წესები და პირობები

Great Ponton Limited არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია, რომელიც გაერთიანებულია ირლანდიის კანონმდებლობის შესაბამისად და რეგისტრირებულია ირლანდიის სავაჭრო და კომპანიების რეესტრში 644795 ნომრით, რეგისტრირებული ოფისი 32 Merrion Street Upper, დუბლინი 2, ირლანდია (“Resumeone”, ან “ჩვენ”).

1. ობიექტი

Resumeone გთავაზობთ თქვენ, როგორც წევრს, მასალების მონაცემთა ბაზაზე წვდომას (მათ შორის, რეზიუმეებს, სამოტივაციო წერილებს და სახელმძღვანელო მითითებებს), რომლებიც ხელმისაწვდომია www.resumeone.co (“ვებსაიტი”) ვებსაიტზე, რომელსაც, როგორც წევრი, მარტივად გამოიყენებთ თქვენი პირადი ინფორმაციის მითითებითა და Document Builder-ის დახმარებით ,რათა შექმნათ პერსონალიზებული დოკუმენტები, რომლებიც შეგიძლიათ გადმოწეროთ თქვენი შეხედულებისამებრ, თქვენი კონკრეტული საჭიროებების შესაბამისად ან შეინახოთ თქვენს მომხმარებელთა არეალში (ექვემდებარება სააბონენტო გადასახადის გადახდას).

ეს წესები და პირობები განსაზღვრავს თქვენს ვებსაიტზე და მის სერვისებზე წვდომასა და გამოყენებას. ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ უპირობოდ ეთანხმებით ყველა ამ პირობას.

ვებგვერდზე ანგარიშის გახსნით, თქვენ უნდა მონიშნოთ ველი და დაადასტუროთ, რომ წაიკითხეთ და მიიღეთ ეს წესები და პირობები, რომლებიც ქმნიან იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტს თქვენსა და Resumeone-ს შორის.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ შემდეგს. თუ არ იღებთ ამ წესებსა და პირობებს, ნუ გამოიყენებთ ვებსაიტს. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევიტანოთ ცვლილებები ამ წესებსა და პირობებში, განახლებულ ვერსიას განვათავსებთ ამ ვებ – გვერდზე და შეგატყობინებით შესწორებული წესებისა და პირობების ამოქმედებამდე.

მომხმარებელთა გამოცდილების გასაუმჯობესებლად, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი ვებსაიტის სტრუქტურა და დიზაინი, აგრეთვე ზოგიერთი სერვისი ან შინაარსი.

2. განმარტებები

ამ დოკუმენტში

ანგარიში” ნიშნავს ანგარიშს, რომელიც თქვენ უნდა შექმნათ წევრობისთვის და ვებსაიტის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებზე შესასვლელად.

მოქმედი კანონები“, როგორც მნიშვნელობა მიეკუთვნება მას მე -14 ნაწილში.

მომხმარებლის არეა” არის თქვენი პერსონალური და გამოყოფილი ადგილი, სადაც შეგიძლიათ წვდომა იქონიოთ სერვისებზე და შეინახოთ თქვენი მასალები.

დოკუმენტის შემქმნელი” ნიშნავს ფუნქციას, რომელიც საშუალებას აძლევს წევრებს შეიტანონ პირადი ინფორმაცია (რეზიუმე, კარიერის ისტორია და საგანმანათლებლო ისტორიის დეტალები) და შექმნან გარკვეული მასალების პერსონალური ვერსიები (განსაკუთრებით რეზიუმეები და სამოტივაციო წერილები) (“პერსონალური დოკუმენტები“), რომელიც შემდეგ შეინახება მომხმარებლის მომხმარებელთა სივრცეში.

წევრი” ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც აქვს ანგარიში ვებგვერდზე.

მასალები” ნიშნავს რეზიუმეების ყველა შაბლონს, სამოტივაციო წერილების შაბლონებს, სახელმძღვანელო მითითებებსა და სხვა დოკუმენტებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებ – გვერდის წევრებისთვის (პერსონალიზებულია თუ არა დოკუმენტის შემქმნელთან).

მომსახურება” ნიშნავს ჩვენს მიერ ვებსაიტის საშუალებით მოწოდებულ ყველა პროდუქტს, მომსახურებას, შინაარსს, მახასიათებლებს, ტექნოლოგიებს ან ფუნქციებს, მათ შორის, მასალებით, დოკუმენტების შემქმნელი და მასალების შენახვას.

