეთეთ:რეზიუმეში ხაზგასმით აღნიშნეთ ის პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევები, რომელთა ქონა  არქიტექტორების კარიერულ წარმატებას განაპირობებს. ნუ დაივიწყებთ პროფესიისთვის რელევანტურ სამუშაო გამოცდილებასა და განათლებასაც.
 • ეცადეთ რეზიუმე ლაკონური და ვიზუალურად მიმზიდველი გახადოთ:არქიტექტორის რეზიუმე იოლად აღსაქმელი უნდა იყოს და დამსაქმებელს საჭირო ინფორმაციის მოძიებას უნდა უმარტივებდეს. ძირითადი ინფორმაციის მკაფიოდ წარმოსაჩენად, სასურველია, უპირატესობა მიანიჭოთ პუნქტებს და მოერიდოთ ტექსტის შინაარსის ჟარგონებითა და ბარბარიზმებით გადატვირთვას.
📌 რჩევა: უცხო ენის ცოდნის გამოსავლენად არ არის საჭირო წერის დროს ისეთი ფრაზების გამოყენება, რომელთა ქართული შესატყვისი არსებობს (მაგ., English Speaking Architect-ის ნაცვლად უპირატესობა ამ ფრაზის ქართულენოვან შესატყვისს მიანიჭეთ).

სექციების განლაგება

არქიტექტორის რეზიუმეში გონივრული თანმიმდევრობით წარმოდგენილი სექციები დამსაქმებელს ეხმარება იოლად აღიქვას თქვენი პროფესიული კვალიფიკაცია და საჭირო ინფორმაციაც დაუბრკოლებლად, დროის დაკარგვის გარეშე მოიძიოს.

👇 არქიტექტორის CV-ს შექმნისას სასურველია, უპირატესობა ჩვენ მიერ რეკომენდებულ ფორმატს მიანიჭოთ:

 • სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • ელ-ფოსტა;
  • ტელეფონის ნომერი;
  • ადგილმდებარეობა;
  • პროფესიული სოციალური ქსელის (მაგ., Linkedin) ბმული;
 • პროფესიული შეჯამება;
 • არქიტექტორის სამუშაო გამოცდილება;
 • განათლების სექცია;
 • არქიტექტორის პროფესიისთვის საჭირო ხისტი და რბილი უნარ-ჩვევები;
 • დამატებითი სექციები (ლიცენზია, სერტიფიკატები, ინტერესები, უცხო ენები).

ოპტიმალური ფორმატი

სწორად შერჩეული ფორმატი არქიტექტურასთან დაკავშირებული თქვენი უნარების, გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის ეფექტურ პრეზენტაციას უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ, თქვენი არჩევანი თქვენს პერსონალურ მიზნებსა და პროფესიულ ისტორიას უნდა ეფუძნებოდეს.

 • ქრონოლოგიური ფორმატითანმიმდევრული პროფესიული გამოცდილების მქონე არქიტექტორებისთვისაა შესაფერისი. აღნიშნული ფორმატი მთავარ აქცენტს თქვენს სამუშაო ისტორიაზე აკეთებს და სწორედ ამის საფუძველზე წარმოაჩენს ჩვენი პროფესიული განვითარების გზას.
 • ფუნქციური ფორმატისამუშაო ისტორიის ნაცვლად განათლებასა და უნარებზეა კონცენტრირებული. აღნიშნული ფორმატი განკუთვნილია იმ არქიტექტორებისთვის, რომელთაც პროფესიულ გამოცდილებასთან  დაკავშირებული ხარვეზები აქვთ და ამის კომპენსირება მრავალფეროვანი უნარების წარმოჩენით სურთ.
 • შერეული ფორმატიქრონოლოგიური და ფუნქციონალური ფორმატების გაერთიანებით ხდის შესაძლებელს, რომ აპლიკანტმა თავდაპირველად პროფესიულ გამოცდილებაზე გაამახვილოს ყურადღება, შემდეგ კი სრულფასოვნად აღწეროს როგორც განათლება, აგრეთვე პროფესიისთვის რელევანტური უნარ-ჩვევები.

სათაური და საკონტაქტო ინფორმაცია

თავდაპირველი დადებითი შთაბეჭდილების შესაქმნელად, არქიტექტორის რეზიუმეში წარმოდგენილი სათაურისა და საკონტაქტო ინფორმაციის სექცია მკაფიოდ და პროფესიონალურად ორგანიზებული უნდა იყოს.

არქიტექტორი CV

✔️ კარგი სათაურის მაგალითი
ეკატერინე ხოფერია
არქიტექტორი
+995 555 123 321
ekaterine_khoperia@email.com
თბილისი, საქართველო
linkedin.in/ekaterinekhoperia
❌ ცუდი სათაურის მაგალითი
ეკატერინე ხოფერია
English Speaking Architect
+995 555 123 123
ekunaarch@email.com
facebook.com/in/ekaterinekhoperia

არქიტექტორის სამუშაო გამოცდილება

👉 საინტერესოა, რომ არქიტექტორის რეზიუმე ფოტოგრაფის CV-ის მსგავსად დიზაინის დაგეგმარებასთან ერთად ვიზუალური ნარატივისა და კრეატიული თვითგამოხატვის  უნიკალურ შესაძლებლობაზე აკეთებს აქცენტს.

👇 არქიტექტორის სამუშაო გამოცდილების ეფექტურად წარმოსაჩენად წარმოგიდგენთ ორ სპეციფიკურ მაგალითს:

მაგალითი 1

არქიტექტორი
სამშენებლო კომპანია “ჩემი სახლი”
თბილისი, საქართველო
აპრილი 2017 – აგვისტო 2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საცხოვრებელი შენობებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების პროექტირება;
 • თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, პროექტების შეფასების სამსახურში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა, საპასუხო კორესპონდენციის მომზადება.

მაგალითი 2

მთავარი არქიტექტორი 
სამშენებლო კომპანია “არქი თაუერი”
თბილისი, საქართველო
მარტი 20014 – მაისი 2016

ძირითადი მოვალეობები:

 • კონსულტანტების მიერ წარმოდგენილი პროექტების არქიტექტურული ნაწილის გადაწყვეტილებების განხილვა და შეფასება;
 • პროექტების განხორციელებისას წამოჭრილი საინჟინრო-ტექნიკური საკითხების განხილვა და სამშენებლო კონტრაქტებში შესატანი შესაძლო ცვლილებების ტექნიკური შეფასება;
 • კონკრეტული პროექტების განხორციელების ტექნიკური მიზანშეწონილობის შეფასება.

Როგორ უნდა მოაწყოთ განათლების სექცია არქიტექტორის CV-ში

რეზიუმეს ეს კონკრეტული სექცია ხშირად დამსაქმებლების განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს, რადგან არქიტექტურასთან დაკავშირებული უმაღლესი განათლება ლოჯისტიკის, ქალაქების დაგეგმარების, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ლანდშაფტების შესწავლასაც გულისხმობს.

არქიტექტორი CV

👇 წარმოგიდგენთ არქიტექტორის პროფესიისთვის რელევანტური განათლების სექციის ორ სპეციფიკურ მაგალითს:

მაგალითი 1

არქიტექტურის მაგისტრი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო (2016 – 2018)
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ბაკალავრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (2012 – 2016)

მაგალითი 2

არქიტექტურის  ბაკალავრი
ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2012 წლის სექტემბერი – 2016 წლის ივნისი
შესაბამისი კურსები:

 • მხაზველობითი გეომეტრია და გეგმილური ხაზვა;
 • არქიტექტურული კომპოზიცია და დაგეგმარების საწყისები;
 • ქალაქის ეკოლოგია და თანამედროვე ურბანული თეორიები;
 • მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია და უსაფრთხოება;
 • ქალაქის დაპროექტება.

ლანდშაფტური არქიტექტურის მაგისტრი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
2016 წლის ოქტომბერი – 2018 წლის ივლისი

შესაბამისი კურსები:

 • არქიტექტურული გრაფიკა;
 • ლანდშაფტური არქიტექტურა;
 • კვლევითი მუშაობის მეთოდები ლანდშაფტურ არქიტექტურაში;
 • ზონალური ნიადაგთმცოდნეობა;
 • მწვანე მშენებლობის მენეჯმენტი.

უნარ-ჩვევების სექცია

👉 საინტერესოა, რომ არქიტექტორის რეზიუმეს მსგავსად მუსიკოსის რეზიუმეც ინდივიდის შემოქმედებით უნარებზეა კონცენტრირებული. თუმცა, თუ არქიტექტორის რეზიუმე  უნიკალური კონსტრუქციების შესაქმნელად საჭირო კრეატიულ აზროვნებასა და მხატვრულ ხედვაზეა ორიენტირებული, მუსიკოსის CV ადამიანების შთაგონების განსაკუთრებულ უნარებზე აკეთებს ძირითად აქცენტს.