გამოწერას” აქვს მე-6 თავში მითითებული მნიშვნელობა.

შენახვა” და ”დაგროვება” ნიშნავს ვებსაიტზე მასალების შენახვის მომსახურებას.

3. ანგარიშის გახსნა

ა. პირობები

** თქვენ უნდა იყოთ 18 წლის ან უფროსი. თქვენ უნდა იყოთ 18 წლის ან ზემოთ, რომ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები, რომლებიც უნდა დაადასტუროთ, თუ ეს აუცილებელია, ანგარიშის გახსნისას.

** ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თქვენ უნდა გქონდეთ უფლებამოსილება მიუთითოთ კომპანია, რომელსაც წარმოადგენთ. თქვენ დაადასტურებთ, რომ თქვენ გაქვთ უფლებამოსილება დაავალდებულოთ ნებისმიერი ბიზნესი ან სუბიექტი, რომლის სახელითაც იყენებთ სერვისებს, და რომ ეს ბიზნესი ან სუბიექტი იღებს ამ წესებსა და პირობებს.

ბ. ანგარიშის შექმნა

ვებგვერდი საშუალებას აძლევს წევრებს დარეგისტრირდნენ და შემდეგ ჰქონდეთ სერვისები. თქვენ ვერ დაათვალიერებთ მასალებს, თუ არ ხართ რეგისტრირებული, ვერც შეხვალთ Document Builder- ზე ან შენახვის სერვისზე ანგარიშის გახსნისა და წევრობის გარეშე.

თქვენი ანგარიშის შესაქმნელად, თქვენ უნდა შეავსოთ სავალდებულო ველები სარეგისტრაციო ფორმაში (თქვენი გვარის, სახელისა და ელ.ფოსტის მითითებით) და ჩვენ ელ.ფოსტით გამოგიგზავნით პაროლს. თქვენ ასევე უნდა წაიკითხოთ და მიიღოთ ეს წესები და პირობები და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც განმარტავს ჩვენი ონლაინ ინფორმაციის პრაქტიკასა და იმ არჩევანს, რომლის გაკეთებაც შეგიძლიათ ვებ – გვერდზე თქვენი ინფორმაციის შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ.

გ. ანგარიშის ინფორმაციის სისწორე

თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ თქვენი ანგარიში შეიცავს ზუსტ და ჭეშმარიტ ინფორმაციას და თქვენ განაახლებთ მას საჭიროებისამებრ. თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დეტალები არ არის სწორი, ახლანდელი ან სრული, ჩვენ უფლება გვაქვს უარი გითხრათ ვებსაიტზე ან რომელიმე სერვისზე წვდომაზე და შევაჩეროთ თქვენი ანგარიში.

დ. პაროლი

თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ თქვენი ანგარიში შეიცავს ზუსტ და ჭეშმარიტ ინფორმაციას და თქვენ განაახლებთ მას საჭიროებისამებრ. თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დეტალები არ არის სწორი, ახლანდელი ან სრული, ჩვენ უფლება გვაქვს უარი გითხრათ ვებსაიტზე ან რომელიმე სერვისზე წვდომაზე და შევაჩეროთ თქვენი ანგარიში.

4. მომსახურება

ვებსაიტი არის ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ჩვენ გიწევთ მომსახურებას. როგორც წევრს:

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ სამომხმარებლო ზონა ვებსაიტზე, საიდანაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მასალები, შექმნათ პერსონალიზებული დოკუმენტები დოკუმენტის შემქმნელის გამოყენებით და შეინახოთ ისინი;

თქვენ ასევე გექნებათ კომუნიკაცია და გაცვლა Resumeone-თან, ელექტრონული ფოსტით და ჩეტით.

5. წევრთა ქცევის წესები ვებგვერდზე

არსებობს გარკვეული წესები, რომლებიც ეხება წევრებს. ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით, რომ:

  • არ დაირღვეს Resumeone-ის და მასთან დაკავშირებული პირების უფლებები და იმიჯი, მათ შორის მათი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები;
  • არ დაირღვეს მასში მოცემული ნებისმიერი მხარის უფლებები, როგორიცაა მათი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები;
  • არ გახსნათ ანგარიში საკუთარი თავის გარდა სხვა პირის სახელით;
  • არ გამოიყენოთ ნებისმიერი მოწყობილობა, პროგრამა ან სხვა ელემენტი, რომელიც ხელს უშლის ვებსაიტის გამართულ მუშაობას ან რომლის ობიექტი მიზნად ისახავს ნებისმიერი სისტემის, მონაცემების ან პირადი ინფორმაციის დაზიანებას, ჩარევას, დამახინჯებას ან გასხვისებას; და
  • ზოგადად, არ იმოქმედოთ ისე, რომ დაარღვიოთ მოქმედი კანონი (კანონები) ან დაარღვიოს ეს წესები და პირობები.

6. საფასურის გადახდა

სერვისებზე წვდომისთვის თქვენ უნდა გადაიხადოთ ყოველთვიური გამოწერის ოდენობა მომსახურებაზე (“გამოწერა”) ან მხოლოდ საცდელი შეთავაზების ოდენობა, როგორც ეს აღწერილია ვებგვერდზე. გამოწერების ფასები მითითებულია ვებგვერდზე (დღგ-ს ჩათვლით და ყველა სხვა გადასახადი) და ისინი ითვალისწინებენ დღგ-ს ოდენობას, რომელიც მოქმედებს გამოწერის გადახდის დღეს.

სერვისების ნებისმიერი გამოწერა გაგრძელდება განუსაზღვრელი ვადით გამოწერის დღიდან. გამოწერა გაუქმებადია ნებისმიერ დროს.

Resumeone იტოვებს უფლებას შეცვალოს გამოწერის ოდენობა და ნებისმიერი საცდელი შეთავაზება. თქვენ შეიტყობთ ამგვარი ცვლილების შესახებ, თქვენი გამოწერის პერიოდის დასრულებამდე არანაკლებ 10 დღის განმავლობაში და შემდეგ თქვენ გექნებათ თავისუფლება, არ განაახლოთ თქვენი გამოწერა.

გამოწერისა და საცდელი შეთავაზების საფასური გადაიხდება წინასწარ და ავტომატურად ჩამოიჭრება ვებგვერდზე მითითებული გადახდის მეთოდით. გადაუხდელობის შემთხვევაში, Resumeone კვლავ წარადგენს გადახდის მოთხოვნას და, შემდგომი გადაუხდელობის შემთხვევაში, შეძლებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მომსახურება კომპენსაციის გარეშე, მაგრამ თქვენგან რაიმე თანხის გადახდაზე მოთხოვნის უფლების დარღვევის გარეშე, Resumeone-ის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურების გათვალისწინებით, რომელიც გამოწვეულია ამგვარი გადაუხდელობის შედეგად.

7. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

ა. ვებგვერდის შინაარსის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

საკუთრების პროგრამული უზრუნველყოფა (მათ შორის, დოკუმენტის შემქმნელი და მომხმარებლის არეალი), მასალები და ვებსაიტის სხვა მასალები, მათ შორის საავტორო უფლებები, ლოგოები, სავაჭრო ნიშნები, სავაჭრო სახელები, სურათები, ტექსტი, ილუსტრაციები, აუდიო, ვიდეო ფაილები, მონაცემთა ფაილები, პროგრამის ფაილები და კოდები, აგრეთვე ამგვარი მასალების შერჩევა, კოორდინაცია და მოწყობა (იქნება რეგისტრირებული თუ არარეგისტრირებული) დაცულია საავტორო უფლებების, პატენტისა და სასაქონლო ნიშნის შესახებ კანონით (“IP უფლებები”) ეს IP უფლებები ან ჩვენს საკუთრებაშია ან მესამე პირების საკუთრებაში, რომლებმაც მოგვცეს ლიცენზირებული IP უფლებები. მკაცრად იკრძალება ვებ – გვერდზე ნებისმიერი შინაარსის რეპროდუცირება, კოპირება, შეცვლა ან სხვაგვარად მანიპულირება, მთლიანად ან თუნდაც ნაწილობრივ.

აკრძალულია IP უფლებების გამოყენება ან ბოროტად გამოყენება, გარდა ამ წესებისა და პირობების ნებართვისა. აქ გაწევრიანებით, Resumedone გთავაზობთ ამ წესებსა და პირობებს, რომელიც ეხება IP უფლებების მფლობელებს (იხ. ქვემოთ) და მხოლოდ იმ მოცულობით, რამდენადაც მას ამის გაკეთება შეუძლია, მოგანიჭებთ არა ექსკლუზიურ, გაუქმებად, პირად და არაგადამცემ ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ ვებსაიტი და IP უფლებები, მსოფლიოში, მხოლოდ თქვენი პირადი და პირადი მოხმარებისთვის, არაკომერციული საფუძველზე და ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად.