👇 Წარმოგიდგენთ არქიტექტორისთვის მნიშვნელოვანი უნარების მოკლე ჩამონათვალს:

ხისტი უნარები

 • 3D ვიზუალიზაცია;
 • არქიტექტურული დიზაინის კონცეპტუალიზაცია;
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო სამშენებლო რეგულაციების ცოდნა;
 • კონსტრუქციული ინჟინერია;
 • პროექტის მენეჯმენტი;
 • მხატვრული კომპოზიცია
 • ვიზუალური ხედვა;
 • სივრცითი ბალანსის აღქმა.

რბილი უნარები

 • კომუნიკაბელურობა;
 • მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;
 • პრეზენტაბელურობა;
 • გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა.
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ყურადღება დეტალების მიმართ,
 • შედეგზე ორიენტირებულობა.

პროფესიული შეჯამება

პროფესიული შეჯამება კონკრეტული ვაკანსიის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში უნდა აღწერდეს თქვენს პროფესიულ კვალიფიკაციას.

არქიტექტორი CV

👉 ეფექტური პროფესიული შეჯამების შექმნით არქიტექტორებს შეუძლიათ ეფექტურად გამოკვეთონ კონკურენტული უპირატესობა და დადებითი პირველი შთაბეჭდილება მოახდინონ დამსაქმებელზე.
✔️ შეჯამების სწორი მაგალითი:
5 წლიანი პროფესიული გამოცდილებისა და უნიკალური პროფესიული ხელწერის მქონე არქიტექტორი. საოფისე პროგრამების პროფესიულ დონეზე ცოდნასთან ერთად მაღალ დონეზე ვფლობ ისეთ არქიტექტურულ პროგრამებს, როგორიცაა Archicad, Photoshop და Lumion.
❌ შეჯამების არასწორი მაგალითი:
გახლავართ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე English Speaking Architect. ვეძებ ახალ პროფესიულ გამოწვევებს და განვიხილავ ნებისმიერ საინტერესო შესაძლებლობას, რომელიც კიდევ უფრო მეტად განმავითარებს!

დამატებითი სექციები

დამატებითი სექციები დამსაქმებელს შთააგონებს აპლიკანტის სტანდარტული კვალიფიკაციის მიღმა არსებულ ღირებულ დეტალებზე კონცენტრირდეს და მათი შეფასების საფუძველზე გადაწყვიტოს ვაკანტური პოზიციისთვის რამდენად შესაფერისია კონკრეტული კანდიდატი.

👇 გირჩევთ Არქიტექტორის რეზიუმეში ქვემოთ წარმოდგენილი დამატებითი სექციებიდან თქვენი გამოცდილებისთვის რელევანტური 2-3 სექცია გამოიყენოთ:

 • ლიცენზიალიცენზიით არქიტექტორები უფლებამოსილებას იძენენ დამოუკიდებლად წარმართონ პროფესიული პრაქტიკა. შესაბამისად, მაღალი ხარისხის უსაფრთხო არქიტექტურული მომსახურების მისაღებად დამსაქმებლები განსაკუთრებულ უპირატესობას სწორედ ლიცენზირებულ არქიტექტორებს ანიჭებენ.
 • სერთიფიკატებისპეციალიზებული უნარებისა და ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატები ხშირად მაღალი ხარისხის პროფესიული გამოცდილების ხელშესახებ მტკიცებულებას წარმოადგენს და აპლიკანტებს განსაკუთრებულ კონკურენტუნარიანობას სძენს.
 • ინტერესებიშესაბამისი ინტერესების რეზიუმეში წარმოდგენა დაგეხმარებათ საკუთარი თავი წარმოაჩინოთ არამხოლოდ როგორც პროფესიონალი, რომელიც არქიტექტურაშია დახელოვნებული, არამედ სოციალური ცნობიერების მქონე პიროვნება, რომელსაც მეტად საინტერესო, მრავალფეროვანი სოციალური ცხოვრება აქვს.
 • უცხო ენებიუცხო ენების ცოდნა საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად ითანამშრომლოთ საერთაშორისო კლიენტებთან. მეტიც, ენებთან დაკავშირებული კვალიფიკაცია გეხმარებათ შეისწავლოთ მრავალფეროვანი არქიტექტურული ტექნიკა და შეიმეცნოთ ღირებული ინფორმაცია, რომლებიც თქვენს შემოქმედებით პროცესს გაამდიდრებს.
📌 რჩევა: საოფისე პროგრამების სამომხმარებლო დონეზე ცოდნასთან ერთად რეზიუმეს დამატებითი სექციების გრაფაში სასურველია აგრეთვე ხაზი გაუსვათ ისეთი პროფესიული არქიტექტურული პროგრამების ცოდნას, როგორიცაა Archicad, Photoshop და Lumion.