თქვენთვის მინიჭებული ლიცენზია შეწყდება, როდესაც თქვენ შეწყვეტთ წევრობას და / ან ვებსაიტის ან / და სერვისების არასათანადოდ გამოყენების შემთხვევაში.

ჩვენს ვებ – გვერდზე, სერვისებში ან მასთან დაკავშირებული შინაარსის ყველა ახალი ვერსია, განახლება ან ცვლილება ექვემდებარება ამ წესებსა და პირობებს. Resumedone იტოვებს ყველა უფლებას, რომელსაც პირდაპირ არ ითვალისწინებს ეს წესები და პირობები.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ვებსაიტის გამოყენება და მასალებზე წვდომა საშუალებას მოგცემთ გაამრავლეთ ან საჯაროდ გაავრცელოთ, ან ნაწილობრივ ან მთლიანად გადაიტანოთ, გაყიდოთ, გაქირავოთ ან გაასესხოთ, ან გახადოთ ხელმისაწვდომი, გარდა ამ წესებისა და პირობებისა, ვებსაიტის შინაარსობრივი მასალების ჩათვლით.

Resumedone და მისი შვილობილი კომპანიები არ მოთხოვენ, არც თქვენ, არც მესამე პირს, არც თვითონ, მესამე პირების საკუთრებაში არსებულ მასალებზე საკუთრების უფლებას IP წვდომით.

B. თქვენი შინაარსის გამოყენება

თქვენ ინარჩუნებთ უფლებებს თქვენს მიერ განთავსებულ, გამოქვეყნებულ ან წარმოჩენილ ნებისმიერ ინფორმაციაზე ან შინაარსზე, მათ შორის ანგარიშის ინფორმაციაზე, რეზიუმეზე, კარიერის ისტორიაში, საგანმანათლებლო ისტორიაში, მიმოხილვებზე, პასუხებზე, პროფილში შესვლებზე, პოსტებზე, კითხვებზე, კარიერულ მასალებზე ან სხვა ინფორმაციაზე (“თქვენი შინაარსი”). ასეთი შინაარსის გაგზავნით, ატვირთვით, განთავსებით ან ჩვენებით, თქვენ გვაძლევთ მსოფლიო, არაექკლუზიურ, ჰონორარისგან დამოუკიდებელ ლიცენზიას (სოლიცენტენციის უფლებით) გამოვიყენოთ, დავამუშაოთ, დავაკოპიროთ, რეპროდუცირება გავუკეთოთ, ადაპტირება მოვახდინოთ, შევცვალოთ, გამოვაქვეყნოთ, გადავცეთ და ვაჩვენოთ. და განაწილდეს თქვენი შინაარსი ნებისმიერ და ყველა მედიასაშუალებაში ან ნებისმიერი სადისტრიბუციო არხით (ახლა ცნობილი ან მოგვიანებით განვითარებული), ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულების მოქმედი დებულებების შესაბამისად.

თქვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენი შინაარსი არ არღვევს და არ შელახავს ნებისმიერი მესამე მხარის უფლებებს და თქვენ გაქვთ ყველა საჭირო უფლება, ძალა და უფლებამოსილება, დააკმაყოფილოთ თქვენი შინაარსის მიმართ წესებისა და პირობების თანახმად მოვალეობები.

თუ თვლით, რომ თქვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები დაირღვა, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი შინაარსის გამოყენებაზე და მის ნებისმიერ შედეგზე, მათ შორის სხვა მომხმარებლების ან მესამე პირების მიერ თქვენი შინაარსის გამოყენების შესახებ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი თქვენი შინაარსის, აგრეთვე სხვა წევრების ან ვიზიტორების მიერ გაგზავნილი ან გამოქვეყნებული შინაარსის ან ინფორმაციის გამოყენებაზე.

Resumedone-ის რეზიუმე გამოქვეყნების სერვისები ხელს უწყობს თქვენი შინაარსის და თქვენი პერსონალური დოკუმენტების გამოქვეყნებას მესამე მხარის სხვადასხვა საიტებზე თქვენი წინასწარი მოთხოვნისა და თანხმობის საფუძველზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ სამსახურში დარეგისტრირების შემთხვევაში, Resumedone– ს შეუძლია გამოიყენოს ვებ – დაფუძნებული ინფორმაციის შეგროვების ინსტრუმენტები, რათა შექმნას თქვენთვის პერსონალური პროფილი. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენი ინფორმაციის ფორმულირება და ინტერპრეტაცია რეზიუმეს გამოქვეყნების მომსახურების მიზნების მიხედვით, Resumedone-ის შეხედულებისამებრ იქნება და Resumedone პასუხს არ აგებს ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც მოიცავს, არ შეიცავს ან არ შეიცავს ფრაზას თქვენს შესახებ. თქვენ ასევე აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ თქვენ აიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას და პირადად აგებთ პასუხს რეზიუმეს გამოქვეყნების სერვისების გამოყენების შედეგად წარმოქმნილ შედეგებზე.

8. Resumedone-ის როლი / პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

Resumedone არ იძლევა გარანტიას ან აკეთებს რაიმე სახის ცნობას სერვისებისა და მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებით მათი სისწორის, სიზუსტის, საიმედოობის შესახებ, ან სხვაგვარად, რომ ვებგვერდი არ დაარღვევს მესამე მხარის უფლებებს და Resumedone არ აგებს პასუხისმგებლობას შეცდომებზე ან გამოტოვებებზე ასეთ მასალებში. თუ მოქმედი კანონები არ იძლევა ზოგიერთი ან ყველა ზემოთ ნაგულისხმევი გარანტიისა და პირობების გამორიცხვის საშუალებას, ზემოთ მოცემული გამონაკლისები ვრცელდება თქვენზე მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული ზომით.

თქვენს მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენება თქვენს რისკს წარმოადგენს. ვებსაიტი, მომსახურება, მასალები და სხვა ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, საშუალებები, სერვისები და საიტის სხვა შინაარსები მოცემულია “როგორც არის” და “როგორც ხელმისაწვდომია” რაიმე სახის გარანტიების ან პირობების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. მოქმედი კანონის თანახმად, Resumedone უარყოფს ყველა გარანტიასა და პირობას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, მათ შორის, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და დარღვევის პირობებში.

Resumedone უარყოფს ყველა პასუხისმგებლობას, ხელშეკრულების საფუძველზე, დანაშაულის ჩადენაში ან სხვაგვარად, და არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ზარალის ან დაზიანებისათვის (პირდაპირი, არაპირდაპირი, სადამსჯელო, შედეგიანი ან სხვაგვარად), რომელიც გამოწვეულია ვებსაიტის, სერვისების ბოროტად გამოყენების მიერ. ეს ეხება მასალებსაც, განურჩევლად იმისა, თუ რის საფუძველზე მოითხოვება პასუხისმგებლობა. თუ მოქმედი კანონები არ მოგცემთ პასუხისმგებლობის ზემოხსენებული შეზღუდვის მთელ ნაწილს, თქვენზე შეზღუდვები იმოქმედებს მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართულ ზომაზე.

ამ ხელშეკრულებაში არაფერი არ უნდა გამორიცხავდეს ან ზღუდავდეს პასუხისმგებლობას სიკვდილის, პირადი დაზიანების ან თაღლითობისთვის.

9. გაუქმების პოლიტიკა – ანგარიშის შეჩერება, წვდომის შეზღუდვა და შეწყვეტა

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეწყვიტოთ თქვენი სახელშეკრულებო ურთიერთობა Resumedone- სთან და შეწყვიტოთ თქვენი გამოწერა თქვენი ანგარიშის დახურვით თქვენს მომხმარებელთა არეალში ან აქ აცნობოთ ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურების გუნდს თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ. შეწყვეტა ძალაში შედის დაუყოვნებლივ და თქვენი გამოწერა ავტომატურად შეწყდება. თქვენ არ გეკუთვნით ნებისმიერი თანხის გადახდა გამოწერისთვის გადახდილი თანხების გარდა, რაც აქამდე გამოწერისთვის გეკუთვნოდათ.

თუ თქვენ დაარღვევთ თქვენს ვალდებულებებს, როგორც ეს მოცემულია წესებსა და პირობებში, ან თუ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი საფუძველი ვიფიქროთ, რომ Resumedone-ის, მისი წევრების ან მესამე მხარის უსაფრთხოება და მთლიანობა საფრთხეშია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დაუყოვნებლივ შევწყვიტოს ეს წესები და პირობები, რომელიც სავალდებულოა თქვენსა და Resumedone-ისთვის და დავხუროთ თქვენი ანგარიში.