შეჯამება: რა უნდა გახსოვდეთ არქიტექტორის რეზიუმეს შედგენისას

📍 ყურადღებით გაეცანით დამსაქმებლის მოთხოვნებს და სწორედ ამის საფუძველზე განსაზღვრეთ რომელ კონკრეტულ ასპექტებზე კონცენტრირდებით რეზიუმეს მომზადებისას.

📍 წარმოადგინეთ პროფესიული პორტფოლიო, რომელიც, დამსაქმებელს თქვენი არქიტექტურული ხედვის, ტექნიკისა და სტილის აღქმაში დაეხმარება.

📍 რეზიუმეში ხაზგასმით აღნიშნეთ ის პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევები, რომელთა ქონა  არქიტექტორების კარიერულ წარმატებას განაპირობებს.

📍 ძირითადი ინფორმაციის მკაფიოდ წარმოსაჩენად, უპირატესობა პუნქტებს მიანიჭეთ და მოერიდოთ ტექსტის შინაარსის ჟარგონებითა და ბარბარიზმებით გადატვირთვას.

📍 რეზიუმეს დამსაქმებელთან გაგზავნამდე დარწმუნდით რომ ის გრამატიკულ და სტილისტიკურ შეცდომებს არ შეიცავს.

არ დაგავიწყდეთ სამოტივაციო წერილი!

სამოტივაციო წერილი ეფექტურად წარმოაჩენს პროფესიისთვის რელევანტურ ენთუზიაზმს და შესაძლებლობას გაძლევთ თქვენი განაცხადის პერსონალიზაციის გზით ახსნათ თუ როგორ შეესაბამება თქვენი კვალიფიკაცია კომპანიის საჭიროებებს.

📌 რჩევა: დაინტერესების შემთხვევაში, გირჩევთ იხილოთ IT სპეციალისტის რეზიუმეს მაგალითი, რადგან შენობის არქიტექტურული დიზაინის შექმნის მსგავსად, პროგრამული სისტემის კოდირებაც რაციონალურ აზროვნებასთან ერთად განსაკუთრებულ წინდახედულებას მოითხოვს.
🎁 თქვენი შესაძლებლობების საუკეთესოდ წარმოსაჩენად  და არქიტექტორის ეფექტური CV-ს შესაქმნელად აუცილებლად გადახედეთ ჩვენს რეზიუმეს მაგალითებსა და შაბლონებს!

კითხვები და პასუხები

რომელ სფეროებში არიან არქიტექტორები განსაკუთრებით მოთხოვნადი?

არქიტექტორები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ როგორც ურბანული დაგეგმარების, აგრეთვე, ლანდშაფტის დიზაინისა და აღდგენითი ტიპის პროექტებში. ისინი აგრეთვე შეიძლება ჩაერთონ მდგრადი და ეკოლოგიურად სუფთა კონსტრუქციების შექმნის პროცესში.

არქიტექტურის რომელი მიმდინარეობებია დღეს ყველაზე აქტუალური?

კულტურულ და ისტორიულ ელემენტებზე დაფუძნებულ მიმდინარეობებთან (მაგ., გოთური ან აზიური არქიტექტურა) ერთად, განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს როგორც დიზაინის მკაცრი წესების უარყოფით შთაგონებული პოსტმოდერნიზმი, აგრეთვე, სიმარტივესა და ფუნქციურობაზე ორიენტირებული მოდერნიზმი.

მსგავსი სტატიები

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ინტერიერის დიზაინერი CV: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი საუკეთესო რეზიუმეს შესადგენად

ამისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა შექმნათ ინტერიერის დიზაინერის CV, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს თქვენს კონკურენტულ...

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი CV: როგორ უნდა შექმნათ შთამბეჭდავი რეზიუმე

დღეს, სულ უფრო მეტი ადამიამი აანალიზებს, რომ ტექნოლოგიების სფეროში განვითარების მეტი შესაძლებლობაა. ამ ადამიანებთან...