როდესაც ეს საჭირო იქნება, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ასეთი ღონისძიების შესახებ, რომ რეაგირების საშუალება გქონდეთ. Resumedone გადაწყვეტს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მოხსნას თუ არა მიღებული ზომები.

10. პირადი მონაცემები

ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს. ვებსაიტის გამოყენებისას და როგორც წევრის რეგისტრაციისას, თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

11. პლატფორმის ფუნქციონირება, ხელმისაწვდომობა და ფუნქციები

ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით შევინარჩუნოთ ვებგვერდზე მუდმივი წვდომა. ამასთან, ვებსაიტზე შესვლა ან გარკვეული მახასიათებლების გამოყენება შეიძლება შეჩერდეს ან შეფერხდეს გაფრთხილების გარეშე, ტექნიკური უზრუნველყოფის, მიგრაციის ან განახლებების, ან ქსელთან დაკავშირებული გათიშვების ან შეზღუდვების გამო ან სხვა ტექნიკური მიზეზების გათვალისწინებით.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ ან შევაჩეროთ თქვენი წვდომა ვებსაიტზე ან მის მახასიათებლებზე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, დროებით ან მუდმივად.

12. ჰიპერბმულები

ჩვენი ვებ – გვერდი შეიცავს სხვა ვებ – გვერდების ბმულებს. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ამ ვებსაიტებს და არ ვართ პასუხისმგებლები მათ შინაარსზე. ამ ბმულების ჩათვლით, ჩვენ არ ვამტკიცებთ ამ ვებსაიტებზე არსებულ მასალას ან ვგულისხმობთ რაიმე ოპერაციას მათ ოპერატორებთან.

13. წესებისა და პირობების მოდიფიკაცია

ეს წესები და პირობები და მითითებით ინტეგრირებული დოკუმენტები გამოხატავს თქვენს და Resumedone- ს შორის მთლიან შეთანხმებას ვებსაიტისა და სერვისების თქვენს მიერ გამოყენებასთან დაკავშირებით.

Resumedone-მა შეიძლება შეცვალოს ეს წესები და პირობები, რათა მოერგოს ტექნოლოგიურ და კომერციულ გარემოს და შესაბამისობაში იყოს მოქმედ კანონებთან მარეგულირებელ გარემოში. ამ წესებისა და პირობების ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ვებ – გვერდზე, ძალაში შესვლის თარიღის მითითებით, ხოლო ცვლილებების ძალაში შესვლამდე თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას Resumedone– ის მიერ.

14. თანხის დაბრუნების პოლიტიკა და გატანის უფლება

აბონენტის თანხის დაბრუნების მოთხოვნა დაუშვებელია, თუ იგი მიიღება მომსახურების პირველი გამოწერიდან თოთხმეტი (14) დღის ვადის გასვლის შემდეგ.

თანხის დაბრუნების ყველა მოთხოვნა თოთხმეტი (14) დღის ვადის გასვლამდე შეიძლება გაკეთდეს ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით ჩვენი მომხმარებლების დახმარების განყოფილების საშუალებით. მომხმარებელთა დახმარების დეპარტამენტი გიპასუხებთ 48 საათში, ხოლო თანხის ანაზღაურება დამუშავდება 72 საათში.

15. მოქმედი კანონები და დავის გადაწყვეტა

ეს წესები და პირობები რეგულირდება და ახსნილია ინგლისისა და უელსის კანონების შესაბამისად, ზიანის მიყენების გარეშე, სპეციალური წესების გამოყენების შესახებ, რომლებიც ეხება (i) კანონთა კონფლიქტის ზოგად პრინციპებს და (ii) საჯარო პოლიტიკის წესებს, რომლებიც იცავს მომხმარებელთა აზრს იმ ქვეყანაში, საიდანაც თქვენ გაქვთ წვდომა სერვისებზე (“მოქმედი კანონები”).

თუ დავა ვერ მოგვარდება შუამავლობით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა დავა ინგლისისა და უელსის სასამართლოების იურისდიქციაში უნდა წარადგინოთ.

განახლებული პირი ასევე ინარჩუნებს დავის წარმოების უფლებას, დავის ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენი რეზიდენციის ქვეყნის სასამართლოებში, ან სადაც ეს წესები და პირობები შედის თქვენი ვაჭრობის ან პროფესიის ფარგლებში, თქვენი ძირითადი ადგილის ქვეყანაში, საიდანაც ეს ბიზნესი იმართება.

16. ძალაში შესვლის თარიღი

10/07/19